ШКОЛА БІБЛІОТЕЧНОЇ ІННОВАТИКИ


"Навчаючи, ми вчимося самі" Сенека

/Files/images/konferentsii/DSC_1192.JPGПрофесія бібліотекаря унікальна сама вже тим, що немас меж, які можна було окреслити для неї, вона складна, відповідальна, різнопланова.
Рівень професіоналізму важко виміряти. Він не залежить від кількості проведених років у бібліотеці. Не можна вважати того, хто має диплом бібліотекаря професіоналом, бо професіонал повинен вчитися оезперервно. Деякі бібліотекарі відчувають потребу не тільки увищій освіті, але і підвищенні кваліфікації. Крім того будь-якии бібліотекар, що закінчив навчальний заклад, коли приходить до конкретної бібліотеки, повинен вивчити її особливості, отримати навички спілкування з конкретними користувачами і колегами в конкретній обстановці.

Сьогодні не можна не погодитися зі словами авторитетного вченого Е. Р. Сукіасяна: «Хорошая библиотека работает так же, как большой симфонический оркестр, в котором каждый исполнитель является мастером, а если нужно - становится солистом». Щоб більш повно реалізувати себе в роботі, сучасний бібліотекар постійно повинен удосконалювати свій професійний рівень, а система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців допомагає йому розкрити свої потенційні можливості і таланти./Files/images/bibliograf/школбибл.JPG

У Науковій бібліотеці вивчили досвід інших бібліотекї, оцінили свої можливості та розробили власну методику професійного навчання. Такою формою підвищення кваліфікації і професійного рівня з 2014 року стала Школа бібліотечної інноватики, головною метою якої є оновлення теоретичних та практичних знань бібліотекарів, а також обмін професійним досвідом. Заходи, які проходять у рамках Школи, спрямовані на стимулювання професійної та творчої ініціативи, підвищення якості обслуговування користувачів, впровадження нових інформаційних технологій у бібліотечні процеси.

/Files/images/konferentsii/DSC_1187.JPGПріоритетні напрями діяльності Школи бібліотечної майстерності: стратегічний менеджмент і маркетинг; сучасні технології в бібліотечній діяльності; довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування; сучасний менеджмент бібліотечних фондів.

За формами проведення занять - це семінари, майстер-класи, творчі звіти, лекції, огляди, документальні фільми, творчі звіти відділів. Сучасність проблематики, вдалий вибір форм занять, диференційований підхід до слухачів - все це позитивно характеризує роботу Школи бібліотечної інноватики.

У нас багато завдань, ідей, планів та енергії для їх втілення, хороший фундамент, традиції і види на майбутнє, щоб зробити бібліотеку ще більш привабливою, сучасною, необхідною для читача.


2020-10-07

Тема: Актуальні питання практичної бібліотечної діяльності. Доповіді:

 • Виставкова діяльність в бібліотеці – простір нових можливостей (Король Г.В., зав. сектором);
 • Розвиток і вдосконалення УДК: впровадження в роботу (Конаш Г. В. провідний бібліотекар);
 • Сучасні технології і практики бібліотечного обслуговування студентської молоді (Гаркун Ю.В., бібліотекар);
 • Обмінно – резервний фонд бібліотеки : стан та перспективи розвитку (Шкребко І.Б., зав. вiддiлом).

2020-02-20

Тема: Університетська бібліотека в науково-освітньому просторі. Доповіді:

 • Університетська бібліотека – територія освіти, науки й творчості: різноманіття можливостей (Мамоненкова М.В., заступник директора);
 • Університетська бібліотека в науково-освітньому просторі: інформаційні ресурси, технології, проекти (Селіверстова Л. А., зав. відділом);
 • Проектна діяльність Наукової бібліотеки Національного університету «Чернігівська політехніка» (Сіденко Т.А., зав. вiддiлом).

2019-10-17

Тема: Актуальні питання бібліографічної діяльності. Доповіді:

 • Бібліографія: ключ до знань (Селіверстова Л., зав. відділом)
 • Інформаційно-бібліографічне обслуговування: вітчизняний та закордонний досвід (Лузіна Н., зав. сектором)
 • Інформаційно-бібліографічна продукція на веб-ресурсах бібліотеки ВНЗ (Бондар С., провідний бібліограф)

2019-05-22

Тема: Актуальні питання бібліотечної діяльності. Доповіді:

 • Актуальні питання бібліотечної політики на сучасному етапі (заступниця директорки Мамоненкова М. В.);
 • Напрями та шляхи розвитку проекту «Молодий фахівець на ринку праці» (бібліограф Селіверстова Л. А.);
 • Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-просторі (головний бібліотекар Бистрова І. Ф.).

2019-04 –(23-24)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ : «Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності ЗВО». Доповіді:

 • Бібліотека університету як наукове видавництво (Мороз Н. В., директор наукової бібліотеки ЧНТУ);
 • Робота з Metadata Manager на платформі Crossref (Щербань Г. О., завідувач сектором наукової інформації та наукового цитування наукової бібліотеки ЧНТУ);
 • Наукова бібліотека вишу в середовищі сучасних інтернет-комунікацій (Ільченко І. О., завідувач відділом мультимедійного та програмно-технічного забезпечення наукової бібліотеки ЧНТУ);
 • Соціокультурні проекти Наукової бібліотеки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Руднік І. В., провідний методист Наукової бібліотеки Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка);
 • Шляхи реалізації проекту наукової бібліотеки «Унікальна Чернігівщина» (Бистрова І. Ф., головний бібліотекар наукової бібліотеки ЧНТУ).

2018-11-19

Тема: Актуальні питання бібліотечної діяльності

Доповіді:

 • Актуальні проблеми обслуговування і організації фондів. З досвіду роботи відділу (Король Г. В., зав. сектором бібліотеки)
 • Трансформація бібліотечних каталогів в інформаційному просторі (Конаш Г. В., провідний бібліотекар)
 • Книжкова полиця нашів читачів (на основі анкетування) (Бевз І. В., зав. відділом)
 • Грані соціокультурної діяльності: організація виставок творчих робіт та упорядкування каталогу (Карпенко Н. О., зав. відділом)
 • Туристичні проекти: нетрадиційні форми краєзнавчої роботи наукової бібліотеки (Соловей Л. М., бібліотекарь І категорії)

2018-05-31

Тема: Бібліотека ЗВО в структурі сучасних інформаційних комунікацій

Доповіді:

 • Електронна книга в Україні: купити не можна вкрасти (Бура Є. П., зав. сектором);
 • Аналіз бібліотечного фонду наукової бібліотеки ЧНТУ (Ахтирська С. Д., зав. відділом);
 • Інформаційне забезпечення науковців та аспірантів ЗВО (Лузіна Н. С., зав. сектором);
 • Ефективність використання фонду періодичних видань (з досвіду роботи галузевого відділу соціально-правових наук НБ ЧНТУ) (Селіверстова Л. А., бібліограф).

2018-04-26

Тема: Місія бібліотеки ВНЗ у сприянні академічної культури дослідника

Доповіді:

 • Бібліографічний опис чи то бібліографічне посилання або про стандарт «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015) (Сіденко Т. А., зав. відділом)
 • On-line генератори стилів оформлення списків цитованої літератури у працях науковців (Савенко А. А., зав. відділом)
 • Мережеві ресурси для перевірки на плагіат (Ільченко І. О., зав. відділом)
 • Роль бібліотеки університету в сприянні академічної доброчесності (Бистрова І. Ф., зав. сектором)
 • Інформаційно-бібліографічна продукція на веб-сайті бібліотеки ВНЗ (Бондар С. Л., провідний бібліограф)
 • Сучасні методи та форми бібліотечного обслуговування користувачів (Баришполець І. А., зав. сектором)

2017-11-08

Тема: Рекламно-інформаційна діяльність бібліотеки

Доповіді:

 • Ефективне використання мережевих ресурсів для підвищення індексу цитувань: ORCID + IRChNUT (Ільченко І., зав відділом)
 • Сучасний користувач бібліотеки: інформаційне середовище та інформаційна поведінка (Лузіна Н., зав. сектором)
 • Сучасні тенденції в галузі інформаційного забезпечення науки та освіти (Дейнека Т., зав. сектором)
 • Система рекламно-інформаційної діяльності бібліотеки. Пропаганда бібліотеки. Методика організації виставок літератури (Шкребко І., зав. відділом)
 • Використання он-лайн опитувань у бібліотечній практиці (Баришполець І., зав. сектором)

2017-05-04

Тема: Використання сучасних інформаційно-комуникаційних технологій у роботі бібліотек

Доповіді:


2017-04--05

Тема: Редакційно-видавнича діяльность бібліотеки

Доповіді:


2015-10-29

Тема: "Практичні питання бібліотечної діяльності"

Доповіді:

 • "Інституційні репозитарії та норми бібліографічного опису" (Сіденко Т. А., зав. відділом);
 • "Фандрейзингова діяльність в інтелектуально-культурному просторі університетської бібліотеки" (Рейваховська А., бібліотекар);
 • "АПА-стиль при описі пристатейної літератури" (Ковбас А., редактор);
 • "Буктрейлер – сучасний засіб пропагування книги" (Бистрова І., зав. сектором);
 • "Программа "Google Pikasa": 9 основных функций" и слайд-ролик о практическом применении этой программы (Моргацька Т. А., бібліотекар).

2015-05-28

Тема науково-практичного семінару: "Можливості використання хмарних технологій в бібліотечній діяльності".

Доповіді:

 • «Програми і ресурси» (Юркіна Н. М., провідний спеціаліст);
 • «Ліцензії Creative Commons» (Друпп О. В., бібліотекар 2 категорії);
 • «Online-анкета – це просто» (Трофіменко І. М., провідний бібліотекар).

2015-04-29

Тема науково-практичного семінару: "Бібліотечна статистика"

Доповіді:

 • «Аналіз проекту таблиць основних статистичних показників роботи бібліотек ВНЗ України» (Мороз Н.В., заступник директора);
 • «Порівняльна характеристика стандарту «Бібліотечна статистика» у відповідності з міжнародними та національними російським стандартами» (Сиденко Т. А., завідувач науково-методичним відділом);
 • «Google Analytics як засіб оптимізації сайтів бібліотек ВНЗ України» (Бистрова І. Ф., завідувач сектором);
 • «Статистика сайту з Google Analytics» (Луговська А.М., завідувач сектором);
 • «Наукові журнали ЧНТУ у БД «Наукова періодика України». Статистичні данні» (Гузь К.П., оператор ПЕОМ);
 • «Бібліотека у соціальних мережах. Відображення статистичних відвідувань» (Виноградна С.А., завідувач відділом обслуговування);
 • Презентація прес-дайджесту «Новації в діяльності вузівських бібліотек. По сторінках вітчизняних та зарубіжних фахових видань» (Бондар С.Л., провідний бібліограф).

Кiлькiсть переглядiв: 3549

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.