Українські видання* у галузі філологічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники)ISSNДата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Germanistik in der Ukraine. Германістика в Україні Українська спілка германістів вищої школи, Київський національний лінгвістичний університетISSN (Print) 2322-082122.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Studia linguistica Київський Національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2411-156202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Studia philologica Київський університет імені Бориса ГрінченкаISSN (Print) 2311-2425
ISSN (On-line) 2412-2491
13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, громадяни України – Ільницький В. І., Душний А. І., Зимомря І. М.ISSN (Print) 2308-4855
ISSN (On-line) 2308-4863
17.03.2020

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Polish Scholarly Bibliography, InfoBase Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, InnoSpace, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання іноземної філології Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 2410-092716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Сучавський університет ім. Штефана чел МареISSN (Print) 2311-9896
ISSN (On-line) 2411-6181
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus International, Ulrichs Web-Global Serials Directory, European Reference index for the Humanities and Social Sciences – Erih Plus, Scientific Indexing Services (SIS), Socionet, eLibrary
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 26.05.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 2311-269702.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ERIH Plus, Ulrich'sWEB, Research Bib, Bibliographie Linguistique, ROAD, OUCI (Open Ukrainian Citation Index),
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ, РБД "Україніка наукова"
Актуальні проблеми української літератури і фольклору Донецький національний університет імені Василя СтусаISSN (Print) 2308-190224.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет ISSN (Print) 978-617-624.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Альманах Полтавського національного педагогічного університету «Рідний край» Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ISSN (Print) 2075-1222 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Англістика та американістика. Англистика и американистика. Anglistics and Americanictics Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2313-500Х
ISSN (On-line) 2409-921X
06.03.2015
(зі змінами від 16.07.2018 № 775)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Vsenauki.ru, BASE
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» ISSN (Print) 2222-551Х 09.03.2016

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal Житомирський державний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2076-617324.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мова. Література. Фольклор (Вісник Запорізького національного університету. Серія: філологічні науки) ДВНЗ «Запорізький національний університет» ISSN (Print) 2414-959402.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія» Київський національний лінгвістичний університетISSN (Print) 2415–7333
ISSN (On-line) 2311–0821
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-268316.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-2659 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-242х 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 2227-284424.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-341822.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія філологічна Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-553416.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія Маріупольський державний університетISSN (Print) 2226-3055
ISSN (On-line) 2415-3168
29.06.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, OpenAIRE, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»ISSN (Print) 2523-4463
ISSN (On-line) 2523-4749
24.09.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2227-887717.03.2020

Категорія "Б"
BASE, ICI Journals Master List, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія «Філологія» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2227-186417.03.2020

Категорія "Б"
Ulrichsweb, Research bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету Серія: філологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2076-5770 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем Житомирський державний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2220-799616.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Волинь філологічна: текст і контекст Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 2304-9383
ISSN (On-line) 2708-1060
09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації» Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, серия «Филология. Социальные коммуникации» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series “Philology. Social Communications” Таврійський національний університет імені В.І.ВернадськогоISSN (Print) 2663-6069
ISSN (On-line) 2663-6077
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах Національний авіаційний університет ISSN (Print) 966-7773 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки Класичний приватний університетISSN (Print) 1813-341X22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дослідження з лексикології і граматики української мови Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2313-4593 06.03.2015
(зі змінами від 24.05.2018 № 527)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Закарпатські філологічні студії Transcarpathian Philological Studies ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2663-4880
ISSN (On-line) 2663-4899
09.02.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus International
Записки з ономастики Одеський національний університет ім. І.І. МечниковаISSN (Print) 2410-337311.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Записки з романо-германської філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова ISSN (Print) 2307-460414.05.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РБД "Україніка наукова
Записки з українського мовознавства Одеський національний університет ім. І. І. МечниковаISSN (Print) 2414-0627
ISSN (On-line) 2415-7562
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Лінгвістичні дослідження» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ISSN (Print) 2312-0665
ISSN (On-line) 2312-7546
02.07.2020

Категорія "Б"
Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat, Index Copernicus, OAJI, Research Bible, BASE, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 2309-7086 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Іноземна філологія Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-237302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Київські полоністичні студії Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2520-210328.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Китаєзнавчі дослідження Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2409-904X26.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2075-437X 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Культура слова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН УкраїниISSN (Print) 0201-419Х
ISSN (On-line) 2708-9827
29.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Лінгвістика Луганський національний університет імені Тараса Шевченка -29.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Лінгвістика. Лінгвокультурологія Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2409 323822.12.2016
(зі змінами від 04.04.18 № 326)

Категорія "В"
vsenauki.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України - 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Лінгвістичні студії Linguistic Studies Донецький національний університетISSN (Print) 1815-3070
ISSN (On-line) 2308-0019
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Genamics JournalSeek (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base), WorldCat Knowledge Base, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Journal Rate (Canada), Index Copernicus International, ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography), Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany), Directory of Open Access Repositories, The Runking Web of World Repositories, РБД «Україніка наукова», ELibUkr, УРЖ «Джерело»
Лінгвостилістичні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 2413-0923
ISSN (On-line) 2413-6530
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Література в контексті культури Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2312-3079
ISSN (On-line) 2313-609X
13.07.2015

Категорія "В"
vsenauki.ru, CiteFactor, BASE, Open Academic Journals Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Література та культура Полісся Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Література. Фольклор. Проблеми поетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 13.07.2015

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» - 04.07.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка ISSN (Print) 2412-247515.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
ERIH PLUS
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України ISSN (Print) 2307-2261 15.04.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Літературознавчі студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка -26.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Львівський філологічний часопис Lviv Philological Journal Львівський державний університет безпеки життєдіяльностіISSN (Print) 2307-803802.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Магістеріум Magisterium (Літературознавство) Національний університет «Києво-Могилянська академія» ISSN (Print) 1996-9872
ISSN (On-line) 2071-5307
07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Магістеріум Magisterium (Мовознавчі студії) Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 1996-9872
ISSN (On-line) 2071-5307
13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний філологічний часопис International Journal of Philology Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2706-9737
ISSN (On-line) 2706-9745
17.03.2020

Категорія "Б"
РІНЦ, Polska Bibliografia Naukowa, BASE, Research Bible, Leibniz Information Centre for LifeSciences, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Universitätsbibliothek Leipzig, Electronic Journals Library, Journalindex.net., Index Copernicus, Global Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міфологія і Фольклор Львівський національний університет імені Івана Франка, Громадська організація «Українське товариство дослідників фольклору і міології» ISSN (Print) 2225-5095 29.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мова Одеський національний університет імені І.І.МечниковаISSN (Print) 2307-4558
ISSN (On-line) 2414-9489
17.03.2020

Категорія "Б"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мова: класичне – модерне – постмодерне Language: classic – modern - postmodern Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 2522-9281
ISSN (On-line) 2616-7115
02.07.2020

Категорія "Б"
BASE, Crossref, Dimensions, EBSCO, Index Copernicus International, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Open Access Library (OALib), Open Ukrainian Citation Index, PhilPapers, ResearchBib, Scilit, Ulrich's Periodicals Directory,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мова і культура. Язык и культура. Language & culture Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго»- 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мова і суспільство Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2227-5525 26.05.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мовні і концептуальні картини світу Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2520-6397 09.02.2021

Категорія "Б"
ResearchBib,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мовознавство Movoznavstvo Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України ISSN (Print) 0027-283326.11.2020

Категорія "Б"
Cite Factor, Research Bible, Erih Plus, Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мовознавчий вісник Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького -15.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело" ІПРІ НАНУ
Народна творчість та етнологія Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН УкраїниISSN (Print) 2664-428202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Народознавчі зошити Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України ISSN (Print) 1028-509126.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2312-6353
ISSN (On-line) 2663-6042
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities Ізмаїльський державний гуманітарний університет-11.07.2017

Категорія "В"
ESJI, Index Copernicus, Researchbib, Scientific Indexing Services, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ.Серія «Філологія, педагогіка, психологія» Київський національний лінгвістичний університет - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ISSN (Print) 2078-2128 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія Міжнародний гуманітарний університет -26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України ISSN (Print) 2413-5305
ISSN (On-line) 2410-9401
09.03.2016

Категорія "В"
РИНЦ, Index Copernicus; Academic Resourse Index. ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net; Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Bibliothekssystem Universitat Hamburg; Saarlandische Universitats- und Landesbibliothek; Universitatsbibliothek Leipzig; Wissenschaftskolleg zu Berlin; ZB MED – Leibniz Information Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB); GlobalImpact Factor, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Лінгвістичні науки. Научный вестник Южноукраинского государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинського: Лингвистические науки ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського»ISSN (Print) 2616-5317
ISSN (On-line) 2664-2662
24.09.2020

Категорія "Б"
Research Bibe,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Літературознавство) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 1729-360X 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2663-684002.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Germanic Studies and Intercultural Communication» Херсонський державний університетISSN (Print) 2663-3426
ISSN (On-line) 2663-3434
14.05.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» Херсонський державний університет - 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація Kherson State University Herald. Series: Translation Studies and Intercultural Communication Херсонський державний університетISSN (Print) 2307-803511.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2518-709026.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: романо-слов’янський дискурс Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України-13.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: слов’янська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича -11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова-07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаISSN (Print) 2414-4797
ISSN (On-line) 2523-4242
09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбиського. Серія: філологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоISSN (Print) 2521-129324.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки (літературознавство) Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 2618-0537
ISSN (On-line) 2663-242X
09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки. Мовознавство. Національний університет «Києво-Могилянська академія» ISSN (Print) 1996-5931
ISSN (On-line) 1996-5168
13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Бердянський державний педагогічний університет ISSN (Print) 2412-933X 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Національний університет «Острозька академія»ISSN (Print) 2519-255829.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мовознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ISSN (Print) 2312-1068
ISSN (On-line) 2312-1076
17.03.2020

Категорія "Б"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки. Серія: Філологічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці. Серія: «Філологія. Мовознавство» Чорноморський державний університет імені Петра Могили ISSN (Print) 1609-7742 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Чорноморський державний університет імені Петра Могили ISSN (Print) 1609-7742 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нова філологія ДВНЗ «Запорізький національний університет»ISSN (Print) 2414-113517.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Новітня освіта Advanced Education Передовое образование Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2409-3351
ISSN (On-line) 2410-8286
02.07.2020

Категорія "А"
ESCI (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Обрії сучасної лінгвістики Луганська державна академія культури і мистецтв, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» ISSN (Print) 2078-4007 26.05.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Одеський лінгвістичний вісник Національний університет «Одеська юридична академія» ISSN (Print) 2312-3192 17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Південний архів
/філологічні науки/
Херсонський державний університет
ISSN (Print) 2663-2691
ISSN (On-line) 2663-2705
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2306-290802.07.2020

Категорія "Б"
CEEOL, Index Copernicus Journals Master List, MLA International Bibliography, BASE, DRJI, GIF, OAJI, OpenAIRE, PKP Index, Polska Bibliografia Naukowa, ResearchBib, SIS, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикарпатський вісник НТШ (серія «Слово») Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» ISSN (Print) 2304-7402 15.04.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка-15.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми загального і слов’янського мовознавства Проблемы общего и словянського языкознания Problems of General and Slavic Linguistics (Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 9125-091206.03.2015 (зі змінами від 04.04.18 № 326)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 2413-5593
ISSN (On-line) 2663-6530
26.11.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми семантики слова, речення та тексту Київський національний лінгвістичний університет-10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми слов’янознавства Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 0203-949409.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми сучасного літературознавства Одеський національний університет ім. І.І. МечниковаISSN (Print) 2312-680922.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ренесансні студії Класичний приватний університет, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН УкраїниISSN (Print) 2225-479X09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Рідне слово в етнокультурному вимірі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2411-4758
ISSN (On-line) 2518-1602
09.02.2021

Категорія "Б"
Polish Scholarly Bibliography, ResearchBib,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ISSN (Print) 2312-1572
ISSN (On-line) 2313-0482
04.07.2013

Категорія "В"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Система і структура східнослов’янських мов Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаISSN (Print) 2524-001322.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сіверянський літопис Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г.Шевченка, Національна спілка краєзнавців України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут історії України НАН України- 02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Слово і час Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН УкраїниISSN (Print) 0236-1477
ISSN (On-line) 2707-0557
02.07.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Слов’янський збірник Одеський національний університет ім. І.І. МечниковаISSN (Print) 2413-061311.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Слов’янський світ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ISSN (Print) 966-02-2984-4 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Стиль і переклад Київський національний університет імені Тараса Шевченка-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Султанівські читання Sultanivski Chytannia ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ISSN (Print) 2313-5921 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні дослідження з іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» - 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні літературознавчі студії Київський національний лінгвістичний університет ISSN (Print) 2411-3883 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2313-1802 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретична і дидактична філологія (серія: філологія) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»ISSN (Print) 2309-1517
ISSN (On-line) 2415-3656
16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»ISSN (Print) 2411-654807.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і практика викладання української мови як іноземної Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-511922.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Термінологічний вісник.Terminolohichnyi visnyk Інститут української мови НАН України ISSN (Print) 2221-8807 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»ISSN (Print) 2077-7264
ISSN (On-line) 2414-9977
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, DRJI, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects Донецький національний університет імені Василя СтусаISSN (Print) 2075-297028.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН УкраїниISSN (Print) 2223-119602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українська мова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України ISSN (Print) 1682-354015.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2220-455517.03.2020

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українське літературознавство Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 0130-528Х 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українське мовознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 0320-3077
ISSN (On-line) 2616-7522
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український смисл Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2313-4437
ISSN (On-line) 2410-826X
15.04.2014 (зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філологічний дискурс Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України ISSN (Print) 2411-4166 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філологічний часопис Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниISSN (Print) 2415-8828
ISSN (On-line) 2664-4495
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філологічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ISSN (Print) 2075-1486 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»-24.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філологічні трактати Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.І.Каразіна ISSN (Print) 2077-804X
ISSN (On-line) 2410-373X
17.03.2020

Категорія "Б"
Ulrichsweb, РИНЦ, Index Copernicus, OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Шевченків світ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького-16.05.2016

Категорія "В"
УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)

Кiлькiсть переглядiв: 9219

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.