Українські видання* з технічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 30.11.2021)

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (співзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін) Категорія
Бази даних
Art and Design Київський національний університет технологій та дизайнуISSN (Print) 2617-0272
ISSN (On-line) 2617-0280
16.07.2018
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)

Категорія «Б»
Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, WorldCat, eLibrary.ru, Index Copernicus, Research Bible, SJIF, PBN, JIF, OAJI, InfoBase Index, ISI, UIF, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН УкраїниISSN (Print) 0233-7657
ISSN (On-line) 1993-6842
02.07.2020

Категорія "А"
Scopus, Index Copernicus, Biological Abstracts, DOAJ, elibrary.ru, CrossRef, EBSCO , HINARI, Ulrich's Periodicals Directory, реферативний журнал "Джерело", Medical Journal Links, ВИНИТИ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Chemistry & Chemical Technology
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 1996-419611.07.2019

Категорія "А"
Scopus database, Chemical Abstracts Service (CAS databases), Index Copernicus Value (ICV), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Computational Problems of Electrical Engineering
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 2224-0977
ISSN (On-line) 2309-4834
02.07.2020

Категорія "Б"
Directory of Open Accsess Journals, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Control Systems and Computers Системи керування та комп’ютери Управляющие системы и машины Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 2706-8145
ISSN (On-line) 2706-8153
17.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, Scopus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Innovative Biosystems and Bioengineering Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»ISSN (On-line) 2616-177X16.07.2018

Категорія «Б»
DOAJ; ROAD; CNKI Scholar; Public Knowledge Project Index; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Index Copernicus; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Information technology and security (інформаційні технології та безпека) ДЗ «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2411-1031
ISSN (On-line) 2518-1033
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE, DRJI, WorldCat
Journal of Hydrocarbon Power Engineering
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 2311-139928.12.2019

Категорія "Б"
Research Bibl, SIS, ВИНИТИ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Journal of Chemistry and Technologies Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2306-871X
ISSN (On-line) 2313-4984
17.03.2020

Категорія "А"
Індекс Copernicus, РИНЦ, BASE, DRJI, WorldCat, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Mechanics and Advanced Technologies (Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: машинобудування Journal of Mechanical Engineering the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute») Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2305-9001 ISSN (On-line) 2409-596628.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ, Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ, WorldCat, BASE, EBSCO, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Shipbuilding and Marine Infrastructure
Судостроение и морская инфраструктура

Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова»
ISSN (Print) 2409-385817.03.2020

Категорія "Б"
eLIBRARY.ru., Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Theoretical and Applied Cybersecurity Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»15.04.2021

Категорія "Б"
Theory and Building Practice Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2707-105726.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Transfer of Innovative Technologies Київський національний університет будівництва і архітектури, Дортмундський університет прикладних наук і мистецтв (Fachhochschule Dortmund), Astana IT UniversityISSN (Print) 2617-026430.11.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ukrainian Food Journal
Національний університет харчових технологій
ISSN (Print) 2304-974X
ISSN (On-line) 2313-5891
15.03.2018

Категорія "А"
Index Copernicus International,
DOAJ, Ulrichs Web, EBSCO,
Google Scholar, DRJI,
Universal Impact Factor, Global Impact Factor, Cabi Full Text, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Ukrainian Journal of Food Science
Національний університет харчових технологій
ISSN (Print) 2310-1008
ISSN (On-line) 2409-4951


28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
ISSN (Print) 1727-733711.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, eLIBRARY.RU, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів
Одеська національна академія харчових технологій
ISSN (Print) 2312-3125
ISSN (On-line) 2312-931X
11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, DOAJ, Base-Search.Net,
Universal Impact Factor,
eLIBRARY.RU, Ulrichs Web, EBSCO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автоматизация судовых технических средств Національний університет «Одеська морська академія»ISSN (Print) 1819-329302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології Харківський національний автомобільно-дорожній університетISSN (Print) 2226-926629.12.2014

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автомобільний транспорт
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ISSN (Print) 2219-8342
ISSN (On-line) 2309-981Х
11.07.2019

Категорія "Б"
eLIBRARY, CYBERLENINKA,
ВИНИТИ, DOAJ, Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво Національний транспортний університетISSN (Print) 2707-4099
ISSN (On-line) 2707-4080
30.11.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автоматичне зварювання Автоматическая сварка НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»ISSN (Print) 0005-111X17.03.2020

Категорія "Б"
EBSCO, CrossRef, ULRICH’S, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Автошляховик України Автодорожник Украины ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна, Національний транспортний університетISSN (Print) 0365-839228.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Аграрний вісник Причорномор’я Одеський державний аграрний університет-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Агрологія Agrology (Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University) Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетISSN (Print) 2617-6106
ISSN (On-line) 2617-6114
04.04.2018
(зі змінами від 07.11.18 № 1218)

Категорія "В"
Research Bible, CiteFactor, Scientific Indexing Services, WorldCat, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 1560-895602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ, УРЖ "Джерело" (ІПРІ НАН України), WorldCat, OpenAIRE
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий. Actual problems automation and informational technologies Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2312-119X02.07.2020

Категорія "Б"
OAJI, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
АСУ та прилади автоматики АСУ и приборы автоматики Management Information System and Devises Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0135-171024.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Безпека інформації
Національний авіаційний університет
ISSN (Print) 2225-5036
ISSN (On-line) 2411-071X
11.07.2019

Категорія "Б"
eLIBRARY.RU,
Ulrichs Web, EBSCO,
WorldCat(OAIster), SSM,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Біоніка інтелекту Бионика интеллекта Bionics of Intelligence Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 2663-3051
ISSN (On-line) 2663-306X
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики УкраїниISSN (Print) 2078-9912
ISSN (On-line) 2518-1963
07.10.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY.ru, EBSCO,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біотехнологія Биотехнология Biotechnology Biotechnologia Acta Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН УкраїниISSN (Print) 2410-7751
ISSN (On-line) 2410-776X
28.12.2017

Категорія "Б"
CrossRef, DOAJ, CAS, OAJI, JournalTOCs, Index Copernicus, SIS, Ciberleninka, ResearchBib, WorldCat, ProQuest, EBSCO, Citefactor, e-LIBRARY, Ciberleninka, РБД "Джерело", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біофізичний вісник Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2075-3810
ISSN (On-line) 2075-3829
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, WorldCat, Research Bible, UlrichsWeb, Base, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Будівельне виробництво Строительное производство ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 0135-170202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Будівельні конструкції. Теорія і практика Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2522-418224.09.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка
ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Київський національний університет будівництва та архітектури
-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Будівельні матеріали та вироби Строительные материалы и изделия ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Акціонерне товариство «Київміськбудматеріали»-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2409-260617.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах Хмельницький національний університетISSN (Print) 2219-936528.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLibrary.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник аграрної науки Вulletin of Agricultural Science Національна академія аграрних наук УкраїниISSN (Print) 2308-937702.07.2020

Категорія "Б"
CrossRef, WordCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник аграрної науки Причорномор’я Ukrainian Black Sea region agrarian science Миколаївський національний аграрний університетSSN (Print) 2313-092X
ISSN (On-line) 2411-9199
11.07.2019

Категорія "Б"
Journal Factor, DRJI, OAJI, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, IJIFACTOR, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університетISSN (Print) 1997–9266
ISSN (On-line) 1997–9274
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2409-405602.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, CrossRef, Ulrichsweb, WorldCat, ResearchBible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування Національний університет водного господарства та природокористування-28.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Високі технології машинобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-767716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вібрації в техніці та технологіях Вінницький національний аграрний університетISSN (Print) 2306-874402.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernikus, РИНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Відбір і обробка інформації. Information Extraction and Processing Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН УкраїниISSN (Print) 0474-866202.07.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ISSN (Print) 2071-107715.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"
Відновлювана енергетика Інститут відновлюваної енергетики НАН УкраїниISSN (Print) 1819-8058
ISSN (On-line) 2664-8172
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Військово-технічний збірник
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України
ISSN (Print) 2312-4458
ISSN (On-line) 2708-5228
17.03.2020

Категорія "Б"
EBSCO,Ulrich's Periodicals Director, BASE, Citefactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Вінницького політехнічного інституту
Вінницький національний технічний університет
ISSN (Print)1997-9266
ISSN (On-line) 1997-9274
11.07.2019

Категорія "Б"
OPEN JORNAL SYSTEM, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник воєнної розвідки Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, Військова частина А 190617.03.2020

Категорія "Б"
Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет, ВАТ«Мотор Січ», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»ISSN (Print) 1727-021921.12.2015

Категорія "В"
ВИНИТИ, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпровського університету. Серія: механика (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка неоднорідних структур) (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: механіка) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 2312-2897 ISSN (On-line) 2415-730913.07.2015 (зі змінами від 13.03.17 № 374) (зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2409-405621.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії Донбаська державна машинобудівна академіяISSN (Print) 1993-832204.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ISSN (Print) 1814-329606.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
(Вісник Житомирського державного технологічного університету) Технічна інженерія Технічні науки Житомирський державний технологічний університетISSN (Print) 1728-426028.12.2019

Категорія "Б"
WorldCat ; BASE ; eLibrary,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник інженерної академії України
Інженерна академія України
-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій Herald of Kiev Institute of Business and Technology Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВISSN (Print) 2707-1820
ISSN (On-line) 2707-1839
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-221726.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1812-540926.11.2020

Категорія "Б"
Zentralblatt MATH (zbMATH), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-227613.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технології та інжиніринг
(Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design
Серія "Технічні науки")

Київський національний університет технологій та дизайну
ISSN (Print) 1813-6796
ISSN (On-line) 2617-9105
18.12.2018

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, WorldCat, РИНЦ, Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor, Polish Scholarly Bibliography, Journals Impact Factor, Open Academic Journals Index, InfoBase Index, International Scientific Indexing, Universal Impact Factor, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування Bulletin of Kyiv Polytechnic Institute. Series Instrument Making Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 0321-2211
ISSN (On-line) 2663-3450
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РІНЦ eLIBRARY.ru, Google Scholar, BASE, WorldCat, OpenAIRE, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 1995-0519
ISSN (On-line) 2072-8263
07.11.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело», РЖ ВІНІТІ (РАН), Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Infobase Index, Inspec, OAJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services
Вісник Криворізького національного університету ДВНЗ «Криворізький національний університет»ISSN (Print) 2306-545111.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Index Copernicus, Research Bible, Academic Keys, УРЖ «Джерело», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуаційISSN (Print) 2078-464302.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich's periodicals directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського національного аграрного університету. (агроінженерні дослідження) Львівський національний аграрний університетISSN (Print) 2411-366217.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського національного аграрного університету. (архітектура і сільськогосподарське будівництво) Львівський національний аграрний університет-09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки Львівський торговельно-економічний університетISSN (Print) 2522-1221
ISSN (On-line) 2522-123X
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія: прикладна математика та інформатика Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-509717.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія фізична Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 1024-588X
ISSN (On-line) 2078-7669
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча Львівська комерційна академія-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університетISSN (Print) 2415-3486
ISSN (On-line) 2413-4503
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного авіаційного університету Національний авіаційний університетISSN (Print) 1813-1166
ISSN (On-line) 2306-1472
28.12.2019

Категорія "Б"
CrossRef, EBSCO, Elibrary.ru, DOAJ, CAS, Index Copernicus Journals Master List, DRJI, Universal Impact Factor, SSM, Research Bible, Sjournals Index, WorldCat, BASE, JournalTOCs, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та інші
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія «Гірництво» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ЗАТ «Експериментально-промислова технологія вибухових робіт»ISSN (Print) 2079-5688
ISSN (On-line) 2519-2167
22.12.2016

Категорія "В"
Citefactor, BASE, WorldCat, OAJI, Universal Impact Factor, OpenAIRE, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ISSN (Print) 0135-172904.07.2013

Категорія "В"
DOAJ, РІНЦ,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Серія: приладобудування.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
ISSN (Print) 0321-221129.12.2014

Категорія "В"
eLIBRARY.ru., Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
ISSN (Print) 0203-658417.03.2020

Категорія "А"
Google Scholar, DOAJ, Index Copernicus International, OCLC WorldCat, EBSCO, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Соционет, CYBERLENINKA, BASE, Search Metadata, DRJI, Journal Tables of Content, Science Gate, Journal Database, Ulrich's Periodicals Directory, "Джерело" ІПРІ НАНУ, ВИНИТИ РАН, РИНЦ
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» Bulletin of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Series «Chemical engineering, ecology and resource saving» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2617-9741
ISSN (On-line) 2664-1763
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, WorldCat, OpenAIRE, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Автомобіле- та тракторобудування) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Автомобиле- и тракторостроение) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-684030.11.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати Вестник Национального университета «ХПИ». Серия: Гидравлические машины и гидроагрегаты Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Hydraulic machines and hydraulic units Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2411-3441
ISSN (On-line) 2523-4471
02.07.2020

Категорія "Б"
Open Journal System, SIS, Ulrich’s Periodicals Directory, OCLC WorldCat, CrossRef DOI, Web of Sciense, DRJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин Вестник Национального университета «ХПИ». Серия: Динамика и прочность машин Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Dynamics and Strength of Machines Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-913002.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-774Х24.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Crossref,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия Инновационные исследования в научных работах студентов Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Innovation researches in students’ scientific work Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2220-4784
ISSN (On-line) 2663-8738
02.07.2020

Категорія "Б"
BASE, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Информатика и моделирование Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Information Science and Modelling Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2079-0031
ISSN (On-line) 2411-0558
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLibrary, OAJI, Google Scholar, ВИНИТИ, Сyberleninka, BASE, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Новые решения в современных технологиях Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: New solutions in modern technology Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2079-5459
ISSN (On-line) 2413-4295
17.03.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodical Directory, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та СПАР Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Машиноведение и САПР Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Engineering and CAD Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2079-077517.03.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodical Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика» Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: «Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2079-394402.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodical Directory, Index Copernicus, DOAJ, ВИНИТИ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Системный анализ, управление и информационные технологии) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2079-0023
ISSN (On-line) 2410-2857
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, WorldCat, Crossref, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Стратегическое управление, управление портфелями, программами и проектами Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Strategic management, portfolio, program and project management Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2311-4738
ISSN (On-line) 2413-3000
02.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, OCLC WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE, DOAJ, Index Copernicus
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Хімія, хімічна технологія та екологія) Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (серия: Химия, химическая технология и экология) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»-17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного транспортного університету
Національний транспортний університет
ISSN (Print) 2308-6645
ISSN (On-line) 2523-496X
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), eLibrary.ru
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки» Національний університет водного господарства та природокористуванняISSN (Print) 2306-547802.07.2020

Категорія "Б"
Polska Bibliografia Naukova, Academic Resource Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Серія "Інформатизація вищого навчального закладу"
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Серія "Інформаційні системи та мережі"
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049924.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049906.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Cерія «Комп’ютерні системи та мережі»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049906.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія Радіоелектроніка та телекомунікації
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Теорія і практика будівництва
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0321-049913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного морського університету Одеський національний морський університетISSN (Print) 2226-189326.11.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектуриISSN (Print) 2415-377Х28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Полтавської державної аграрної академії
Полтавська державна аграрна академія
ISSN (Print) 2415-3354
ISSN (On-line) 2415-3362
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, CrossRef, Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Приазовського державного технічного університету Cерія: «Технічні науки»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ISSN (Print) 2225-673317.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Вестник Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2312-267628.12.2019

Категорія "Б"
Crossref, РИНЦ, BASE, DOAJ, Сefactor, DRJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Хімія» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2310-128811.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Сумського національного аграрного університету (Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів)
Сумський національний аграрний університет
ISSN (Print) 2518-124624.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник сучасних інформаційних технологій Herald of Advanced Information Technology Вестник современных информационных технологий Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2663-0176
ISSN (On-line) 2663-7731
07.05.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Academia.edu, ROAD, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляISSN (Print) 1998-7927
ISSN (On-line) 2664-6498
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Тернопільського національного технічного університету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ISSN (Print) 1727-710815.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича Громадська організація «Українське матеріалознавче товариство ім. І.М.Францевича», Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 2310-968822.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Університету «Україна» Серія : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
-09.02.2021

Категорія "Б"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія: Прикладна математика. Інформатика)
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ISSN (Ptint) 2076-588612.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова", Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ISSN (Ptint) 2219-554811.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
eLIBRARY, CYBERLENINKA,
ВИНИТИ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 2304-6201
ISSN (On-line) 2524-2601
17.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (технічні науки) Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 5-7987-0176X09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Херсонського національного технічного університету Херсонський національний технічний університетISSN (Print) 2078-448102.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ, CrossRef
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки
Хмельницький національний університет
ISSN (Print) 2307-5732ISSN
(On-line) 2226-9150
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
eLIBRARY, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Вестник Черкасского государственного технологического университета Черкаський державний технологічний університетISSN (Print) 2306-4412
ISSN (On-line) 2708-6070
02.07.2020

Категорія "Б"
Academic Recource Index ResearchBib, BASE, Crossref, Citefactor, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 0021-3470
ISSN (On-line) 2307-6011
02.07.2020

Категорія "А"
SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, CNKI, EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Gale, Gale Academic OneFile, Gale InfoTrac, INIS Atomindex, OCLC WorldCat Discovery Service, ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Database, ProQuest SciTech Premium Collection, ProQuest Technology Collection, ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon, ВИНИТИ, РИНЦ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісті Донецького гірничого інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 1999-981X11.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести. Water and water purification technologies. Scientific and technical news Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України, ТОВ Українська спілка фахівців в галузі очистки водиISSN (Print) 2521-151X18.12.2018

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Crossref, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Водний транспорт Державний університет інфраструктури та технологійISSN (Print) 2226-855318.12.2019

Категорія "Б"
eLIbrary.ru, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вуглехімічний журнал Journal of Coal Chemistry Углехимический журнал ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», Українська науково-промислова асоціація «Укркокс»ISSN (Print) 1681–309Х02.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, серія «Економіка і управління» Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского серия «Экономика и управление» Scientific notes of Taurida National V. I. Vernadsky University series «Economy and Management» Таврійський національний університет імені В. І. ВернадськогоISSN (Print) 2523-4803
ISSN (On-line) 2707-1103
02.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Technical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І.ВернадськогоISSN (Print) 2663-5941
ISSN (On-line) 2663-595X
17.03.2020

Категорія "Б"
Індекс Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геодинаміка Національний університет «Львівська політехніка», Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариствоISSN (Print) 1992-142Х
ISSN (On-line) 2519-2663
17.03.2016

Категорія "А"
Index Copernicus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геоінженерія Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2707-2096
ISSN (On-line) 2708-2776
26.11.2020

Категорія "Б"
ELAKPI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геоінформатика. Геоинформатика. Geoinformatika Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 1684-218909.03.2016

Категорія "В"
WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, Research Bible, GeoRef database, РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геотехническая механика
Інститут технічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
ISSN (Print) 1607-4556
ISSN (On-line) 2309-6004
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геохімія техногенезу Геохимия техногенеза Geochemistry of Technogenesis Нацiональна академiя наукУкраїни, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»ISSN (Print) 2616-7735
ISSN (On-line) 2616-888X
29.06.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірнича електромеханіка та автоматика ДВНЗ «Національний гірничий університет»ISSN (Print) 0201-781416.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірничий вісник ДВНЗ «Криворізький національний університет»ISSN (Print) 2306-543528.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bible, Academic Keys, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2312-659010.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory, EnergiVillage, ResearchBible, Gif, Ingenta, SIS, GeoBase, getCITED
Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 0419-871917.03.2020

Категорія "Б"
ВИНИТИ, Ulrisch`s Periodicals Directory (New Jersey, USA); WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Доповіді Національної академії наук України Доклады Национальной академии наук Украины. Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1025-641528.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, CrossRef, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дороги і мости ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна»ISSN (Print) 2524-099417.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, UlrichsWeb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Досягнення у кіберфізичних системах Advances in Cyber-Physical System Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2524-0382
ISSN (On-line) 2707-0069
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 2073-505716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРД "Джерело", Ulrich's Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus, Infobase Index, Open Academic Journals Index, CiteFactor
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу-28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічна безпека та природокористування Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН УкраїниISSN (Print) 2411-4049
ISSN (On-line) 2616-2121
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічні науки
ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Академія екологічних наук України
ISSN (Print) 2306-9716I
SSN (On-line) 2664-6110
17.03.2020

Категорія "Б"
Індекс Copernicus International,
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічні проблеми Environmental ProblemsНаціональний університет «Львівська політехніка», Одеський державний екологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Вінницький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2414-5955
ISSN (On-line) 2522-4417
17.03.2020

Категорія "Б"
Індекс Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологія та промисловість. Экология и промышленность
ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»
ISSN (Print) 2311-584Х13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічна та соціальна географія Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2413-7154
ISSN (On-line) 2413-7553
17.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електрифікація транспорту
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ISSN (Print) 2307-422104.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електроенергетичні та електромеханічні системи Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2706-998202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаISSN (Print) 2223–5620
ISSN (On-line) 2411–1554
09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 2072-2052
ISSN (On-line) 2074-9937
07.11.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРД "Джерело", ВІНІТІ (Російська академія наук), Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly Bibliography, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, eLIBRARY (РИНЦ)
Електроніка та інформаційні технології Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2224-087X
ISSN (On-line) 2224-0888
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електроніка та зв'язок
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
ISSN (Print) 1811-451206.03.2015 (зі змінами від 07.10.2015 № 1021)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електроніка та системи управління Electronics and Control Systems Національний авіаційний університетISSN (Print) 1990-554802.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електронне моделювання Электронное моделирование Electronic modeling Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН УкраїниISSN (Print) 0204-357202.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, CrossRef, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Computer and Information Systems Abstracts, INIS Collection, Inspec, e-LIBRARY, ВІНІТІ РАН
Електротехніка і електромеханіка. Электротехника и электромеханика. Electrical engineering & Electromechanics Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»ISSN (Print) 2074-272X
ISSN (On-line) 2309-3404
18.12.2018

Категорія "А"
Ulrich’s Periodical Directory, OCLC WorldCat, EBSCO Publishing INC, Index Copernicus, РИНЦ, УРЖ "Джерело", ВІНІТІ РАН, Google Академія, DOAJ, DRIVER, BASE, DRJI, КіберЛенінка, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Polska Bibliografia Naukowa, Universal Impact Factor, OAJI, SCIARY, OpenAIRE, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), GIF, Information Matrix For The Analysis Of Journals – MIAR, Advanced Sciences Index (ASI), AcademicKeys, Index Scientific Journals (Sjournals Index), Journals Impact Factor (JIFACTOR), ROAD, Open Science Directory, British Library's Electronic Table of Contents (ETOC), InfoBase Index, GetInfo TIB, GBV / GVK (Gemeinsamer Bibliotheksverbund / Gemeinsamer Verbundkatalog), Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP) (Italian Catalogue of Periodicals), Global Impact Factor, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електротехніка та електроенергетика Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-6761
ISSN (On-line) 2521-6244
17.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, DOAJ, ResearchBib, SIS, CyberLeninka, UlrichsWeb GSD, Worldcat, ВИНИТИ (РАН), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електротехнічні та комп’ютерні системи Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2221-3805
ISSN (On-line) 2221-3937
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, РИНЦ, ВІНІТІ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 2311-076721.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергетика та системи керування Energy Engineering and Control System Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2411-8028 ISSN (On-line) 2415-728715.10.2019

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), CrossRef
Енергетика: економіка, технології, екологія. Энергетика: экономика, технологии, экология Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 1813-5420
ISSN (On-line) 2308-7382
26.11.2020

Категорія "Б"
УРЖ "Джерело" (ІПРІ НАН України), РІНЦ (eLibrary.ru), OAJI, WorldCat, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Academic Journal Index, International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Keys, General Impact Factor, DRJI, Scientific Indexing Services, Cosmos impact factor, Infobase Index, Real Time Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергоефективність в будівництві та архітектурі
Київський національний технічний університет будівництва і архітектури
ISSN (Print) 2310-051624.09.2020

Категорія "Б"
BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит Energy saving. Power engineering. Energy audit Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Північно-східна енергетична компанія «СВЕКО»ISSN (Print) 2218-1849
ISSN (On-line) 2313-8890
02.07.2020

Категорія "Б"
ВИНИТИ РАН, Google Scholar, Science index, РИНЦ, Ulrich’s Periodical Directory, OCLC WorldCat, BASE, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка
Енерготехнології та ресурсозбереження. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Energy Technologies and Resource Saving Національна академія наук України, Інститут газу НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН УкраїниISSN (Print) 2413-772317.03.2020

Категорія "Б"
РЖ «Джерело», ВІНІТІ РАН, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ефективність державного управління Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниISSN (Print) 2070-401117.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал інженерних наук
Сумський державний університет
ISSN (Print) 2312-249807.11.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, ISSUU, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і МС»ISSN (Print) 0868-691217.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин Кіровоградський національний технічний університетISSN (Print) 2414-382002.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Залізничний транспорт України АТ «Укрзалізниця» філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту»ISSN (Print) 2311-406111.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Захист інформації Защита информации Ukrainian Information Security Research Journal Національний авіаційний університетISSN (Print) 2221-5212
ISSN (On-line) 2410-7840
15.03.2019

Категорія "Б"
WorldCat, Ulrichsweb Global Serials Directory, eLibrary.ru, BASE, Simple Search Metadata (SSM), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збагачення корисних копалин
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
ISSN (Print) 0135-232615.04.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2519-481X16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій
Державний університет телекомунікацій Міністерства оборони України
-06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) Військова академія (м. Одеса)ISSN (Print) 2313-750902.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць військової частини А 1906 Військова частина А 190617.03.2020

Категорія "Б"
Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2312-267607.10.2015

Категорія "В"
Directory of Open Access Journals, Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ, OCLC WorldCat, InfoBase Index, ResearchBib, Cite Factor, International Institute of Organized Research,JournalTOCs, GIF, OAJI, CyberLeninka, Universal Impact Factor, Advanced Science Index, Directory of Research Journals Indexing, ScholarSteer, Copas, WorldWideScience.org, Biblioteca universia, Knowledge Services Group, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник Державного університету інфраструктури та технологій Серія Транспортні системи і технології (Збірник
наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології")

Державний університет інфраструктури та технологій
ISSN (Print) 2617-904028.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, UlrichswebTM Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової технікиISSN (Print) 2706-738615.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
-06.11.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Пожежна безпека»
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ISSN (Print) 2078-666202.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich's periodicals directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації
Державний науково-дослідний інститут авіації
-14.02.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Сборник научных трудов Днепровского государственного технического университета (технические науки) Дніпровський державний технічний університетISSN (Print) 2519-2884
ISSN (On-line) 2617-8389
15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), CrossRef, ResearchBib, BASE
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень»
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ISSN (Print) 2222-419Х,
ISSN (Online) 2313-8688
17.03.2020

Категорія "Б"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Технічні науки: управління проектами і програмами»
Донецький державний університет управління
-15.04.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды. Collected papers of Institute of environmental geochemistry Національна академія наук України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національного гірничого університету ДВНЗ «Національний гірничий університет» ISSN (Print) 2071-1859
ISSN (On-line) 2521-6635
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваISSN (Print) 2311-3405
ISSN (On-line) 2313-0415
11.07.2019

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Worldcat, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії УкраїниISSN (Print) 2409-747017.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України17.03.2020

Категорія "Б"
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості
ВНЗ «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

ISSN (Print) 2412-5288
ISSN (On-line) 2414-9780
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 2073-7378-17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
ISSN (Print) 2409-9074
ISSN (On-line) 2518-1106
07.11.2018

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus International, ResearchBib, DRJI, Ulrich’s Periodicals Directory, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту ДП Український державний геологорозвідувальний інститутISSN (Print) 1682-359116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспортуISSN (Print) 1994-7852
ISSN (On-line) 2413-3795
15.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського»-28.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Уманський національний університет садівництваISSN (Print) 0134-639315.10.2019

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України Військова частина А 020217.03.2020

Категорія "Б"
Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України17.03.2020

Категорія "Б"
Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоISSN (Print) 2304-2699
ISSN (On-line) 2304-2745
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація» Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2524-263602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Зв’язок Державний університет телекомунікацій-17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель Land management, cadastre and land monitoring Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2518-732529.06.2021

Категорія "Б"
Academic Resource Index, Base, DOAJ, DRJI, EBSCO, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EuroPub, Google Scholar, Index Copernicus, JournalTOCs, MIAR, ResearchBib, SIS, UlrichsWeb, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Зернові продукти і комбікорми. Зерновые продукты и комбикорма. Grain Products and Mixed Fodder’s Одеська національна академія харчових технологійISSN (Print) 2313-478X
ISSN (On-line) 2411-3921
15.10.2019

Категорія "Б"
CrossRef, РИНЦ, Index Copernicus International, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Індуктивне моделювання складних систем
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
-12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Індустрія моди Fashion Industry Київський національний університет технологій та дизайнуISSN (Print) 2706-588X
ISSN (On-line) 2706-5898
26.11.2020

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерія природокористування Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 2311-182802.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерія програмного забезпечення
Національний авіаційний університет
-29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, РИНЦ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерна геодезія Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 0130-601424.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інтегровані технології та енергозбереження. Интегрированные технологии и энергосбережения Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-536402.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»29.06.2021

Категорія "Б"
Інформатика та математичні методи в моделюванні
Одеський національний політехнічний університет
ISSN (Print) 2223-5744
ISSN (On-line) 2226-1923
26.11.2020

Категорія "Б"
Україніка Наукова, РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія
Вінницький національний технічний університет
ISSN (Print) 1999-9941
ISSN (On-line) 2078-6387
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні системи, механіка та керування Информационные системы, механика и управление Information systems, mechanics and control Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2219-380428.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті
Українська державна академія залізничного транспорту
ISSN (Print) 1681-488617.03.2020

Категорія "Б"
РІНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційно-телекомунікаційні науки. Информационно-телекоммуникационные науки. Іnformation and Telecommunication Sciences (Телекомунікаційні науки Телекоммуникационные науки Telecommunication Sciences)
Національний технічний університет України «КПІ»
ISSN (Print) 2411-297617.03.2020

Категорія "Б"
Україніка наукова, ВИНИТИ РАН, Наукова періодика України, "Джерело" ІПРІ НАНУ, Google Scholar
Каталіз та нафтохімія
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
ISSN (Print) 2412-4176
ISSN (On-line) 2707-5796
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Квалілогія книги
Українська академія друкарства
ISSN (Print) 2411-36117.03.2020

Категорія "Б"
Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кераміка: наука і життя. Керамика: наука и жизнь Інститут технічної теплофізики НАН України, ДП «Інженерний центр «Сушка» Інституту технічної теплофізики НАН України, ТОВ «Асоціація кераміки»ISSN (Print) 2521-6694
ISSN (On-line) 2521-6708
28.12.2017

Категорія "В"
CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
Кібернетика та комп'ютерні технології Cybernetics and Computer Technologies Кибернетика и компьютерные технологии Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, НАН УкраїниISSN (Print) 2707-4501
ISSN (On-line) 2707-451X
24.09.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, ROAD, ResearchGate, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та обчислювальна техніка. Кибернетика и вычислительная техника. Cybernetics and computer engineering
НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
ISSN (Print) 0452-9910
ISSN (On-line) 2519-2205
24.09.2020

Категорія "Б"
ULRICHS WEB, ROAD, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та системний аналіз. Кибернетика и системный анализ Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 0023-127421.12.2015

Категорія "В"
ВИНИТИ РАН, SCOPUS, INSPEC, Zentralblatt Math, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ACM Digital Library, Computer Science Index, CSA Environmental Sciences, EI-Compendex, Gale, INIS Atomindex, io-port.net, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Клінічна інформатика і Телемедицина Клиническая информатика и Телемедицина Clinical Informatics and Telemedicine Харківська медична академія післядипломної освіти, ГО «Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина», ТОВ «Інститут Медичної інформатики і Телемедицини»ISSN (Print) 1812-723126.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Компресорне і енергетичне машинобудування Компрессорное и энергетическое машиностроение Compressor and Power Machine Industry ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування»ISSN (Print) 2413-4554
ISSN (On-line) 2413-4562
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютер у школі та сім’ї
Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї»
ISSN (Print) 2307-9851-

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Компьютерная математика
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
-04.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерні засоби, мережі та системи Компьютерные средства, сети и системы Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 1817-990824.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерні системи та інформаційні технології Computer Systema and Information Technologies Хмельницький національний університетISSN (Print) 2710-0766
ISSN (On-line) 2710-0774
15.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерні системи та мережі Національний університет «Львівська політехніка»30.11.2021

Категорія "Б"
Комп’ютерні технології друкарства Computer Technologies of Printing Українська академія друкарстваISSN (Print) 2411–921024.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Луцький національний технічний університетISSN (Print) 2524-0552
ISSN (On-line) 2524-0560
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, OAJI, РИНЦ
Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваISSN (Print) 0869-123115.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), WorldCat, DOAJ
Космическая техника. Ракетное вооружение Space Technology. Missile Armaments ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля»-28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Космічна наука і технологія Spase science and technology Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1561-8889
ISSN (On-line) 2518-1459
17.03.2020

Категорія "А"
Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Легка промисловість Міністерство промислової політики України, Київський національний університет технологій і дизайну, Центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловостіISSN (Print) 0135-230X13.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»ISSN (Print) 0130-9080
ISSN (On-line) 2312-9786
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання Дніпровський державний технічний університетISSN (Print) 2519-8106
ISSN (On-line) 2519-8114
16.07.2018

Категорія «Б»
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання в економіці Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ «Інститут економіка та прогнозування НАН України», Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання та інформаційні технології Mathematical Modeling and Computing Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 2312-9794
ISSN (On-line) 2415-3788
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання та комп’ютинг Mathematical Modeling and Computing Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 2312-9794
ISSN (On-line) 2415-3788
17.03.2020

Категорія "А"
SCOPUS, Index Copernicus,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 2308-591617.03.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Worldcat, ОpenAIRE, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні машини і системи
Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
ISSN (Print) 1028-976302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні методи та фізико-механічні поля Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 0130-942021.12.2015

Категорія "В"
РБД "Україніка наукова", ВІНІТІ, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Машинобудування Українська інженерно-педагогічна академіяISSN (Print) 2079-174717.03.2020

Категорія "Б"
WorldCat, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Меліорація і водне господарство Інститут водних проблем і меліорації НААНISSN (Print) 2616-5643
ISSN (On-line) 2616-5562
17.03.2020

Категорія "Б"
SIS, BASE, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металл и литье Украины Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН УкраїниISSN (Print) 2077-1304
ISSN (On-line) 2706-5529
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металеві конструкції
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ISSN (Print) 1814-5566
ISSN (On-line) 1993-3517
06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металознавство та термічна обробка металів Металловедение и термическая обработка металлов ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2413-740502.07.2020

Категорія "Б"
PKP Index, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металофізика та новітні технології Металлофизика и новейшие технологии Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1024-180928.12.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Web of Science, Scopus, Chemical Abstracts, Eigenfactor score, Fiz Karlsruhe, INSPEC, EBSCO, Pascal, ВИНИТИ, eLIBRARY, Джерело, MedSci
Металургійна та гірничорудна промисловість Металлургическая и горнорудная промышленность Національна металургійна академія України, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка Укрметалургінформ науково-технічне агентство»ISSN (Print) 0543-574911.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLibrary, Scientific Indexing Services, UlrichsWEB, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металургійні процеси та обладнання
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ISSN (Print) 1816-120031.05.2015

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Металургія
Запорізька державна інженерна академія
ISSN (Print) 2071-378902.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Методи та прилади контролю якості
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 1993-998128.12.2019

Категорія "Б"
Research Bibl, SIS, ВИНИТИ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Метрологія та прилади
Харківський національний університет радіоелектроніки, Громадська організація «Академія метрології України», ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД»
ISSN (Print) 2307-2180
ISSN (On-line) 2663-9564
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Index Copernicus
Механізація та електрифікація сільського господарства ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»ISSN (Print) 0202-192717.10.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Механіка гіроскопічних систем Механика гироскопических систем Mechanics of gyroscopic systems Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 0203-377117.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Механіка та математичні методи Mechanics and Mathematical Methods Одеська державна академія будівництва та архітектуриISSN (Print) 2618-0650
ISSN (On-line) 2664-1364
26.11.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Crossref, OUCI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Механіка та машинобудування Механика и машиностроение Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Академія наук вищої школи, відділення механіки та машинобудуванняISSN (Print) 2078-776621.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 1560-8956
ISSN (On-line) 2522-9575
26.11.2020

Категорія "Б"
УРЖ "Джерело", DOAJ, Index Copernicus, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» Національний університет«Львівська політехніка»ISSN (Print) 0368-641815.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 2414-9993
ISSN (On-line) 2415-3001
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства УкраїниISSN (Print) 0572-269124.10.2017

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця» Международный технико-экономический журнал «Украинская железная дорога» International technical and economic magazine «Ukrainian Railway» ТОВ «Центр інформації транспорту», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаISSN (Print) 2311-138016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мікросистеми, Електроніка та Акустика Микросистемы, Электроника и Акустика Microsystems, Electronics and Acoustics (Електроніка та зв'язок. Электроника и связь. Electronics and Communications) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)ISSN (Print) 1811-4512
ISSN (On-line) 2312-1807
06.03.2015 (зі змінами від 07.10.2015 № 1021) (зі змінами від 24.10.2017 № 1413)

Категорія "В"
Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, International Citation Index OF JOURNAL IMPACT FACTOR & INDEXING, JOURNAL FACTOR, ESJI, Cosmos Impact Factor, Index Copernicus Journals Master List, CrossRef, Google Scholar
Мінеральні ресурси України (МРУ) Державна служба геології та надр України, ДП Український державний геологорозвідувальний інститутISSN (Print) 1682-721Х
ISSN (On-line) 2707-8698
17.03.2020

Категорія "Б"
Crossref , DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Містобудування та територіальне планування Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2076-815Х26.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Моделювання та інформаційні технології Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН УкраїниISSN (Print) 2309-764707.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаISSN (Print) 2227-1252
ISSN (On-line) 2413-6212
28.12.2019

Категорія "Б"
CrossRef, Ulrichsweb, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1816-5230
ISSN (On-line) 2617-3794
17.03.2020

Категорія "А"
Scopus (Elsevier), CNKI Scholar, Crossref, EBSCO, ВИНИТИ РАН, eLIBRARY, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), JIC index, УРЖ Джерело, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і оборона
Міністерство оборони України
ISSN (Print) 2618-162217.03.2020

Категорія "Б"
WorldCat, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 2223-456X17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та будівництво
ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій»
ISSN (Print) 2313-666917.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та виробництво ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»ISSN (Print) 2522-999002.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та інновації Наука и инновации Science and Innovation Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1815-2066
ISSN (On-line) 2413-497X
28.12.2019

Категорія "А"
Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та прогрес у транспорті
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
ISSN (Print) 2307-3489, ІSSN (Online) 2307-666617.03.2020

Категорія "Б"
Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar, eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Universia, Global Impact Factor (GIF), Scientific indexing service, SciVal, Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, Ukrainian list of journals indexed (ULJI), Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука, технології, інновації Наука, технологии, инновации Science, technologies, innovations ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»ISSN (Print) 2520-652409.02.2021

Категорія "Б"
ResearchBib, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Техніка» Академія муніципального управління-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Донецького національного технічного університету ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 2415-790229.06.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник будівництва Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва УкраїниISSN (Print) 2311-725711.07.2019

Категорія "Б"
ResearchBib DRDI CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.ISSN (Print) 1993-996528.12.2019

Категорія "Б"
ВИНИТИ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (серія: харчові технології)
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
ISSN (Print) 2519-268
ISSN (On-line) 2518-1327
15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного гірничого університету Scientific Bulletin of National Mining University ДВНЗ «Національний гірничий університет» ISSN (Print) 2071-2227
ISSN (On-line) 2223-2362
11.07.2019

Категорія "А"
Scopus, Ulrich’s Web Global Serials Directory, Index Copernicus International, ResearchBib, EBSCO, VINITI, ProQuest, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник НЛТУ України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»ISSN (Print) 1994-7836
ISSN (On-line) 2519-2477
17.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, WorldCat, CYBERLENINKA, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ISSN (Print) 2222-861613.07.2015

Категорія "В"
Scopus, Іndex Copernicus, Web of Sciense, PІНЦ, Google Scholar, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України17.03.2020

Категорія "Б"
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі серія «Технічні науки» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Херсонської державної морської академії Херсонська державна морська академіяISSN (Print) 2077-361702.07.2020

Категорія "Б"
Researchbib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека Научный вестник: Гражданская защита и пожарная безопасность Scientific bulletin: Civil protection and fire safety Український науково-дослідний інститут цивільного захистуISSN (Print) 2518-177702.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича24.09.2020

Категорія "Б"
Наукові вісті КПІ KPI Science News (Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute») Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)ISSN (Print) 1810-0546 ISSN (On-line) 2519-889028.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, WorldCat, J-Gate, Google Scholar, Chemical Abstracts Plus (CASSI), OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Open Academic Journal Index, AcademicKeys, ResearchBib, Turkish Education İndex, Eurasian Scientific Journal Index, Cosmos Impact Factor, Miar, WCOSJ, I2OR, Scholarsteer, SIS, IIJIF, InfoBase Index, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові горизонти Scientific Horizons (Вісник Житомирського національного агроекологічного університету) Житомирський національний агроекологічний університетISSN (Print) 2663-214428.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки. Збірник наукових праць Scientific research on refractories and technical ceramics Научные исследования по огнеупорам и технической керамике. Сборник научных трудов Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного», Національний технічний університет «ХПІ»ISSN (Print) 2225-774828.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ВИНИТИ РАН
Наукові записки
Українська академія друкарства
ISSN (Print) 1998–691217.03.2020

Категорія "Б"
Україніка наукова, «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Малої академії наук України Научные записки Малой академии наук Украины Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine Національний центр «Мала академія наук України»ISSN (Print) 2618-052929.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки NaUKMA Research Papers. Computer Science Національний університет « Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 2617-3808
ISSN (On-line) 2617-7323
02.07.2020

Категорія "Б"
BASE, CORE, Crossref, Dimensions, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Open Ukrainian Citation Index, ResearchBib, ROAR, Ulrichsweb, ViXra, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку Державний університет телекомунікацій, ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку»ISSN (Print) 2518-768611.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові нотатки
Луцький національний технічний університет
-12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці (серія: Комп’ютерні технології)
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
ISSN (Print) 1609-774206.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 2074-263002.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»
Донецький національний технічний університет
ISSN (Print) 1680-004417.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 2075-427202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Проблеми моделювання та автоматизації проектування» Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 2074-788802.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Лісівничої академії наук України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Громадська організація «Лісівнича академія наук України»ISSN (Print) 1991-606X28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Національного університету харчових технологій Національний університет харчових технологійISSN (Print) 2225-292411.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, EBSCOhost, CABI Full Text, Universal Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.ПоповаISSN (Print) 0131-867511.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці. (серія: техногенна безпека) Чорноморський державний університет імені Петра МогилиISSN (Print) 1609-774221.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці. Научные труды Одеська національна академія харчових технологійISSN (Print) 2073-873015.10.2019

Категорія "Б"
WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів» Научно-технический журнал «Металловедение и обработка металлов» Scientific Technical Journal «Metal Science and Treatment of Metals» Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН УкраїниISSN (Print) 2073-958317.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2522-1892 ISSN (On-line) 2522-193018.12.2018

Категорія "Б"
Ulrichsweb Global Serials Directory, ResearchBib, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукоємні технології Національний авіаційний університетISSN (Print) 2075-0781
ISSN (On-line) 2310-5461
15.10.2019

Категорія "Б"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Index Copernicus International, WorldCat, BASE, Simle Search Metadata, DRJI, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нафтогазова галузь України
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 0548-141417.01.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нафтогазова енергетика
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 1993-986828.12.2019

Категорія "Б"
ВИНИТИ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-688526.11.2020

Категорія "Б"
ВИНИТИ, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові технології в будівництві Новые технологии в строительстве ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2664-0406
ISSN (On-line) 2664-0414
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Новітні технології ПВНЗ «Університет новітніх технологій», Громадянин України – Богом’я В.І., громадянка України Бороденко Н.Д.ISSN (Print) 2524-010217.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Обладнання та технології харчових виробництв Оборудование и технологии пищевых производств Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоISSN (Print) 2079-482724.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Обработка материалов давленим Донбаська державна машинобудівна академіяISSN (Print) 2076-215128.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Озброєння та військова техніка
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
ISSN (Print) 2414-065128.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bib, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2410-254728.12.2019

Категорія "А"
Index Copernicus, УРЖ «Джерело», DOAJ, InfoBase Index, Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університетISSN (Print) 1681-7893
ISSN (On-line) 2311-2662
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Optoelectronics and Semiconductor Тechnique Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН УкраїниISSN (Print) 0233-757702.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, CrossRef, DOAJ, Index Copernicus International, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Google Scholar
Основи та фундаменти Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 0475-113224.09.2020

Категорія "Б"
WorldCat, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Перспективні технології та прилади Луцький національний технічний університетISSN (Print) 2313-535217.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання атомної науки і техніки Вопросы атомной науки и техники Problems of Atomic Science and Technology Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»ISSN (Print) 1562-601609.02.2021

Категорія "А"
Science Citation Index, Scopus, Journal Citation Reports/Science Edition, ВИНИТИ, МАГАТЕ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
ISSN (Print) 1818-805206.11.2014

Категорія "В"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання хімії та хімічної технології Вопросы химии и химической технологии
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
ISSN (Print) 0321-4095-29.12.2014

Категорія "В"
J-Gate, Реферативний журнал хімії, Open Academic Journals Index,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Підводні технології Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2415-8550
ISSN (On-line) 2415-8569
30.11.2021

Категорія "Б"
Engineering Index, GIF, Jour Informatics, SIS, Ulrich's,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Підйомно-транспортна техніка Подъёмно-транспортная техника Hebezeuge und Fordemittel Одеський державний політехнічний університет, Підйомно-транспортна академія наук УкраїниISSN (Print) 2311-0368 ISSN (On-line) 2409-104928.12.2019

Категорія "Б"
CrossRef, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics Подільський державний аграрно-технічний університетISSN (Print) 2410-112502.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, eLIBRARY.RU, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения Інструментальне матеріалознавство Tooling materials science Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН УкраїниISSN (Print) 2223-393802.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порошкова металургія Порошковая металлургия Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0032-479516.05.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Поліграфія і видавнича справа
Українська академія друкарства
ISSN (Print) 0554-486617.03.2020

Категорія "Б"
«Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України Інститут електродинаміки НАН УкраїниISSN (Print) 1727-989511.07.2019

Категорія "Б"
Україніка наукова, ВІНІТІ РАН, COMPENDEX, ELIBRARY, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету
Таврійський державний агротехнологічний університет
ISSN (Print) 2078-087717.03.2020

Категорія "Б"
Україніка наукова, РІНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2076-2429
ISSN (On-line) 2223-3814
15.10.2019

Категорія "Б"
Citefactor, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CrossRef, DOAJ, EBSCO (Applied Sciences collection), ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Primo Central (ExLibris), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, ВІНІТІ, РИНЦ, SHERPA/RoMEO, Ulrich's Periodicals Directory, Universal Impact Factor, WorldCat, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладна геометрія та інженерна графіка Київський національний технічний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 0131-579X02.07.2020

Категорія "Б"
BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні аспекти інформаційних технологій Applied Aspects of Information Technology Прикладные аспекты информационных технологий Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2617-4316
ISSN (On-line) 2663-7723
07.05.2019

Категорія "Б"
Academia.edu, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні питання математичного моделювання Прикладные вопросы математического моделирования Applied questions of mathematical modelling Херсонський національний технічний університетISSN (Print) 2618-0332
ISSN (On-line) 2618-0340
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми інформатизації та управління Національний авіаційний університетISSN (Print) 2073-475124.09.2020

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Simle Search Metadata, WorldCat, Base, DRIVER, Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми інформаційних технологій Херсонський національний технічний університетISSN (Print) 1998-7005
ISSN (On-line) 2313-0687
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, OAJI, ResearchBib, РИНЦ, DOAJ
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН УкраїниISSN (Print) 1813-358424.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми міцності Проблемы прочности Strength of Materials Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 0556-171X15.03.2019

Категорія «А»
Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ChemWeb, Current Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, INIS Atomindex, Materials Science Citation Index, OCLC, PASCAL, SCImago, Summon by Serial Solutions
Проблеми надзвичайних ситуацій Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2524-022611.07.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Academic Resource Index, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in Programming Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН УкраїниISSN (Print) 1727-490709.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблемы пожарной безопасности Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2304-9243
ISSN (On-line) 2304-6112
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми розвитку міського середовища Національний авіаційний університет-11.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикарпатський вісник НТШ (серія: Число)
Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет»
ISSN (Print) 2304-739929.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні аспекти інформаційних технологій Applied Aspects of Information Technology Прикладные аспекты информационных технологий Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2617-4316
ISSN (On-line) 2663-7723
15.10.2019

Категорія "Б"
ResearchBib, Індекс Copernicus International, eLibrary, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладна геометрія та інженерна графіка
Київський національний технічний університет будівництва і архітектури
ISSN (Print) 0131-579X06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладна радіоелектроніка. Прикладная радиоэлектроника. Applied Radio Electronics Академія наук прикладної радіоелектроніки, Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 1727-129004.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні проблеми механіки і математики. Прикладные проблемы механики и математики. Applied Problems of Mechanics and Mathematics Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 1810-302221.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2524-002124.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми загальної енергетики
НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України
ISSN (Print) 1562-8965
ISSN (On-line) 2522-4344
02.07.2020

Категорія "Б"
ULRICHS WEB, Україніка наукова РЖ "Джерело", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми машинобудування. Проблемы машиностроения. Journal of Mechanical Engineering Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН УкраїниISSN (Print) 2709-2984
ISSN (On-line) 2709-2992
17.03.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми міцності
Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України
ISSN (Print) 0556-171X04.07.2013

Категорія "В"
Scopus, Science Citation Index Expandded, CAS, EBSCO, CSA, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ChemWeb, Current Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, INISAtomindex, OCLC, PASCAL, SCImago, Summon by Serial Solutions, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми надзвичайних ситуацій Національний університет цивільного захисту УкраїниISSN (Print) 2524-022615.10.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Academic Resource Index, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ISSN (Print) 2079-183602.07.2020

Категорія "Б"
Index Co­pernicus, «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми охорони праці в Україні ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»ISSN (Print) 2664-4304
ISSN (On-line) 2664-4312
24.09.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Index Copernicus, OUCI, DRJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми програмування Проблемы программирования Problems in Programming Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН УкраїниISSN (Print) 1727-490717.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем Житомирський військовий інститут імені С.П. КорольоваISSN (Print) 2076-154609.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми тертя та зношування
Національний авіаційний університет
ISSN (Print) 0370-219704.07.2014

Категорія "Б"
eLibrary.ru, EBSCO, WorldCat, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми трибології
Хмельницький національний університет
ISSN (Print) 2079-137229.09.2014

Категорія "Б"
eLibrary.ru, ScienceIndex, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ISSN (Print) 2312-399015.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Продовольча індустрія АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України, ПП «Видавниче представництво «Паралель»ISSN (Print) 2308-476609.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Продовольчі ресурси Серія : Технічні науки
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
-04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Промислова гідравліка і пневматика Вінницький національний аграрний університет, Міжнародна громадська організація «Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики»ISSN (Print) 1994-469128.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Промислове будівництво та інженерні споруди ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського», Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»ISSN (Print) 1996-815913.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Промышленная теплотехника Промислова теплотехніка
Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України
-13.07.2015

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Процеси лиття Процессы литья Casting Processes Національна академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН УкраїниISSN (Print) 0235-588409.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектронні і комп’ютерні системи
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
ISSN (Print) 1814-422527.09.2021

Категорія "А"
Scopus, Index Copernicus International, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-3274
ISSN (On-line) 2313-688X
17.03.2020

Категорія "А"
Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRref, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru / РИНЦ, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, UINC, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, ВІНІТІ, "Джерело", "Україніка наукова", УРАН, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
Радіоелектроніка та інформатика Радиоэлектроника и информатика Radioeleкtroniса i informaticа Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 1563-006428.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus, OAJI, CiteFactor, eLIBRARY.ru, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіотехніка. Радиотехника. Radiotekhnika Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0485-897217.03.2020

Категорія "Б"
CiteFactor, Cosmos Impact Factor, ESJI, JOURNAL FACTOR , Public Knowledge Project (PKP), Academic Recource Index, WorldCat, SIS, JIF, Base, OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Реєстрація, зберігання і обробка даних Регистрация, хранение и обработка данных
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
ISSN (Print) 1560-918914.05.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Резание и инструменты в технологических системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-740517.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Рейковий рухомий склад Railbound rolling stock ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»ISSN (Print) 2304-630930.11.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації Ресторанный и гостиничный консалтинг. Инновации Restaurant and hotel consulting. Innovation Київський національний університет культури і мистецтвISSN (Print) 2616-7468
ISSN (On-line) 2617-9504
28.12.2019

Категорія "Б"
BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди Національний університет водного господарства та природокористуванняISSN (Print) 2218-187326.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ISSN (Print) 1993-997328.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ВИНИТИ РАН
Розвиток транспорту Развитие транспорта Transport development Одеський національний морський університетISSN (Print) 2616-736024.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ResearchBib
Розробка родовищ
ДВНЗ «Національний гірничий університет», ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донбаський державний технічний університет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
-15.04.2014 (зі змінами від 24.10.17 № 1413)

Категорія "А"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету Collection of Scientific Papers of DonSTU
Донбаський державний технічний університет
ISSN (Print) 2077-173829.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сверхтвердые материалы Надтверді матеріали Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН УкраїниISSN (Print) 0203-311911.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваISSN (Print) 2079-424X
ISSN (On-line) 2415-3923
28.12.2019

Категорія "Б"
WorldCat (OAIster), Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Одеський національний університет ім. І. І. МечниковаISSN (Print) 1815-7459
ISSN (On-line) 2415-3508
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus Journals Master List; eLIBRARY.RU; РЖ ВІНІТІ; Google Академія; WorldCat; Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи обробки інформації
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 1681-771017.03.2020

Категорія "Б"
Іndex Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи озброєння і військова техніка
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
ISSN (Print) 1997-956817.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи та технології Університет митної справи та фінансівISSN (Print) 2310-964517.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системи управління, навігації та зв’язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаISSN (Print) 2073-739417.03.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара-21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системні дослідження та інформаційні технології
Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ISSN (Print) 2308-889302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системні технології Національна металургійна академія України ISSN (Print) 1562-994528.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernikus, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сільськогосподарські машини Луцький національний технічний університетISSN (Print) 2307-169917.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современная электрометаллургия НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»ISSN (Print) 2415-844517.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современные проблемы физического материаловедения Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современные строительные конструкции из металла и древесины Одеська державна академія будівництва та архітектури-17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»- 02.07.2020

Категорія "Б"
Стандартизація, сертифікація, якість Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»ISSN (Print) 2307-494910.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Безопасность жизнедеятельности ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Строительство, материаловедение, машиностроение Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»ISSN (Print) 2415-703116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Суднові енергетичні установки Судовые энергетические установки Національний уніврситет «Одеська морська академія»ISSN (Print) 1815-677009.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Судноводіння | Shipping Navigation Національний університет «Одеська морська академія»ISSN (Print) 2306-576102.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасна електрометалургія Современная электрометаллургия Electrometallurgy Today НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»ISSN (Print) 2415-844502.07.2020

Категорія "Б"
УРЖ «Джерело», CrossRef, ULRICH’S, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасна спеціальна техніка Современная специальная техника Modern Special Technics Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університетISSN (Print) 2411-381617.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International Journals, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографіїISSN (Print) 1819-133902.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасне промислове та цивільне будівництво
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ISSN (Print) 1819-432X
ISSN (On-line) 993-3495
06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості Харківський національний університет радіоелектроніки, ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»ISSN (Print) 2522-981816.07.2018

Категорія «Б»
DOAJ, Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, OpenAIRE, BASE, ROAD, ESJI, GIF, ResearchBib, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Сучасні інформаційні системи Advanced information systems Современные информационные системы Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2522-905211.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені Івана ЧерняховськогоISSN (Print) 2311-7249
ISSN (On-line) 2410-7336
02.07.2020

Категорія "Б"
BASE, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні проблеми архітектури та містобудування Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2077-345526.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні проблеми металургії Національна металургійна академія України ISSN (Print) 1991-784828.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні проблеми моделювання Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоISSN (Print) 2313-125X02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасний захист інформації Державний університет телекомунікацій-07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографії
ISSN (Print) 1819-133913.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
ISSN (Print) 2311-7249
ISSN (On-line) 2410-7336
17.03.2020

Категорія "Б"
Citefactor, Index Copernicus, Research Bible, WorldCat, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоISSN (Print) 2074-153716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Director, Index Copernicus, РИНЦ, Україніка наукова, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ
Сучасні технології в машинобудуванні Современные технологии в машиностроении Modern Technologies in mechanical engineering Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-749916.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті
Луцький національний технічний університет
ISSN (Print) 2313-542517.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві
Луцький національний технічний університет
ISSN (Print) 2410-620817.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві
Вінницький національний технічний університет
ISSN (Print) 2311-1429
ISSN (On-line) 2311-1437
15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Східноєвропейський журнал передових технологій
Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр»
ISSN (Print) 1729-3774
ISSN (On-line) 1729-4061
11.07.2019

Категорія "А"
CAS, BASE, WordCat, DOAJ, EBSCO, Cite Factor, Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки Taurida Scientific Herald. Series: Technical Sciences Херсонський державний аграрно-економічний університет29.06.2021

Категорія "Б"
Телекомунікаційні науки
Національний технічний університет України «КПІ»
ISSN (Print) 2312-4121Категорія "В"OPEN JORNAL SYSTEM
Телекомунікаційні та інформаційні технології
Державний університет телекомунікацій
ISSN (Print) 1729-758317.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Теорія і практика металургії Відділення матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України, Національна металургійна академія УкраїниISSN (Print) 1028-233509.02.2021

Категорія "Б"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія та практика дизайну Національний авіаційний університет-09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теплофізика та теплоенергетика Теплофизика и теплоэнергетика Thermophysics and thermal power engineering Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН УкраїниISSN (Print) 2663-723502.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ВИНИТИ РАН
Техніка, енергетика, транспорт АПК Вінницький національний аграрний університетISSN (Print) 2306-756X02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Техніка і технології АПК ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого», ДП «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва», МГО «Український міжнародний Інститут Агропромислового Інжинірингу»ISSN (Print) 2306-139110.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Техніка та енергетика Machinery & Energetics Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2663-1334
ISSN (On-line) 2663-1342
17.03.2020

Категорія "Б"
eLIBRARY.ru, Ulrichsweb, Google Scholar, Index Copernicus, MIAR, BASE, ResearchBib, AGRIS
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»ISSN (Print) 2305–5987
ISSN (On-line) 2617–3778
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна діагностика та неруйнівний контроль Техническая диагностика и неразрушающий контроль НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»ISSN (Print) 0235-347417.03.2020

Категорія "Б"
EBSCO, Ulrich's Periodicals Director, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна електродинаміка Техническая электродинамика
Technical Electrodynamics
Інститут електродинаміки НАН України
ISSN (Print) 1607-797024.05.2018

Категорія "А"
ВІНІТІ РАН, УРЖ "Джерело", SCOPUS, COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна естетика і дизайн
Київський національний технічний університет будівництва і архітектури
ISSN (Print) 2221-929324.09.2020

Категорія "Б"
BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна механіка Техническая механика Technical Mechanics Національна академія наук України, Інститут технічної механіки НАН УкраїниISSN (Print) 1561-9184
ISSN (On-line) 2616-6380
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело"
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 2311-441X02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічні науки та технології (Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Технічні науки»)
Чернігівський національний технологічний університет
ISSN (Print) 2519-4569
ISSN (On-line) 2411-5363
11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, BASE, WorldCat, CrossRef, РИНЦ, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради-22.12.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологические системы ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», ТОВ «Компанія «Індустріальні технології»ISSN (Print) 2074-060309.03.2016

Категорія "В"
Index Copernicus, РИНЦ, SCOPUS, Web of Science, SIS, CiteFactor, Academic Scientisic Journals, ASI, InfoBaseIndex, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологічний аудит та резерви виробництва Технологический аудит и резервы производства Technology audit and production reserves Приватне підприємство «Технологічний Центр», Полтавська державна аграрна академіяISSN (Print) 2236-3780, ISSN (On-line) 2312-837211.07.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles, Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологічні комплекси
Луцький національний технічний університет
-13.07.2015

Категорія "В"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технология и конструирование в электронной аппаратуре, научно-технический журнал Міністерство промислової політики України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика»ISSN (Print) 2225-5818 ISSN (On-line) 2309-999215.10.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Director, CrossRef, РИНЦ, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2077-7264
ISSN (On-line) 2414-9977
24.09.2020

Категорія "Б"
УРБД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело», РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, BASE, Scientific Indexing Services, UIF, Index Copernicus
Технологія приладобудування Технология приборостроения Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування, Харківський національний університет радіоелектроніки-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Товари і ринки
Міжнародний науково-практичний журнал Київський національний торговельно-економічний університет
ISSN (Print) 1998-2666
ISSN (On-line) 2616-6755
28.12.2019

Категорія "Б"
РІНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Товарознавчий вісник
Луцький національний технічний університет
ISSN (Print) 2310-528302.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Труди університету Національний університет оборони України імені Івана Черняховського-17.03.2020

Категорія "Б"
Труды Института проблем материаловедения НАН Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 2311-062707.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
УглеХимический журнал ВуглеХімічний журнал
Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут «УХІН», Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Дніпрококс», Українська науково-промислова асоціація «Укркокс»
ISSN (Print) 1681-309X06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал із машинобудування і матеріалознавства Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2411-8001
ISSN (On-line) 2415-7236
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал інформаційних технологій Ukrainian Journal of Information Technology Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2707-189829.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал лісівництва та деревинознавства Ukrainian Journal of Forest and Wood Science Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2664-4452
ISSN (On-line) 2664-4460
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, AGRIS, Base, Index Copernicus
Український метрологічний журнал Ukrainian Metrological Journal ННЦ «Інститут метрології»ISSN (Print) 2306-7039
ISSN (On-line) 2522-1345
28.12.2019

Категорія "А"
CrossRef, BASE, WorldCat, OpenAIRE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 0320-694702.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Упаковка Національний університет харчових технологій, ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка»ISSN (Print) 2225-297516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління проектами, системний аналіз і логістика
Національний транспортний університет
ISSN (Print) 2309-863513.07.2015

Категорія "В"
Science Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляISSN (Print) 2222-881016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління розвитком Управление развитием Development Management Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяISSN (Print) 2413-961017.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2219-5300
ISSN (On-line) 2412-9933
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, UlrichswebTM Global Serials Directory, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управляющие системы и машины
Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова
ISSN (Print) 0130-539512.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Успіхи матеріалознавства Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук УкраїниISSN (Print) 2709-510X
ISSN (On-line) 2709-5118
30.11.2021

Категорія "Б"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Успіхи фізики металів Успехи физики металлов Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1608-102116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus CiteScore, eLIBRARY, ВИНИТИ, УРБ "Джерело"
Физико-технические проблемы горного производства Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук УкраїниISSN (Print) 2664-177124.09.2020

Категорія "Б"
WorldCat, ResearchBib, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Физика аэродисперсных систем Одеський національний університет ім. І. І. МечниковаISSN (Print) 0367-163128.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Сhemistry of Solid State ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 1729-4428
ISSN (On-line) 2309-8589
02.07.2020

Категорія "А"
WoS, Scopus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки «SPIE/Ukraine», ТОВ «Технологічний парк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка»ISSN (Print) 560-8034
ISSN (On-line) 1605-6582
15.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
НАН України
ISSN (Print) 1816-154525.04.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізико-хімічна механіка матеріалів Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН УкраїниISSN (Print) 0430-625204.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фотобіологія та фотомедицина Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2076-061202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Функціональні матеріали Функциональные материалы Functional materials НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН УкраїниISSN (Print) 1027-5495
ISSN (On-line) 2218-2993
21.12.2015

Категорія "А"
SCOPUS, SJR, Chemical Abstract Service, DOAJ, VINITI, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Харчова наука і технологія. Пищевая наука и технология. Food science and technology Одеська національна академія харчових технологійISSN (Print) 2073-8684
ISSN (On-line) 2409-7004

09.03.2016

Категорія "А"
CrossRef, ResearchBib, Ulrich's Periodicals Directory, FSTA, WorldCat, BASE, DOAJ, EBSCOhost, Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Харчова промисловість Національний університет харчових технологійISSN (Print) 2225-291611.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія і технологія води Химия и технология воды Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН УкраїниISSN (Print) 0204-355621.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Химия и технология производств основной химической промышленности ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»ISSN (Print) 0868-439107.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, технологія речовин та їх застосування Chemistry, Technology and Application of Substances Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2617-7307
ISSN (On-line) 2664-1569
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Холодильна техніка і технологія
Одеська національна академія харчових технологій
ISSN (Print) 0453-830715.10.2019

Категорія "Б"

EBSCO,OAJI, DAIJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences (Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація) Центральноукраїнський національний технічний університет (Кіровоградський національний технічний університет)ISSN (Print) 2664-262X02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, IndexCopernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Цифрові технології
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
ISSN (Print) 2307-975429.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Цифрова платформа: інформаційні технології в соціо-культурній сфері Цифровая платформа: Информационные технологии в социо-культурной сфере Digital Platform: іnformation technology in the socio-cultural area Київський національний університет культури і мистецтв
ISSN (Print) 2617-796X
ISSN (On-line) 2618-0049
29.06.2021

Категорія "Б"
Base, Central and East European Index, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus, Journal Factor, OpenAIRE, PBN, ROAD, ResearchBib, Scilit, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Цукор України Сахар Украины Ukrainian Sugar Zucker der Ukraine Національна асоціація цукровиків України, Національний університет харчових технологій, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловостіISSN (Print) 2219-826104.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин Київський національний університет будівництва і архітектури-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Честь і закон Національна академія Національної гвардії УкраїниISSN (Print) 2078-748026.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Штучний інтелект. Искусственный интеллект Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелектуISSN (Print) 1561-535915.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Электронная микроскопия и прочность материалов
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
-29.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна енергетика та довкілля
ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», Українське ядерне товариство
ISSN (Print) 2311-825328.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна та радіаційна безпека
Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський державний політехнічний університет
ISSN (Print) 2073-623111.07.2019

Категорія "А"
Scopus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН УкраїниISSN (Print) 1818-331X
ISSN (On-line) 2074-0565
07.11.2018

Категорія "А
Web of Sciense, EBSCO, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Якість мінеральної сировини Качество минерального сырья ГО «Академія гірничих наук України», ДВНЗ «Криворізький національний університет»-21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 5091

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.