ПОШУКОВІ СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ. БАЗИ ДАНИХ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ УКРАЇНСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ. ЗАРУБІЖНІ ДИСЕРТАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ


Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

/Files/images/bd/ПОШУК.jpgOUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук. Також, відповідно до принципу роботи OUCI, в ідеалі, в майбутньому кожна позиція списку використаної літератури повинна буде містити DOI, відтак пошукова система OUCI полегшить процес перевірки джерел, що були використані у процесі написання наукових робіт.

OUCI інтегрована з вмістом відкритої бази даних Unpaywall. Це дозволяє отримати доступ до понад 25,5 млн відкритих наукових публікацій.


ScienceDirect – повнотекстова база даних компанії Elsevier, яка містить 25% світових наукових публікацій з усіх галузей знань від понад 47 тис. впливових авторів. На платформі ScienceDirect представлені такі типи наукових видань як: електронні книги Elsevier (eBooks), книжкові серії (Book Series), довідкові видання (Handbook), навчальні посібники (Textbooks) тощо. Серед переваг використання платформи ScienceDirect – зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, широко розповсюджені формати завантаження повних текстів (PDF і HTML) та наявність гіперпосилань на значну кількість науково-технічних і медичних статей на платформах інших видавництв.

/Files/images/bd/sciencedirect.jpgВебінари про роботу з базою даних ScienceDirect:

Бібліотека пропонує вільний доступ до ресурсів бази в локальній мережі. Віддалений доступ до ScienceDirect з використанням доменного імені установи.


MICROSOFT ACADEMIC – відкрита загальнодоступна пошукова система для наукових публікацій і літератури, розроблена Microsoft Research.

/Files/images/bd/академия.jpgІнструмент, оновлений в 2016 році, має абсолютно нову структуру даних і пошукову систему з використанням технологій семантичного пошуку. В даний час він індексує більше 220 мільйонів публікацій, 88 мільйонів з яких є журнальними статтями. API Academic Knowledge пропонує пошук інформації з бази даних з використанням кінцевих точок REST для розширених дослідних цілей. Служба є продовженням попереднього дослідницького проекту Microsoft, Academic Search Microsoft, розробка якого була завершена в 2012 році.


/Files/images/bibliograf_2/сколар.pngGoogle Scholar - інформаційно-пошукова система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, що опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями; модифікація Google.


/Files/images/bibliograf_2/мета.gifМета - повнотекстовий пошук по серверам України та закордонним українським серверам, з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові та комп'ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету.


/Files/images/bibliograf_2/logo_base.gif BASE: Bielefeld Academic Search Engine - одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індекс дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.


/Files/images/bibliograf_2/oaister.gifOAIster - зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів.

OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).


/Files/images/bibliograf_2/симаго.gifSCImago Journal & Country Rank - аналітичний портал, на якому представлені наукові показники по журналах та країнах. Аналіз базується на інформації, що міститься в базі даних Scopus® (Elsevier B.V.).

Пошук наукового журналу для публікації через SJR веб-сайт.


/Files/images/bibliograf_2/images.pngWorldWideScience.org - глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.


/Files/images/bibliograf_2/утя.pngDuckDuckGo - на сайті представлена пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності - відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача.


/Files/images/bibliograf_2/ЕКОН.jpgEconBiz (Virtual Library for Economics and Business Studies) - пошуковий портал з економіки, створений спільно Німецькою національною економічною бібліотекою та Кельнською університетською та міською бібліотекою. Портал спрямований на підтримку досліджень та викладання економіки з центральною точкою входу для всіх видів інформації у даній галузі та прямий доступ до повних текстів.


/Files/images/bibliograf_2/матем.jpgEULER search engine - портал з математики надає доступ до баз даних Бібліотеки голландського національного дослідницького центру з математики та інформатики, математичного холдингу бібліотеці університету Флоренції, науковому електронному архіву з математики (ERAM) 1886 - 1942, німецької спеціальної бібліотечної колекції з математики та ін.


/Files/images/bibliograf_2/фрид.pngFreeFullPDF - пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає доступ до більш ніж 80 млн. наукових статей, патентів у вільному доступі. Глибина архіву – 10 років.


/Files/images/bibliograf_2/search-marketing.jpgMetasearch Search Engine - сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.
/Files/images/bibliograf_2/refseeklogo.gif
RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.


/Files/images/bibliograf_2/SciGov_250.jpg Science.gov - онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.


/Files/images/bibliograf_2/sr_logo.gifScienceResearch.com - наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.


/Files/images/bibliograf_2/яхо.jpgYahoo - англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів.

Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою./Files/images/bd/уран.jpgПроект “Наукова періодика України” - це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS).

Співпраця “Наукової періодики України” з провідними міжнародними агрегаторами науково-інформаційних ресурсів, національними та академічними бібліотеками світу дозволяє спростити для видавців-учасників процеси входження їх видань у престижні реферативні бази даних, каталоги та системи пошуку. Через програмні шлюзи платформи видання “Наукової періодики України” повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine, OpenAIRE та ін.


/Files/images/bd/crossref.jpgCrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій.

Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Подробніше


/Files/images/bd/CiteSeer.jpgCiteSeerX - пошукова система та цифрова бібліотека наукової літератури з комп'ютерних та інформаційних наук.

CiteSeerX прагне поширення наукової літератури і забезпечення поліпшення функціональності, практичності, доступності, вартості, повноти, ефективності та своєчасного доступу до наукового знання. CiteSeerX розробила нові методи та алгоритми для індексації PostScript і PDF наукових статей в Інтернеті. Замість створення ще однієї цифрової бібліотеки, CiteSeerX намагається забезпечити ресурами, такими як алгоритмами, даними, метаданими, послугами, методами і програмами, які можуть бути використані для заохочення інших цифрових бібліотек.


/Files/images/bd/Эбско.jpgEBSCOhost надає можливість пошуку повнотекстових, рецензованих статей наукових журналів, довідників та інших публікацій з різних наукових дисциплін. EBSCO є провідним постачальником дослідницьких баз даних, а також основним постачальником бібліотечних технологій, електронних книг і рішень для університетів, коледжів, урядіві публічних бібліотек по всьому світу.

EBSCO представляє «EP Package Standard», який включає бази даних, що охоплюють широкий спектр тем: від бізнесу та гуманітарних наук до медицини та екології.


Дослідницький інститут «Statista» з Гамбургу має у своєму розпорядженні світову базу наукової інформації. Інститут співпрацює с тисячами навчальних закладів у всьому світі, у тому числі з Гарвардським і Єльським університетами, Берлінським університетом імені Гумбольдта.

/Files/images/bd/статиста.jpgМайже всі ВНЗ Німеччини вже мають доступ до даних. За роки співробітництва був створений оптимальний пакет, який включає в себе доступ до даних з 22.500 джерел, можливість завантажувати, структурувати та використовувати інформацію в наукових роботах, досліджуваннях, презентаціях.Інститут «Statista» надає можливість підвищити науковий потеніал, зайняти виграшну позицію серед інших навчальних закладів, а також залишатись у курсі всіх світових процесів у найрізноманітніших сферах наук, ринків, державного та приватних секторів. Як наукова організація, інститут щодня генерує та оновлює базу даних за допомогою спеціалістів з різних країн світу. Більше інформації:


Онлайн-каталог DOAJ (Довідник журналів з відкритим доступом) був запущений у 2003 році з 300 журналами з відкритим доступом.

/Files/images/bd/doaj-1180x518_c.jpg Сьогодні він містить майже 17 500 рецензованих журналів з відкритим доступом, які охоплюють усі галузі науки, техніки, медицини, соціальних наук, мистецтва та гуманітарних наук. До індексації приймаються журнали з відкритим доступом з усіх країн і всіма мовами.

DOAJ є співавтором Принципів прозорості та найкращої практики наукового видавництва , які є основою основних критеріїв DOAJ для включення. Місія DOAJ полягає в тому, щоб підвищити видимість, доступність, репутацію, використання та вплив якісних рецензованих наукових дослідницьких журналів з відкритим доступом у всьому світі, незалежно від дисципліни, географії чи мови. Усі послуги DOAJ безкоштовні, включаючи індексацію.


CORE є найбільшим у світі агрегатором дослідницьких робіт відкритого доступу зі сховищ і журналів.

/Files/images/bd/CORE.jpgЦе некомерційна служба, присвячена місії відкритого доступу. Обслуговує глобальну мережу репозиторіїв і журналів, підвищуючи можливості виявлення та повторного використання вмісту відкритого доступу. Надає рішення для керування вмістом, пошуку та масштабованого машинного доступу до досліджень. На даний час CORE індексує понад 190 млн наукових публікацій з різних галузей знань.


/Files/images/bd/обектив.jpgАГРЕГАТОР МЕТАДАНИХ LENS
 • Патенти: інструменти для відкриття і аналізу великої колекції патентної літератури з індексуванням цитування.

/Files/images/bd/р.jpgНАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ – загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.

Основною метою Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, нау-ково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.


БАЗИ ДАНИХ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Derwent Innovations Index - це найповніша база даних патентної інформації в світі, яка об'єднує Derwent World Patents Index® і Derwent Patents Citation Index®.

 • Derwent World Patents Index® (DWPI) - це найповніша в світі добірка патентних документів з професійними анотаціями і коментарями. DWPI охоплює більш 30,5 млн винаходів (основні записи / сімейства патентів), описаних більш ніж в 65 млн патентних документах, отриманих від 50 патентних бюро в усьому світі і 2 джерел літератури. Всі дані патентів регулярно оновлюються новою інформацією, одержуваної з Derwent World Patents Index, включаючи дані, пов'язані з Ресурсом з хімії Derwent, унікальною базою даних структурних формул. Додаткову інформацію про те, що входить в DWPI, а також список кодів країн WIPO та кодів INID можна знайти на оглядової сторінки DWPI.
 • Derwent Patents Citation Index® (Derwent PCI) - це онлайн база даних цитувань в патентах з 6 головних патентних органів. У ній надається докладна інформація про цитування, як патентів, так і літератури, переглянута експертом при перевірці патентної заявки. Derwent PCI - це єдина база даних, що охоплює цитування патентів з декількох джерел по всіх областях технологій. До травня 1997 року цитування експертів і авторів надавалися для 16 патентних органів. База даних також містить архів записів патентів до 1970-х років. Derwent PCI містить всі сучасні бібліографічні дані сімейств патентів-аналогів з Derwent World Patents Index і всі патенти і літературу, процитовану експертами, а також посилання які цитують патенти. Щотижня додаються нові процитовані і цитовані посилання для приблизно 45 000 записів з шести головних патентних органів.

АВТОРЕФЕРАТИ УКРАЇНСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

ProQuest Dissertations & Theses Global ™ - повна повнотекстова колекція докторських (PhD) і магістерських дисертацій в світі. Індексує приблизно 3.5 млн дисертацій, більше 1,5 млн з яких - доступні для завантаження в форматі PDF.


ЗАРУБІЖНІ ДИСЕРТАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ
 • NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations) - пошукова система. Забезпечує пошук повнотекстових дисертацій відкритого доступу або відомостей про дисертації обмеженого доступу серед 4 млн документів.
 • OATD (Open Access Theses and Dissertations) - містить дисертації, дипломні роботи випускників більше 1 тис. дослідних інститутів, університетів і коледжів. Мови: англійська (1200000), інші європейські, китайський. Кількість документів: 2800000. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • DART-Europe - містить дисертації з бібліотек Європи. Мови: англійська та інші європейські. Кількість документів: 500 тис. Робіт вчених з 600 університетів 28 країн Європи. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • HAL - містить дисертації та наукові статті співробітників науково-освітніх установ Франції. Мови: в основному англійська та французька. Кількість документів: 1 млн. Відкритий доступ до повних текстів: для 350 тис. робіт.
 • CiNii Dissertations -- мови японська, англійська. Містить: дисертації на докторський ступінь університетів та інститутів Японії, бібліографічну інформацію по дисертаціях. Кількість документів: 230 тис. Дисертацій від National Diet Library і університетів, 600 тис. бібліографічних посилань. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • Dialnet - містить згруповані по університетах дисертації, наукові статті вчених з провідних університетів Іспанії. Мови: іспанська та інші європейські. Кількість документів: 40 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • dissertations.se - містить докторські дисертації шведських вчених. Мови: англійська, інші європейські і східні. Кількість документів: 54 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для половини робіт.
 • PQDT Open — база даних компанії ProQuest's UMI Dissertation Publishing. Містить: дисертації. Мови: англійська. Кількість документів: 27 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для всіх робіт.
 • theses.fr — частина проекту інформаційного забезпечення вищої освіти за підтримки Міністерства освіти Франції. Містить: дисертації, захищені в університетах Франції. Мови: в основному французька та англійська. Кількість документів: 370 тис. Відкритий доступ до повних текстів: для 30 тис. робіт.
 • EThOS - британські дисертації (більше 400 тис.) У відкритому доступі для всіх зареєстрованих користувачів. Можна також за порівняно невеликі гроші замовити оцифровку необхідної дисертації, яка після цього буде викладена у відкритий доступ.
 • ProQuest Dissertations & Theses A&I - найповніша повнотекстова колекція докторських (PhD) і магістерських дисертації у світі, що індексує приблизно 3.5 млн дисертацій, понад 1.5 млн з яких – доступні для завантаження у форматі PDF.
 • Дисертації Університету Гранади (6 тис.).
 • Дисертації Університету Тулузи (+2578).
 • Мексиканські дисертації.
 • Дисертації Університету Буенос-Айреса (1395, pdf).

/Files/images/bibliograf_2/дисертации.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 23006

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.