Українські видання* з економічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники)ISSNДата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансівISSN (Print) 2308-6971
ISSN (On-line) 2518-1599
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus
Economics, Entrepreneurship, Management Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2312-343511.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
European Journal of Management Issues (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: менеджмент інновацій) Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2519-8564
ISSN (On-line) 2523-451X
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), RePEc, Crossref, BASE, Index Copernicus, WorldCat та ін.
Financial Markets, Institutions and Risks Фінансові ринки, інституції і ризики Сумський державний університетISSN (Print) 2521-1250
ISSN (On-line) 2521-1242
28.12.2019

Категорія "Б"
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, WorldCat, Researchbib, Ulrichsweb, Econbiz, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Journal of European Economy Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 2519-4089
ISSN (On-line) 2519-190X
02.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2413-234917.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Індекс Copernicus International, ResearchBib, OpenAIRE,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Review of transport economics and management Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаISSN (Print) 2664-1259
ISSN (On-line) 2664-3871
17.03.2020

Категорія "Б"
Ukrainian Journal of Food Science Національний університет харчових технологійISSN (Print) 2310-1008
ISSN (On-line) 2409-4951
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, EBSCO, Universal Impact Factor, CASSI, FSTA, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Shipbuilding and Marine Infrastructure Суднобудування та морська інфраструктура Судостроение и морская инфраструктура Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Батумський навчальний університет навігаціїISSN (Print) 2409-3858
ISSN (On-line) 2519-1845
02.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Аграрна економіка Львівський національний аграрний університетISSN (Print) 2313-3627
ISSN (On-line) 2523-4978
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Аграрний вісник Причорномор’я Одеський державний аграрний університет-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Агроекологічний журнал Інститут агроекології і природокористування НААН України, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», ВГО «Асоціація агроекологів України»ISSN (Print) 2077-4893
ISSN (On-line) 2077-4915
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus Journals Master List, РИНЦ, Citefactor, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Агросвіт
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС Центр

ISSN (print) 2306-679211.07.2019

Категорія "Б"
Scientific Indexing Services, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Академічний огляд
ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
ISSN (on-line) 2074-5354
ISSN (On-line) 2522-9745
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми економіки
ВНЗ «Національна академія управління»
ISSN (print) 1993-678828.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми інноваційної економіки Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка-28.12.2019

Категорія "Б"

Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2663-895917.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2313-824609.03.2016

Категорія "В"
Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Банки і системи банку Banks and bank systems ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»ISSN (Print) 1816-7403
ISSN (On-line) 1991-7074
07.11.2018

Категорія "А"
Airiti Library, Electronic Journals Library, J-Gate, National Library of Australia, SUNCAT, Technische Informations Bibliothek, Ulrichsweb (ProQuest), Academic Resource Index, ABDC, CIRC, Dimensions, ROAD, EconBiz, ERA, JUFO, Google Scholar, Handelsblatt-VWL, MIAR, CIRC, AIDEA, ANVUR, Journal Guide, SUDOC, Microsoft Academic, OCLC WorldCat, SciLit, Scopus, UGC, eLibrary.ru, EZB, SUNCAT, TIB, ZBW
Бізнес-етика та лідерство Business Ethics and Leadership Сумський державний університетISSN (Print) 2520-6761
ISSN (On-line) 2520-6311
28.12.2019

Категорія "Б"
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Scilit, Worldcat, Researchbib, Econbiz, PBN, NSD, JUFO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Бізнес Інформ
Харьківський національний економічний університет
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ISSN (print) 2222-4459
ISSN (on-line) 2311-116X
28.12.2019

Категорія "Б"
Ulrichsweb, Global Serials Directory, RePEc, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, OAJI, GetInfo, BASE, InfoBase Index, OpenAire, WorldCat, SUNCAT, COPAC, Соціонет, Open Access Library, J-Gate, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Бізнес-навігатор ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоекономіка і аграрний бізнес, Bioeconomy and Agrarian Business Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2707-3823
ISSN (On-line) 2707-3831
02.07.2020

Категорія "Б"
eLIBRARY.ru, Ulrichsweb, Google Scholar, RePEc, BASE, ResearchBib, DOAJ
Будівельне виробництво Строительное производство ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 0135-170214.05.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Національна академія статистики, обліку та аудиту-24.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник аграрної науки Вulletin of Agricultural Science Національна академія аграрних наук УкраїниISSN (Print) 2308-937702.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), WordCat
Вісник аграрної науки Причорномор’я Ukrainian Black Sea region agrarian science Миколаївський національний аграрний університетISSN (Print) 2313-092X
ISSN (On-line) 2411-9199
13.07.2015

Категорія "Б"

Journal Factor, DRJI, OAJI, Ulrichsweb, ResearchBib, IJIFACTOR, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму Академія праці, соціальних відносин і туризмуISSN (Print) 2519-470407.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ResearchBib, РИНЦ
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу
ВНЗ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ISSN (print) 1997-416702.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту
Волинський інститут економіки та менеджменту
ISSN (on-line) 2224-860926.05.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник ДІТБ
Донецький інститут туристичного бізнесу
ISSN 1994-275329.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції УкраїниISSN (Print) 2708-1834
ISSN (On-line) 2708-1842
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету.Серія: Економіка
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ISSN (on-line) 9125-091229.09.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій
European Journal of Management Issues
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
ISSN (print) 9125-0912
ISSN (On-line) 2414-956X
13.07.2015
(зі змінами від 11.07.17 № 996)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), інші
Вісник Дніпропетровського університету.Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (On-line) 2409-922809.03.2016
(зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus International, Соционет, ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa, UlrichswebTM Global Serials Directory, Citefactor, MIAR
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоISSN (Print) 2079-481928.12.2019

Категорія "Б"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник економіки транспорту і промисловості Вестник экономики транспорта и промышленности Український державний університет залізничного транспортуISSN (Print) 2075-4892
ISSN (On-line) 2413-4892
09.02.2021

Категорія "Б"
eLIBRARY, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник економічної науки України
Інститут економіки промисловості НАН України
Академія економічних наук України
ISSN (print) 1729-720617.03.2020

Категорія "Б"
Research Bible, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування Житомирський державний технологічний університетISSN (Print) 2617-5630
ISSN (On-line) 2617-5649
18.12.2018
(зі змінами від 15.10.2019)

Категорія "Б"
DOAJ , Ulrich's Periodicals Directory; WorldCat; BASE ; eLibrary.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету
Житомирський національний агроекологічний університет
-12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки
(Вісник Запорізького національного університету : Економічні науки)
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
ISSN (Print) 2414-0287
ISSN (On-line) 2707-8426
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Інституту економіки та прогнозування
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій ТОВ «Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій»ISSN (Print) 2707-1820
ISSN (On-line) 2707-1839
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, IndexCopernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету
Київський національний торговельно-економічний університет
ISSN (print) 1727-931328.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus,
РІНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-221726.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-2667
ISSN (On-line) 2079-908X
17.03.2020

Категорія "Б"
РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, Index Copernicus, CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, BASE, ROAR, The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, CiteFactor (indexed), Scopus (under evaluation), DOAJ, ProQuest (under evaluation), CitEc, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-229209.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економічні науки"
Київськийнаціональний університет технологій та дизайну
ISSN (print) 2413-011718.12.2018

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, WorldCat, РИНЦ, Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor, Polish Scholarly Bibliography, Journals Impact Factor, Open Academic Journals Index, InfoBase Index, International Scientific Indexing, Universal Impact Factor, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ISSN (on-line) 2072-8263
ISSN (рrint) 1995-0519
07.11.2018

Категорія "Б"
Index Copernicus (free), Infobase index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Криворізького національного університету ДВНЗ «Криворізький національний університет»ISSN (Print) 2306-545128.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bible, Academic Keys, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського національного аграрного університету (економіка АПК) Львівський національний аграрний університет-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія економічна Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 0201-758X
ISSN (On-line) 0320-6564
28.12.2019

Категорія "Б"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія : Мжнародні відносини
Львівський національний університет ім. Івана Франка
ISSN (print) 2078-433313.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна Львівська комерційна академія-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Маріупольського державного університету.
Серія: Економіка

Маріупольський державний університет

ISSN (print) 2226 - 282217.03.2020

Категорія "Б"
Scopus (free),
Index Copernicus (free), Base-Search.Net (Open Access), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) Вестник Национального технического университета «ХПИ» (экономические науки) Bulletin of the National Technical University «KhPI» (economic sciences) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2079-076717.03.2020

Категорія "Б"
Вісник Національного транспортного університету
Національний транспортний університет
ISSN (print) 2308-664528.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), eLibrary.ru
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (серія: економічні науки) Національний університет водного господарства та природокористуванняISSN (Print) 2306-547828.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (print) 0321-049912.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (print) 0321-049912.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: "Проблеми економіки та управління"
Національний університет «Львівська політехніка»
ISSN (Print) 2522-1639
ISSN (On-line) 2663-0257
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Ulrich’s Periodical Directory,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ISSN (print) 2304-092017.03.2020

Категорія "Б"
Base-Search.Net (Open Access), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Соціальні та поведінкові науки») Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»ISSN (Print) 2522-9931
ISSN (On-line) 2522-9958
15.04.2021

Категорія "Б"
Academic Resource Index, Іnfobaseindex, SJIF, CiteFactor, ERIH PLUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: «Економічні науки» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»ISSN (Print) 2225 - 672516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, Cosmos Foundation, WorldCat
Вісник Прикарпатського університету (Серія: Економіка) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (On-line) 1812-309013.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник соціально-економічних досліджень
Одеський національний економічний університет
ISSN (print) 2313-456917.03.2020

Категорія "Б"
ERIH PLUS, Crossref, WorldCat, Dimensions, OpenAIRE, Base, Scilit, Open Academic Journals Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка
Сумський державний університет
ІSSN (print) 1817–929002.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Сумського національного аграрного університету(економіка і менеджмент) Сумський національний аграрний університетISSN (Print) 2307-953324.09.2020

Категорія "Б"
РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляISSN (Print) 1998-7927
ISSN (On-line) 2664-6498
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»ISSN (Print) 2078-162821.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Економіки (Вісник Тернопільського національного економічного університету)Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 1993-024028.12.2019

Категорія "Б" (зі змінами від 15.04.2021 № 420)
Index Copernicus, ESJI, International Citation Index Of Journal Impact Factor&Indexing (ICI), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Університету банківської справи ДВНЗ «Університет банківської справи»ISSN (On-line) 2221-755Х02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, CiteFactor Academic Scientific Journals, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Університету «Україна»
(серія: Економіка, менеджмент, маркетинг)
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ISSN (Print) 2707-411009.02.2021

Категорія "Б"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького». Серія «Економічні науки» Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University». Series «Economic Sciennes» Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ІSSN (print) 2076-5843 15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія економічні науки
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
ISSN (print) 2312-342702.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна» Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 0453-804817.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, DOAJ, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 2310-951317.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, BASE, Research bib, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки
Хмельницький національний університет
ISSN (on-line) 2226-9150
ISSN (print) 2307-5740
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. (економічні науки) Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаISSN (Print) 5-7987-0176X21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Херсонського національного технічного університету Вестник Херсонского национального технического университета Visnyk of Kherson National Technical University Херсонський національний технічний університетISSN (Print) 2078-448117.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університетуISSN (Print) 2310-8185
ISSN (On-line) 2414-5831
17.03.2020

Категорія "Б"
UlrichsWeb Global Serials Directory (ProQuest), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вуглехімічний журнал Journal of Coal Chemistry Углехимический журнал ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», Українська науково-промислова асоціація «Укркокс»ISSN (Print) 1681–309Х02.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2415-850X
ISSN (On-line) 2415-8518
17.03.2020

Категорія "Б"
Ulrichsweb, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Економіка і управління» Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Экономика и управление» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Economy and Management» Таврійський національний університет імені В.І.ВернадськогоISSN (Print) 2523-4803
ISSN (On-line) 2707-1103
17.03.2020

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Університету «Крок». Серія: економіка ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (On-line) 2663-2209
02.07.2020

Категорія "Б"
Іndex Copernicus, SIS, ResearchBib, Ulrichsweb, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Галицький економічний вісник
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
ISSN (Print) 2415-850X17.03.2020

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO, ULRICHSWEB Global Serials Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Географія та туризм Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2308-135Х24.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геополітика України: історія і сучасність Geopolitics of Ukraine: History and Modern Times ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2078-143107.11.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Демографія та соціальна економіка
НАН України Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
ISSN (on-line) 2309-2351
ISSN (print) 2072-9480
02.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ, Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво Класичний приватний університет
ІSSN (print) 1814-116117.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Державні та муніципальні фінанси Public and Municipal Finance ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»ISSN (Print) 2222-1867
ISSN (On-line) 2222-1875
07.11.2018

Категорія "Б"
Academic Resource Index, Dimensions, ERA, JUFO, Google Scholar, JournalGuide, WorldCat, SciLit, EZB, eLibrary.ru, ZBW, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дороги і мости ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна»ISSN (Print) 2524-099417.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, UlrichsWeb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка і менеджмент культури
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ІSSN (print) 2410-020X06.11.2014

Категорія "В"
Open Journal systems, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка і організація управління Донецький національний університетISSN (Print) 2307-231802.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка і прогнозування
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ISSN (print) 1605-7988
ISSN (On-line) 2518-7449
17.03.2020

Категорія "Б"
RePEc, EconLit, Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
ІSSN (print) 2218 - 119906.11.2014

Категорія "Б"

DOAJ (free), Base-Search.Net (Open Access), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка і управління ПВНЗ «Європейський університет», Асоціація навчальних закладів України приватної форми власностіISSN (Print) 2312-787217.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка. Менеджмент. Бізнес Державний університет телекомунікаційISSN (Print) 2415-808924.10.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка природокористування Environmental economics ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»ISSN (Print) 1998-6041
ISSN (On-line) 1998-605X
07.11.2018

Категорія "Б"
Academic Resource Index, BFI lists (List of Journals recommended by the Danish Ministry of Higher Education and Science), CNRS, Dimensions, ROAD, ERA, JUFO, Google Scholar, Journal Guide, Microsoft Academic, NSD, WorldCat, SciLit, EZB, SUNCAT, eLibrary.ru, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка природокористування і сталий розвиток (Економіка природокористування і охорони довкілля) ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»ISSN (On-line) 1818-417002.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка промисловості Національна академія наук України, Інститут економіки промисловості НАН УкраїниISSN (Print) 1562-109X
ISSN (On-line) 2306-532X
15.10.2019

Категорія "Б"
EBSCO Publishing, Ulrich's Periodicals Directory, DRJI, Research Bible, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка розвитку
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
ISSN (print) 1683-1942
ISSN (on-line) 2304-6155
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Base, WorldCat, РИНЦ, Index Copernicus, The Asian, Ulrechsweb, Соціонет, RePEc, Academic Journals Database, ResearchBib, GIF, Open Academic Journals Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка та держава
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
ІSSN (print) 2306-680628.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка та підприємництво ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»-17.03.2020

Категорія "Б"
UIRICHS WEB, Research Bible, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка та право. Экономика и право. Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університетISSN (Print) 1681-6277
ISSN (On-line) 2523-4838
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, ERIH PLUS, OAJI, Ulrich's Periodicals Directory, Dimensions, PBN, OCLC WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI, CiteFactor, GeneralImpactFactor), MIAR, Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка та управління АПК
Білоцерківський національний аграрний університет
ISSN (print) 2310-926228.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Економіка та управління на транспорті Національний транспортний університетISSN (Print) 2413-0966
ISSN (On-line) 2414-9861
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка транспортного комплексу
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ISSN (print) 2225-2304
ISSN (on-line) 2225-2444
17.03.2020

Категорія "Б"
Directory of Research Journal, Indexing, Index Copernicus, РИНЦ, КиберЛенинка, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 2522-9303
ISSN (On-line) 2522-9478
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), OAJI
Економіка харчової промисловості. Экономика пищевой промышленности. Food Industry Economics Одеська національна академія харчових технологій, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниISSN (Print) 2312-847X
ISSN (On-line) 2411-4111
09.03.2016

Категорія "Б"
ROAD, CrossRef, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики Экономика, финансы, менеджмент: актуальные вопросы науки и практики Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity Вінницький національний аграрний університетISSN (Print) 2411-441317.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка. Фінанси. Право ПАТ «Аудиторська фірма «Аналітик», ДВНЗ «Академія муніципального управління», Національна академія внутрішніх справISSN (Print) 2409-194402.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ISSN (print) 2312-394Х15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічна та продовольча безпека України Economic and food security of Ukraine Одеська національна академія харчових технологійISSN (Print) 2410-415916.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічна теорія
Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ISSN (print) 1811-314114.05.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоISSN (Print) 2411-558411.07.2016

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus International, Academic Research Index (ResearchBib), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Cite Factor, Science Impact Factor, Open Academic Journals Index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 1993-0259
ISSN (On-line) 2219-4649
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»ISSN (Print) 2415-397417.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International Journals Master List, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний вісник Донбасу
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
ISSN (print) 1817-377214.05.2020

Категорія "Б"
Research Bible, IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академіяISSN (Print) 2307-352211.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний вісник Дніпровської політехніки (Економічний вісник Національного гірничого університету)
Національний гірничий університет, Інститут економіки промисловості НАН України
ISSN (print) 2073-998228.12.2019

Категорія "Б"
(зі змінами від 24.09.20 №1188)
Index Copernicus, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (print) 2307-5651
ISSN (on-line) 2412-5296
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, DOAJ, OUCI, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation Університет державної фіскальної служби УкраїниISSN (Print) 2617-593215.10.2019

Категорія «Б»
Google Scholar, Base, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний дискурс The economic discourse ГО «Науковий клуб «СОФУС», Львівський торговельно-економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університетISSN (Print) 2410-0919
ISSN (On-line) 2410-7476
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Cite Factor, Journals Impact Factor (JIF), General Impact Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing DRJI, ResearchBib, Academia.edu, Scribd, Electronic Journals Library, Universal Impact Factor (UIF) та ін.
Економічний журнал Одеського політехнічного університету Economic journal Odessa polytechnic university Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2521-103X
ISSN (On-line) 2521-6384
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний нобелівський вісник Нобелівський вісник Nobel Herald ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
ІSSN (print) 2312-760026.05.2014
(зі змінами від 11.07.17 № 996)

Категорія "В"
РИНЦ (paid),
Index Copernicus (paid)
Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»ISSN (Print) 2306-546Х
ISSN (On-line) 2414-3774
15.10.2019

Категорія "Б"
РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory, International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, OAJI, CyberLeninka, Index Copernicus (IC), eLIBRARY.ru, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РБД "Україніка наукова", УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ
Економічний простір
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ІSSN 2224-6290

02.07.2020

Категорія "Б"
РИНЦ, Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний форум Луцький національний технічний університетISSN (On-line) 2308-855914.05.2020

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний часопис – ХХІ
ТОВ «Інститут суспільної трансформації», Інститут регіональних досліджень НАН України
ISSN (print) 1728-6220
ISSN (on-line) 1728-6239
12.05.2015

Категорія "В"
Scopus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCOhost, C.E.E.O.L., INFOBASE INDEX, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 2411-4014
ISSN (On-line) 2524-2717
11.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічні горизонти Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниISSN (Print) 2522-9273
ISSN (On-line) 2616-5236
07.11.2018

Категорія "Б"
CrossRef, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Academic Resource Index ReseachBib, УРАН, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, РБД «Україніка наукова», BASE, WorldCat, OpenAIRE, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічні науки Серія: Економіка та менеджмент
Луцький національний технічний університет
-12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія
Луцький національний технічний університет
ISSN (print) 9999-573112.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічні науки. Серія: Облік і фінанси
Луцький національний т
ехнічний університет
ISSN (print) 9999-573112.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка
Луцький національний технічний університет
ISSN (Print) 2707-6296
ISSN (On-line) 2707-630X
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит Energy saving. Power engineering. Energy audit Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Північно-Східна енергетична компанія «СВЕКО»ISSN (Print) 2218-1849
ISSN (On-line) 2313-8890
24.09.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodical Directory, WorldCat, BASE, eLIBRARY.RU, УРЖ "Джерело", РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ефективність державного управління Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниISSN (Print) 2070-401128.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Європейський вектор економічного розвитку
ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
ІSSN (print) 2074-5362
ISSN (On-line) 2522-9702
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Balanced nature using (Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування»)
Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «ЕКОІНВЕСТКОМ»
ІSSN (print) 2310-467817.03.2020

Категорія "Б"
RePEc, Research Bible, Advanced Science Index, Polska Bibliographia Naukowa, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 1684-906X09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць. Економічні науки ПВНЗ «Буковинський університет»ISSN (Print) 2219-537807.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту.
Серія «Економіка і управління»

Державний економіко-технологічний університет транспорту
-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» (Збірник наукових праць Державного економіко- технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління») Державний університет інфраструктури та технологій (Державний економіко- технологічний університет транспорту)ISSN (Print) 2664-2964
ISSN (On-line) 2664-2972
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. ЛазарянаISSN (print) 2309-821X
ISSN (on-line) 2310-2438
06.03.2015

Категорія "В"
Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DRJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління Донецький державний університет управління-21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваISSN (Print) 2311-3405
ISSN (On-line) 2313-0415
07.05.2019

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Worldcat, Crossref, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Подільський державний аграрно-технічний університетISSN (Print) 2410-112509.03.2016

Категорія "В"
CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus International, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)Таврійський державний агротехнологічний університет -02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва
Уманський національний університет садівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України
ISSN (print) 0134-639315.10.2019

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Черкаський державний технологічний університет
ISSN (print) 2306-442028.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bible, BASE, DOAJ, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель
ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
ІSSN (print) 2306-1677
ISSN (On-line) 2518-7325
09.02.2021

Категорія "Б"
BASE, ResearchBib, WorldCat, DRJI, Ulrich's Periodicals Directory,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
ISSN (print) 1028-750718.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bible, УРЖ «Джерело», Crossref,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації Инвестиционный менеджмент и финансовые инновации Investment Management & Financial Innovations ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»ISSN (Print) 1810-4967
ISSN (On-line) 1812-9358
07.11.2018

Категорія "А"
Scopus, Airiti Library, Electronic Journals Library, J-Gate, SUNCAT, UlrichsWeb, Academic Resource Index, ABDC, BFI, Dimensions, ROAD, EconBiz, ERA, JUFO, Google Scholar, Handelsblatt-VWL, HEC Liege Academic Journal Guide, MIAR, AIDEA, ANVUR, SIDREA, Journal Guide, Microsoft Academic, NSD, OCLC WorldCat, SciLit, UGC, Sudoc, University of Sydney Business School, World Banking Abstracts, eLibrary.ru, EZB, SUNCAT, ZBW
Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр»ISSN (print) 2306-681402.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інноваційна економіка Подільський державний аграрно-технічний університет, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААНISSN (print) 2309-1533
ISSN (on-line) 2310-4864
17.03.2020

Категорія "Б"
РИНЦ, INDEX COPERNICUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інноваційний маркетинг Инновационный маркетинг Innovative Marketing ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»ISSN (Print) 1814-2427
ISSN (On-line) 1816-6326
17.03.2020

Категорія "А"
Academic Resource Index, BFI lists (List of Journals recommended by the Danish Ministry of Higher Education and Science), Dimensions, EconBiz, ERA, JUFO, Google Scholar, AIDEA, ANVUR, WorldCat, SciLit, UGC, EZB, eLibrary.ru, National Library of Australia, SUNCAT, ZBW - German National Library of Economics, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації ГО «Науковий клуб «СОФУС», Тернопільський національний економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університетISSN (Print) 2410-0706
ISSN (On-line) 2410-9274
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, Cite Factor, Journals Impact Factor (JIF), General Impact Factor (GIF), InfoBase Index, Global Impact Factor (GIF), International Institute of Organized Research (I2OR), ESJI, Cosmos Impact Factor, JOURNAL FACTOR, ResearchBib, Electronic Journals Library, MIAR, Polish Scholarly Bibliography (PBN), WZB Berlin Social Science Center, World Cat, Turkish Education Index та ін.
Інтелект XXI
Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції»
ISSN (Print) 2415-8801
ISSN (On-line) 2707-6164
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історія народного господарства та економічної думки України ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»ISSN (Print) 0320-4421
ISSN (On-line) 2522-4271
14.05.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Китаєзнавчі дослідження Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2409-904X26.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки» Комунальное хозяйство городов. Серия: «Экономические науки» Municipal economy of cities. Series: «Economic science» Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваISSN (Print) 0869-123128.12.2019

Категорія "Б"
WorldCat, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Маркетинг і менеджмент інновацій. Маркетинг и менеджмент инноваций. Marketing and management of innovations Сумський державний університетISSN (Print) 2218-4511
ISSN (On-line) 2227-6718
28.12.2019

Категорія "А"
Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Index Copernicus,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Маркетинг і цифрові технології Marketing and Digital Technologies Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2522-9087
ISSN (On-line) 2523-434X
18.12.2018

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання в економіці Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ «Інститут економіка та прогнозування НАН України», Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління Донецький державний університет управлінняISSN (Print) 2308-104Х14.05.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Менеджмент Київський національний університет технології та дизайнуISSN (Print) 2415-320618.12.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2707-571002.07.2020

Категорія "Б"
Митна безпека Customs Security Університет державної фіскальної служби УкраїниISSN (Print) 2617-595917.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародна економічна політика
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ISSN (print) 1811-983217.03.2020

Категорія "Б"
Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, Index Copernicus, Advaced Science Index, EBSCO, Scientific Indexing Services, CiteFactor, DOAJ, WorldCat, OAJI, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Экономические науки» International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economical sciences» ТОВ «Фінансова Рада України», Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ГО «Міжнародна академія освіти і науки»ISSN (Print) 2520-229428.12.2019

Категорія "Б"
Polish Scholarly Bibliography, ResearchBib, Electronic Journals Library, Open J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), JOURNAL FACTOR, BASE, JIF, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»
Сумський державний університет, ПНП «Центр наукових досліджень», Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга»
ISSN (print) 1726-869912.05.2015

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrichsweb, CEJSH, EconBiz, RePEc, e-library, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)CEJSH
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (ТОВ «Редакція журналуміжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК»ННЦ «Інститут аграрної економіки»)ISSN (Print) 2221-1055I
SSN (On-line) 2413-2322
11.07.2019

Категорія "Б"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, EBSCO, Index Copernicus International, OAJI, eLibrary.ru, WorldCat, ERIH PLUS, AGRIS, CIARD RING, EconBiz, Researchbib, ZBW, Journal Finder, EZB, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 2524-2679
ISSN (On-line) 2522-1663
24.09.2020

Категорія "Б"
ERIH PLUS, Index Copernicus International, DOAJ, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Моделювання регіональної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2313-027X07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Моделювання та інформаційні системи в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2616-643702.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Моніторинг біржового ринку
Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
ІSSN 2313-3953
ISSN (рrint) 2409-0794
04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука й економіка
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
ISSN (print) 2072-679113.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та інновації Наука и инновации Science and Innovation Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1815-2066
ISSN (On-line) 2413-497X
24.05.2018

Категорія "А"
Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, УРЖ «Джерело», Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та наукознавство Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН УкраїниISSN (Print) 1560-4926
ISSN (On-line) 2707-0085
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело"
Наука, технології, інновації Наука, технологии, инновации Science, technologies, innovations ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»ISSN (Print) 2520-652402.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Director, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Економіка»
Академія муніципального управління
-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник будівництва Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва УкраїниISSN (Print) 2311-725715.10.2019

Категорія «Б»
Research Bible, Google Scholar, DRJI, CrossRef, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Дипломатичної академії України Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ІSSN (print) 1993-996528.12.2019

Категорія "Б"
SIS, CiteFactor, Crossref,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна)
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
ISSN (print) 2311-84406.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (серія: економічні науки)
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar,Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право Scientific Bulletin of Flight Academy. Series: Economics, Management and Law Національний авіаційний університетISSN (Print) 2707-862009.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Економічні науки Миколаївський національний університет ім. В. О. СухомлинськогоISSN (print) 2078-212829.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент International Humanitarian University Herald. Economics and Management Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України-17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка
Мукачівський державний університет
ІSSN (print) 2313-8114
ISSN (On-line) 2518-1254
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, CiteFactor, ResearchBib, InfoBase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ISSN (print) 2222-858612.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного гірничого університету Scientific Bulletin of National Mining University Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»ISSN (Print) 2071-2227
ISSN (On-line) 2223-2362
07.05.2019

Категорія "А"
SCOPUS, IndexCopernicus, Ulrich's Web Global Serials Directory, ResearchBib, Engineering Village (Compendex), EBSCOhost, ProQuest, ВІНІТІ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України17.03.2020

Категорія "Б"
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту
Національна академія статистики, обліку та аудиту
-06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник НЛТУ України (серія економічна) ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»ISSN (Print) 1994-783617.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernikus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Одеського національного економічного університету Одеський національний економічний університетISSN (Print) 2409-9260
ISSN (On-line) 2415-3869
02.07.2020

Категорія "Б"
РБД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, eLIBRARY.ru, Polska Bibliografia Naukowa, Social Science Open Access Repository, Всеросійська база повнотекстових наукових публікацій «Порталус», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі серія «Економічні науки» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»ISSN (Print) 2409-687315.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Науковий вісник Полісся
Чернігівський національний технологічний університет
ISSN (print) 2410-957618.12.2018

Категорія "Б"
Web of Science, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioural Sciences Научный вестник Сиверщины. Серия: Образование. Социальные и поведенческие науки Академія Державної пенітенціарної служби УкраїниISSN (Print) 2626-9009
ISSN (On-line) 2663-9017
15.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), OUCI
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»
Ужгородський національний університет
ISSN (Print) 2415-735X02.07.2020

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Uzhorod National University Herald. Series: International Economic Relations and World Economy ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2413-997102.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки
Херсонський державний університет

ІSSN (print) 2307-8030
ISSN (On-line) 2664-3545
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича-24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий погляд: економіка та управління Університет митної справи та фінансівISSN (Print) 2521-666X
ISSN (On-line) 2706-9079
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові горизонти Scientific Horizons Житомирський національний агроекологічний університет-28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки
Українська академія друкарства
ISSN (print) 1998–691202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело"
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради УкраїниISSN (Print) 2220–139417.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International Journals Master List, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»-15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НаУКМА
Національний університет «Києво-Могилянська академія»


ІSSN 1996-5168
ISSN (рrint) 1996-5931

04.07.2014
(зі змінами від 11.07.17 № 996)

Категорія "Б"
DOAJ, MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journals, ICI World of Journals, ResearchBib, BASE-search (Bielefeld Academic Search Engine), FreeFullPDF, Ulrichsweb (Ulrich's periodicals directory), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» Національний університет «Острозька академія»ISSN (Print) 2311-514911.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO, РИНЦ
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Економічна» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 1680-004416.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Лісівничої академії наук України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Лісівнича академія наук УкраїниISSN (Print) 1991-606X
ISSN (On-line) 2616-5015
15.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці МАУП
ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

-29.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Національного університету харчових технологій Національний університет харчових технологійISSN (Print) 2225-292411.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, EBSCOhost, CABI Full Text, Universal Impact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці (серія: економіка) Чорноморський державний університет імені Петра МогилиISSN (Print) 1609-774207.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці НДФІ Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»ISSN (Print) 2414-3499
ISSN (On-line) 2522-4646
24.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Research Bible
Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. ПоповаISSN (Print) 2518-714715.10.2019

Категорія "Б"
Україніка наукова, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нафтогазова галузь України
Національн аакціонерна компанія «Нафтогаз України», Івано-Франківський національнийтехнічний університет нафти і газу
ISSN (print) 0548-141406.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науково-практичне видання «Незалежний аудитор»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ІSSN (print) 2306-0050Категорія "В"EBSCO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ІSSN (print) 2306-328926.05.2014

Категорія "В"
EBSCO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нобелівський вісник Nobel Herald Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»ISSN (Print) 2616-3853
ISSN (On-line) 2616-4167
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові технології в будівництві Новые технологии в строительстве Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2664-0406
ISSN (On-line) 2664-0414
02.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Облік і фінанси Учет и финансы Accounting and Finance Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»ISSN (Print) 2307-987817.03.2020

Категорія "Б"
EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітня аналітика України Educational Analytics of Ukraine Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»ISSN (Print) 2617-8532
ISSN (On-line) 2617-8540
09.02.2021

Категорія "Б"
ResearchBib, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Підприємництво і торгівля Львівський торговельно-економічний університетISSN (Print) 2522-1256
ISSN (On-line) 2522-1264
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Підприємництво та інновації ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»ISSN (Print) 2415-3583
ISSN (On-line) 2707-6237
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка Podilian Bulletin: agriculture, engineering, economics
Подільський державний аграрно-технічний університет
ISSN (Print) 2410-112502.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLIBRARY.RU, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Право і безпека Право и безопасность Law and Safety Харківський національний університет внутрішніх справISSN (Print) 1727-1584
ISSN (On-line) 2617-2933
15.04.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ResearchBib,
Причорноморські економічні студії Black Sea Economic Studies Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»ISSN (Print) 2524-0897
ISSN (On-line) 2524-0900
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми економіки The problems of economy Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук УкраїниISSN (Print) 2222-0712
ISSN (On-line) 2311-1186
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, РИНЦ, Index Copernicus, DOAJ, EBSCOhost, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, OAJI, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT, COPAC, Соционет, J-Gate, DRJI, Research Bible
Проблеми і перспективи економіки та управління
Чернігівський національний технологічний університет
ISSN (рrint) 2411-521507.10.2015

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, BASE, РІНЦ, ROAD, Уран, Google Scholar, Наукова періодика України
Проблеми і перспективи менеджменту Problems and Perspectives in Management ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»ISSN (Print) 1727-7051
ISSN (On-line) 1810-5467
07.11.2018

Категорія «А»
DOAJ, ROAD, РИНЦ, Scopus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва Харківський національний автомобільно-дорожній університетISSN (Print) 2226-882011.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Проблеми інноваційно- інвестиційного розвитку Проблемы инновационно- инвестиционного развития Problems of innovation and investment-driven development Probleme der Innovations and investition sentwicklung Les problémes du développement d’innovation et d’investissement Problemas del desarrollo innovatorio inversor Problemy rozwoju innowacyjno- inwestycyjnegro Problemy inovaeni-investieniho rozvoju Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, громадянин України – Шморгун Леонід ГригоровичISSN (Print) 2224-121309.02.2021

Категорія "Б"
WorldCat, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми системного підходу в економіці Національний авіаційний університетISSN (Print) 2520-220018.12.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Державний університет «Житомирська політехніка»ISSN (Print) 1994-174915.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Продовольчі ресурси Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук УкраїниISSN (Print) 2616-7204
ISSN (On-line) 2616-809Х
17.03.2020

Категорія "Б"
Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Регіональна економіка, Regional economy, Региональная экономика Національна академія наук України, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього»ISSN (Print) 1562–090502.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLIBRARY.RU, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Західноукраїнський національний університетISSN (Print) 2522-185Х
ISSN (On-line) 2707-8744
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління Одеський національний університет імені І. І. МечниковаISSN (Print) 2413-999807.05.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, BASE, DOAJ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті Одеський державний морський університетISSN (Print) 2226-1915
ISSN (On-line) 2415-3893
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Research Bible, CrossRef, UlrichsWeb Global Serials Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Розвиток транспорту Развитие транспорта Transport development Одеський національний морський університетISSN (Print) 2616-736024.09.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Світ фінансів Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 1818-575428.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціальна економіка Социальная экономика Social economics Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 2524-254717.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, Социально-экономические проблемы современного периода Украины Національна академія наук України, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього»ISSN (Print) 2071-465302.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціально-трудові відносини: теорія та практика Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2410-4752
ISSN (On-line) 2415-3389
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Director,
Страхові ринки та компанії Insurance Markets and Companies ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»ISSN (Print) 2616-3551
ISSN (On-line) 2522-9591
07.11.2018

Категорія «Б»
Academic Resource Index, BFI lists (List of Journals recommended by the Danish Ministry of Higher Education and Science), Dimensions, ROAD, ERA, JUFO, Google Scholar, ANVUR, NSD, WorldCat, SciLit, eLibrary.ru, National Library of Australia, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціально-економічні виклики Socio-Economic Challenges Сумський державний університетISSN (Print) 2520-6621
ISSN (On-line) 2520-6214
28.12.2019

Категорія "Б"
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Scilit, WorldCat, Research Bib, UlrichsWeb, Econbiz, NSD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціально-правові студії Social & Legal Studios Львівський державний університет внутрішніх справ- 15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, CrossRef
Стратегія економічного розвитку України Strategy of Economic Development of Ukraine ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2312-9298
ISSN (On-line) 2415-7112
17.03.2020

Категорія "Б"
Індекс Copernicus International, UlrichsWeb GSD, DRJI, SIS, Research Bib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Статистика України, Statistics of Ukraine, Статистика Украины Державна служба статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниISSN (Print) 2519-1853
ISSN (On-line) 2519-1861
24.09.2020

Категорія "Б"
SIS, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, InfoBase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Східно-Європейський журнал передових технологій Восточно-Европейский журнал передовых технологий Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр»ISSN (Print) 1729-3774
ISSN (On-line) 1729-4061
29.06.2021

Категорія "А"
BASE, Chemical Abstracts, CiteFactor, DOAJ, DRIVER, DRJI, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, OAJI, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, Sherpa/Romeo, Ulrichsweb Global Serials, Directory, WorldCat, Україніка наукова, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка Taurida Scientific Herald. Series: Economics ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»ISSN (Print) 2708-0366
ISSN (On-line) 2708-0374
24.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні та прикладні питання економіки Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2617-804429.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Торгівля і ринок України Торговля и рынок Украины Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоISSN (Print) 2079-4762
ISSN (On-line) 2309-2378
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, РИНЦ, ResearchBib, Jour Informatics, UAport, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Товари і ринки Міжнародний науково-практичний журнал Київський національний торговельно-економічний університетISSN (Print) 1998-2666
ISSN (On-line) 2616-6755
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Товарознавчий вісник Луцький національний технічний університетISSN (Print) 2310-528302.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технологічний аудит та резерви виробництва Технологический аудит и резервы производства Technology audit and production reserves ПП «Технологічний центр», Полтавська державна аграрна академіяISSN (Print) 2226-3780
ISSN (On-line) 2312-8372
11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, DOAJ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, DRIVER, BASE, ResearchBib, EBSCO, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал прикладної економіки Ukrainian Journal of Applied Economics Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 2415-8453
ISSN (On-line) 2518-1742
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Український соціум. Украинский социум. Ukrainian society ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, ГО «Центр «Соціальний моніторинг»ISSN (Print) 1681-116X
ISSN (On-line) 2518-735X
28.12.2019

Категорія "Б"
Україніка наукова, Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH PLUS, WorldCat, CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради УкраїниISSN (Print) 2078-916524.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання Управление экономикой: теория и практика. Чумаченковские чтения. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annals Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Громадська організація «Академія економічних наук України»ISSN (Print) 2221-118724.09.2020
Категорія "Б"
eLibrary.ru, Research Bible, Cyberleninka, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління розвитком. Управление развитием Development Management Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяISSN (Print) 2413-9610
ISSN (On-line) 2663-2365
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2219-5300
ISSN (On-line) 2412-9933
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фінанси України Финансы Украины Finances of Ukraine Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»ISSN (Print) 2305-7645
ISSN (On-line) 2522-4662
24.09.2020

Категорія "Б"
Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Financial and credit activity: problems of theory and practice Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»ISSN (Print) 2306-4994
ISSN (On-line) 2310-8770
07.05.2019

Категорія "А"
Web of Science, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, CiteFactor Academic Scientific Journals, Google Scholar, ResearchBib, INFOBASE INDEX, Universal Imfact Factor, РИНЦ, УРЖ «Джерело», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Формування ринкових відносин в Україні Формирование рыночных отношений в Украине Market relationship development in Ukraine Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економікиISSN (Print) 2522-162028.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Часопис економічних реформ Time description of economics reforms Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»ISSN (Print) 2221-8440
ISSN (On-line) 2663-2896
15.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Честь і закон Національна академія Національної гвардії УкраїниISSN (Print) 2078-748024.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences (Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки) Центральноукраїнський національний технічний університет (Кіровоградський національний технічний університет)ISSN (Print) 2413-340X02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин Київський національний університет будівництва та архітектури-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кiлькiсть переглядiв: 10032

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.