Українські видання* у галузі державного управління у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення (внесення змін)
Категорія
Бази даних
Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансівISSN (Print) 2308-6971
ISSN (On-line) 2518-1599
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus
Актуальні проблеми державного управління Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ISSN (Print) 1684-848928.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Актуальні проблеми державного управління Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ISSN (Print) 1993-8330 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Аспекти публічного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ISSN (Print) 2311-6420
ISSN (On-line) 2413-8231
02.07.2020

Категорія "Б"
eLibrary; Index Copernicus DOAJ; ERIH PLUS; Ulrichsweb; Crossref,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-3817 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія «Державне управління») Національний університет цивільного захисту України ISSN (Print) 2414-5858
ISSN (On-line) 2414-5866
16.07.2018

Категорія "Б"
RePEc, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України ISSN (Print) 2518-736802.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Управління та адміністрування») ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»ISSN (Print) 2522-9958 02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Херсонського національного технічного університету Вестник Херсонского национального технического университета Visnyk of Kherson National Technical University Херсонський національний технічний університетISSN (Print) 2078–448129.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Публічне управління та адміністрування» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Public Administration» Таврійський національний університет імені В.І.ВернадськогоISSN (Print) 2663-6468
ISSN (On-line) 2663-6476
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Держава та регіони. Серія: Державне управління Класичний приватний університет ISSN (Print) 1813-3401
ISSN (On-line) 2664-6250
29.06.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Державна політика та економічний розвиток (Public Policy and Economic Development) Громадянка України – Ємельянова Т. В., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Місцева громадська організація «Центр економічних та політологічних досліджень» ISSN (Print) 2309-0863 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Державне управління та місцеве самоврядування Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниISSN (Print) 2414-443602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права
Громадська організація «Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»
ISSN (Print) 2710-1118
ISSN (On-line) 2710-1126
09.02.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка та держава. Серія державне управління Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»ISSN (Print) 2306-680624.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ефективність державного управління Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ISSN (Print) 2070-4011 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління Донецький державний університет управління - 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові УкраїниISSN (Print) 2664-3618
ISSN (On-line) 2706-9923
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр» ISSN (Print) 2306-681402.07.2020

Категорія "Б"
Scientific Indexing Services, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Літопис Волині Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 2305-938926.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Управління» Академія муніципального управління - 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник: Державне управління Научный вестник: государственное управление Scientific Herald: Public Administration Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»ISSN (Print) 2618-006528.12.2019

Категорія "Б"
(зі змінами від 29.11.2020 №1471)
Google Scholar, Turkish Education İndex, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services
Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» Донецький державний університет управління ISSN (Print) 2308-104Х 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Серія: державне управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили ISSN (Print) 1609-7742 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові розвідки з державного та муніципального управління Академія муніципального управління - 29.09.2014

Категорія "В"
RePEc, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Право та державне управління Класичний приватний університет, Запорізька торгово-промислова палатаISSN (Print) 2663-5348
ISSN (On-line) 2663-5356
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Публічне управління і адміністрування в Україні Public management and administration in Ukraine Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»ISSN (Print) 2663-5240
ISSN (On-line) 2663-5259
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International
Публічне управління та митне адміністрування Університет митної справи та фінансівISSN (Print) 2310-9653
ISSN (On-line) 2664-6145
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Публічне управління та регіональний розвиток Чорноморський національний університет імені Петра МогилиISSN (Print) 2616-6216
ISSN (On-line) 2707-9597
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Публічне урядування Public management ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»ISSN (Print) 2414-056207.11.2018

Категорія "Б"
eLIBRARY.RU, КИБЕРЛЕНИНКА, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Теорія та практика державного управління Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України ISSN (Print) 1727-666728.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права,Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України ISSN (Print) 2078-916524.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Честь і закон Національна академія Національної гвардії УкраїниISSN (Print) 2078-748017.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 3116

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.