АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

/Files/images/chntu/доброчесність.jpgРОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ
 • Нормативно-правова база
 • Запобігання та виявлення академічного плагіату
 • Корисні матеріали

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ Національного університету «Чернігівська політехніка» (нова редакція).

Центр перевірки випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на плагіат з використанням програмного забезпечення StrikePlagiarizm в Національному університеті «Чернігівська політехніка» : каб. 151, Бібліотека (корпус 1, Шевченка 95).

ПОЛОЖЕННЯ про інформаційний центр запобігання та виявлення плагіату Національного університету "Чернігівська політехніка"

Перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти

на плагіат у Національному університеті “Чернігівська політехніка”

див. ПОРЯДОК проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат у Національному університеті “Чернігівська політехніка” (нова редакція)

Для подання кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання щодо перевірки на академічний плагіат здобувач вищої освіти може вернутися до Інформаційного центру запобігання та виявлення плагіату (ІЦЗВП), який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 95, каб. 151 або вул. Козацька 1, каб. 105 (галузевий відділ Наукової бібліотеки при Навчально-науковому інституті права та соціальних технологій НУ “Чернігівська політехніка”).

У разі роботи ІЦЗВП в режимі on-line, на електронну адресу ІЦЗВП plagiat_stu@ukr.net, та book.lib.inst@gmail.com (курсові та ВКР, корпус 8) надсилається “Пакет документів щодо перевірки індивідуальних робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат”.

Перелік документів щодо перевірки кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання здобувачів вищої освіти на академічний плагіат:

1. Електронний варіант кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання здобувача вищої освіти. Кваліфікаційна робота та/або індивідуальне завдання надається в одному файлі, формат *.docx. Файл повинен містити титульну сторінку, вступ, умовні позначки та скорочення, основну частину роботи, висновки.

Додатки, або частини роботи, які містять комерційну інформацію підприємств/організацій за якими проходила індивідуальна робота здобувача вищої освіти, можуть не надаватися.

Назва файлу кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання подається за схемою “Прізвище, ініціали Курсова або диплом Магістр/бакалавр Код та назва спеціальності Рік захисту”.

2. У темі електронного листа вказувати:

 • ПІБ здобувача вищої освіти, е-mail, телефон;
 • ПІБ та e-mail керівника кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання.

3. У разі роботи ІЦЗВП в режимі of-line подається:

 • роздрукований бланк акту контролю оригінальності кваліфікаційної роботи (індивідуального завдання) (Додаток Г);
 • див. п. 1.

Акти в друкованому вигляді з зазначенням ПІБ здобувача, ПІБ керівника та темою роботи надаються до кабінету № 151 (корпус 1) для заповнення результатів перевірки на плагіат за підписом та печаткою ІЦЗВП.

4. Акт та звіт перевірки індивідуальної роботи надається здобувачу кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання відповідної випускової кафедри для прийняття рішення про допуск, доопрацювання та повторну перевірку або не допуск здобувача вищої освіти до захисту індивідуальної роботи (Додаток Г).

5. На електронні адреси здобувача та керівника кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання надсилається звіт перевірки роботи відповідної випускової кафедри для аналізу звіту перевірки та прийняття рішення про допуск, доопрацювання та повторну перевірку або не допуск здобувача вищої освіти до захисту кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання. Звіт формується ПЗ Anti-Plagiarism співтовариства відкритого доступу SourceForge, StrikePlagiarizm компанії Plagiat.pl та/або ПЗ Unicheck.

6. У разі прийнятого рішення щодо повторної перевірки у ПЗ StrikePlagiarism та/або ПЗ Unicheck надсилається пакет документів з електронною копією квитанції про оплату з поміткою в тексті листа “На повторну перевірку”.

ЗАВАНТАЖИТИ


РОЗШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Відповідно до п. 2.4 Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат в Національному університеті "Чернігівська політехніка" (нова редакція) шкала унікальності для кваліфікаційної роботи становить:

КритерійВідсоток подібності/схожості (плагіат*) Відсоток унікальності** Унікальність
І 0-30% 100-70% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та) опублікування
ІІ 31-49% 69-51%середня унікальність, робота потребує доопрацювання в частині коректності та повноти цитувань
ІІІ 50-100% 50% і нижче низька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання та обов’язкової повторної перевірки на плагіат

Відповідно до п. 3.4 Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат в Національному університеті "Чернігівська політехніка" (нова редакція) шкала унікальності для індивідуального завдання становить:

Критерій Відсоток подібності/схожості (плагіат*) Відсоток унікальності**Унікальність
І 0-40% 100-60% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та) опублікування
ІІ 41-69% 59-31% середня унікальність, робота потребує доопрацювання в частині коректності та повноти цитувань
ІІІ 70%-100% 30% і нижченизька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання та обов’язкової повторної перевірки на плагіат

*Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

**Унікальність твору – це виражене у відсотках співвідношення частини твору, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального об’єму твору


ОПЛАТА ЗА ПОВТОРНУ ЕКСПЕРТИЗУ ВКР НА ПЛАГІАТ
 • Одержувач: Національний університет "Чернігівська політехніка"
 • р/р UA 42 82 01 72 03 13 20 10 01 20 10 06 996
 • Код ЄДРПОУ: 05460798
 • Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
 • МФО 820172
 • Призначення платежу: проведення повторної експертизи ВКР на плагіат
 • П.І.Б.
 • 360,30 грн.
ОПЛАТА ЗА ПОВТОРНУ ЕКСПЕРТИЗУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ НА ПЛАГІАТ
 • Одержувач: Національний університет "Чернігівська політехніка"
 • р/р UA 42 82 01 72 03 13 20 10 01 20 10 06 996
 • Код ЄДРПОУ: 05460798
 • Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
 • МФО 820172
 • Призначення платежу: проведення повторної експертизи Індивідуального завдання на плагіат
 • П.І.Б.
 • 250,00 грн.

Оплату за перевірку на плагіат можна здійснювати через https://www.portmone.com.ua. Оберіть отримувача: Наукові послуги. В полі Номер групи позначити призначення платежу "Перевірка на плагіат".ПОШИРЕНІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОНЛАЙН-РЕСУРСИ
Anti-Plagiarism
AntiPlagiarism.NETРlagiarism Detector (підтримує укр. мову)
Compare Suite*Www.copyscape.com
Double Content Finder*Іstio
Etxt antiplagiatPlagscan
StrikePlagiarismCopylancer
text.ru (підтримує укр. мову) Сontent-Watch
Viper* PR-CY
Аdvego Plagiatus (підтримує укр. мову) Grammarly
Плагиата.НЕТ Plagramme (підтримує укр. мову)
Рlagiarism checker (підтримує укр. мову) PlagTracker
Рaperrater EduBirdie (підтримує укр. мову)
Sourceforge DupliChecker
Unicheck* SeeSources
Рlagium* Docoloc
Plagiarismcheck tool* Защита уникальности контента (підтримує укр. мову)
PlagScan*Copyleaks*
Grammarly*Plagiarisma*
*платний ресурс
 • Проект Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» започаткований за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.

/Files/images/na_dopomogu_naukovtsyu/сприяння.jpg
 • ПРОЕКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ - SAIUP

Підтримка принципів Академічної доброчесності в українських ВНЗ: як отримати чесні знання та диплом, який матиме значення на ринку праці. За підтримки Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP: ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНІ, якІ прагнуть пояснити простою мовою важливі питання щодо академічної доброчесності і плагіату. Проєкт SAIUP започатковує рубрику Вебінари “Академічна доброчесність”. Відтепер усі серії "Вебінарів SAIUP на дивані" зібрані в одному місці. Переходьте за покликанням, і Ви знайдете цінні практичні поради українських освітян та експертів, розгляд нормативно-правового забезпечення щодо аспектів якості освіти та академічної доброчесності, та зможете долучитися до обговорення важливих тем, що турбують академічну спільноту.


/Files/images/naukoviy_vddl/академ.jpg
 • ІНІЦІАТИВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ - Academic IQ

Американські Ради з міжнародної освіти у співпраці із Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та за підтримки Посольства США в Україні оголошують прийом заявок на участь закладів вищої освіти у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative) – далі проєкт Academic IQ. Діяльність проєкту Academic IQ спрямована на підтримку українських ЗВО задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості освіти. Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» розпочався 1 вересня 2020 року та триватиме до 30 липня 2022 року. Детальніше


ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІЖНАРОДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

«Сумлінне проведення наукових досліджень: розуміння нашої спільної відповідальності за формування стійкої наукової екосистеми» (рос. мовою)


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЗВІТУ ПОДІБНОСТІ


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ПРОПОНУЄ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ
 • Грудініна, Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності / Н. Грудініна // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. - 2019. - № 4. - С. 6-10. У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування «білих плям» щодо складання прикнижкових й пристатейних списків.
 • Усик, В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик // Економіка та держава. - 2017. - № 11. – С. 65-67. Статтю присвячено висвітленню проблеми корупції в системі вищої освіті, що є поперечним каменем на шляху до доброчесності. Розглянуто теоретичну основу поняття корупції та основні схеми прояву корупційних дій у сфері вищої освіти. Проаналізовано стан корупційної діяльності в Україні та основні сфери її прояву. На основі даних запропоновано трьохрівневу систему запровадження інформування суспільства про феномен корупції в Україні.

Кiлькiсть переглядiв: 6450

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.