/Files/images/naukoviy_vddl/ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ЧНТУ.jpg /Files/images/naukoviy_vddl/ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ.jpg /Files/images/naukoviy_vddl/НАУКОВІ ВИДАННЯ ЧНТУ.jpg /Files/images/naukoviy_vddl/УНІКАЛЬНА ЧЕРНІГІВЩИНА.jpg


Календар знаменних і пам'ятних дат. 25 березня

25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України»; з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.

/Files/images/bibliograf_2/сбу.jpgСлужба безпеки України – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. На цю службу покладено завдання захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України, інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, зазіхань з боку окремих організацій, груп і осіб. Служба безпеки робить все, щоб забезпечити громадянський мир і злагоду в Україні і щоб результати її роботи відповідали сподіванням співвітчизників.

Бібліотека пропонує: література з фонду НБ ЧНТУ.


Нові надходження

Праці викладачів ЧНТУ

Лень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посібник / В. С. Лень, О. О. Сидоренко. - 3-тє вид., випр. і доп. - Київ : Каравела, 2018. - 459 с.

/Files/images/chntu/Лень.jpg Посібник розраховано для підготовки студентів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників бухгалтерій страхового бізнесу, які вже засвоїли теорію бухгалтерського обліку та фінансовий облік. У посібнику висвітлюються основні особливості організації обліку, звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків. У третьому виданні актуалізовано нормативну базу та приведено до неї і доповнено текст посібника.

Особливістю посібника є те, що в ньому, крім теоретичного матеріалу, містяться завдання для самопідготовки, практичні завдання та тести з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях.

/Files/images/chntu/стратегия.jpgСтратегія та механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / В. П. Ільчук, М. В. Дубина, О. В. Шишкіна та ін. ; за заг. ред. В. П. Ільчука. - Чернігів : ЧНТУ, 2017. - 349 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки на макро-, мезо- і мікрорівні, розкрито методичні підходи до аналізу, оцінки і моделювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів економіки, визначено методи і механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки. Значна увага приділяється питанням мінімізації ризиків і загроз у контексті забезпечення безпеки та реаліям і перспективам стратегічних пріоритетів забезпечення фінансово-економічної безпеки.

Колективна монографія підготовлена в межах наукової комплексної теми дослідження «Науково-практичні засади формування фінансово-економічної безпеки різних економічних систем» (державний реєстраційний номер ДР № 0115U0011451 термін березень 2015 р. – лютий 2018 р.).


Календар знаменних та пам'ятних дат. 22 березня

22 березня у всьому світі відзначають Міжнародний день води.

/Files/images/bibliograf_2/v2.jpgРезолюцію про святкування Міжнародного дня води прийнято на 47 сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у листопаді 1992 року. У 2000 році ООН прийняла Декларацію тисячоліття та розробила спеціальну Програму дій на ХХІ століття, яка дала б змогу забезпечити кожного жителя нашої планети чистою питною водою. Головне завдання цього дня - нагадати кожному жителю планети про величезну важливість водних ресурсів для підтримання життя на Землі.

Бібліотека рекомендує: Водопостачання та водовідведення : анатований бібліографічний покажчик / уклад. : Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2017. – 24 с.

Покажчик містить інформацію щодо навчально-наукових видань, статей з періодичних видань до предмету «Вода. Водопостачання та водовідведення», які знаходяться у фондах бібліотеки. Документи згруповано в 9 розділах:

 • Вода. Водопостачання і водовідведення
 • Водогосподарське проектування
 • Водопостачання промислових підприємств
 • Економіка водного господарства
 • Гідрологія
 • Конспекти лекцій
 • Наукові праці з Електронного архіву Чернігівського національного технологічного університету (IRCHNUT)
 • Періодичні видання з фондів НБ ЧНТУ

Календар знаменних та пам'ятних дат. 21 березня

Міжнародний день лісів відзначається щороку з ініціативи 23-ї Генеральної Асамблеї Європейської конфедерації сільського господарства за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

/Files/images/bibliograf_2/лес.jpg31 відсоток поверхні Землі вкрито лісами. Ліси – це не тільки краса і велич, найбільш біологічно розмаїта екосистема суші. Міжнародний день лісів має на меті донести до кожного інформацію про те, яким чином ліси і дерева захищають нас і що вони власне нам дають.

Бібліотека рекомендує: Лісове господарство : рекомендаційний покажчик / уклад. : С. Л. Бондар. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2016. – 99 с.

Рекомендаційний покажчик містить інформацію щодо монографій, наукових видань, навчальної, довідкової, науково-популярної літератури з фонду Наукової бібліотеки по предмету «Лісове господарство». Документи згруповані в 8 тематичних розділів:

 • Лісова пірологія
 • Геоінформаційні системи в лісівництві
 • Лісоексплуатація
 • Лісівництво. Лісознавство
 • Економіка лісового господарства
 • Правові аспекти в лісівництві
 • Видатні лісівники
 • Лісівництво: законодавчі та нормативні документи

Окремою структурною частиною рекомендаційного покажчика є список електронних видань з фонду НБ ЧНТУ. Веб-ресурси представлені фаховими виданнями України та корисними тематичними посиланнями.


На крилах поезії

21 березня – Всесвітній день поезії.

/Files/images/byistrova/на крилах.jpgПоезія у всі часи вабила невимовними чарами до себе читачів. Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б не знала напам’ять хоч одного вірша. З раннього дитинства ми всі чули, а потім читали вірші. Поезія відкривала нам новий світ почуттів, краси і неосяжності життя.

Вражає, наскільки глибоко і тонко поети відчувають світ і можуть передати нам свої почуття і переживання, бентежать душу, змушують замислитися і по-іншому подивитися на світ. Запрошуємо піднятися на крилах поезії над буденним життям і поринути у світ образів, емоцій і почуттів, відчути силу і багатогранність слова.

Наукова бібліотека ЧНТУ пропонує віртуальні виставки:


Календар знаменних і пам'ятних дат. 20 березня

В календарі міжнародних свят існує два Дня Землі – один відзначається в День весняного рівнодення, а другий – 22 квітня. Перший має миротворчу та гуманістичну спрямованість, другий – екологічну.

/Files/images/chntu/деньземли.jpgДата 20 березня була обрана і офіційно затверджена у 1971 році ООН для Дня Землі саме тому, що на цей час випадає день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток свого розвитку, коли відбувається пробудження природи і її оновлення. У зверненні ООН говориться: «День Землі – це спеціальний час, який призначений, щоб привернути увагу всіх людей до усвідомлення планети Земля як їхнього спільного будинку, відчути нашу всеземную спільність і взаємну залежність один від одного».

Наукова бібліотека ЧНТУ пропонує до Вашої уваги тематичний огляд літератури «Земля – наш спільний дім».


Анотований вебліографічний покажчик

/Files/images/chntu/online-library1.jpgВебліографія – вид бібліографічної діяльності, що забезпечує облік та впорядкування різноманітних за змістом і видами електронних Інтернет-ресурсів з метою полегшення інформаційно-пошукової діяльності користувачів.

Наукова бібліотека рекомендує вебліографічний покажчик, у якому дані систематизовані за темами випускаючих кафедр університету.

Веб-ресурси, подані в покажчику, стануть в нагоді викладачам і студентам в навчальній та науковій діяльності.


Знайомтесь: новий журнал у читальній залі!

Загальнодержавний виробничо-практичний журнал "Вісник Будівельника" (Будівництво: контроль та нагляд) - головні новини архітектурно-будівельної сфери.

Основне спрямування: формування єдиної інтегрованої позиції учасників будівництва (замовників, проектувальників, підрядників) та контролюючих і наглядових служб і органів з питань організації і виконання будівельних робіт, прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію.

/Files/images/bibliograf/вісникбудівельника.jpgМеханізми реалізації:

 • продукування проблемних статей з різних питань здійснення будівельного процесу з максимальним врахуванням всіх законодавчих та нормативних аспектів, організаційних та технологічних обставин;
 • моніторинг реформування нормативно-правової та нормативно-технічної бази будівельної діяльності з підготовкою коментарів до нових актів чи змін до них;
 • науково-практичні коментарі щодо розроблення та застосування прогресивних або унікальних будівельних конструкцій та виробів;
 • висвітлення зарубіжного досвіду реалізації контрольно-наглядових функцій у будівництві, зокрема поширення інформації щодо міжнародних будівельних контрактів.

Місце знаходження видання: Наукова бібліотека, корпус 23 (вул. Бєлова, 4).


Побачив світ черговий номер «Бібліокур’єра»

Науковою бібліотекою ЧНТУ випускається регіональне професійне видання – Інформаційний бюлетень «Бібліокур’єр».

/Files/images/bibliokurer/укр 1.jpg

Спеціальний випуск нашого бюлетеня містить бібліографічну інформацію про періодичні видання, які буде отримувати бібліотека протягом 2018 року.


Календар знаменних і пам'ятних дат. 15 березня

15 березня світове співтовариство відмічає Всесвітній день захисту прав споживачів.

/Files/images/chntu/Вітання-з-нагоди-Всесвітнього-дня-захисту-прав-споживача.jpgІсторія починається з 15 березня 1962 року, коли президент США Джон Кеннеді виступаючи із зверненням до Конгресу та об’єднань споживачів вперше проголосив права споживачів - право на безпеку, право на інформацію, право на вибір, право бути почутим. В подальшому права споживачів були розширені та визнані в інших країнах. В 1983 році день 15 березня був закріплений в міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.

"Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності". (Закон України "Про захист прав споживачів" Ст. 5, п.1) Більше інформації можна отримати на сайті Портал споживача.

Бібліотека рекомендує: література з фонду НБ ЧНТУ.


/Files/images/bevz/дни.jpgШевченківські дні

Цьогоріч минає 204-та річниця від дня народження Великого Кобзаря.

Шевченківські дні в ЧНТУ відзначили низкою заходів.

Наукова бібліотека запросила студентів переглянути фільми «Велич Т. Г. Шевченка» та «Ніжні жінки Тараса», створені працівниками бібліотеки, згадати його життєвий та творчий шлях, та ознайомитися з літературою про видатного сина українського народу.


Інформ – досьє «Дистанційна освіта»

Дистанційне навчання (Distance education) — сучасний вид освітніх послуг, що надаються саме завдяки новітнім інформаційним технологіям та поєднує в собі кращі риси очного та заочного навчання, а також екстернату.

/Files/images/sotsiokultur_deyat/Дис. освіта.jpgЯкщо ви мрієте про міжнародний диплом, але не маєте можливості виїхати на кілька років за кордон, настав час задуматися про дистанційну форму навчання. Сьогодні багато університетів світу надають можливість іноземцям вчитися, не виїжджаючи з власного будинку.

Пропонуємо Вашій увазі випуск інформ – досьє «Дистанційна освіта», який знайомить з основними напрямками та формами дистанційного навчання в Україні та світі.


Геній, що випередив час

12 березня виповнюється 155 років з дня народження Володимира Івановича Вернадського – українського філософа, природознавця, мислителя, засновника геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу, космізм.

/Files/images/chntu/вернадський.jpgОдин із засновників Української академії наук, дійсний член та її перший голова-президент. Засновник Національної бібліотеки Української держави в Києві (нині — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

Збагатив науку глибокими ідеями, що лягли в основу нових провідних напрямів сучасної мінералогії, геології, гідрогеології, визначив роль організмів у геохімічних процесах. Для його діяльності характерні широта інтересів, постановка кардинальних наукових проблем, наукове передбачення. Організатор та директор Радієвого інституту (1922–1939), Біохімічної лабораторії (з 1929 року). Дійсний член НТШ та низки інших академій (Паризької, Чеської). Більше інформації

Дізнатись більше про світогляд та наукову діяльність видатного вченого допоможуть віртуальна книжкова виставка "Геній, що випередив час" і Рекомендаційний список літератури з фондів Наукової бібліотеки ЧНТУ.


Нові надходження

Праці викладачів ЧНТУ

/Files/images/chntu/Пилипенко.jpgВийшла з друку нова монографія доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри основ конструювання машин ЧНТУ Пилипенка Олега Івановича.

Пилипенко, О. И. Цепные передачи и приводы : монография / О. И. Пилипенко. – Чернигов : Десна, 2017. – 650 с.

У монографії реалізована нова концепція автоматизованого синтезу ланцюгових передач і приводів з практично будь-якою кількістю мас (зірочок) - від створення теоретичних основ нових методів розрахунку, конструювання та моделювання з урахуванням динамічних процесів, що реально відбуваються при їх експлуатації, використання нових прогресивних матеріалів, технологій та обладнання для їх здійснення - до серійного освоєння промисловістю ланцюгових приводів, оснащених новими комплектуючими деталями.

Зацікавлені бібліотеки можуть звернутися за адресою lib.komplekt@ gmail.com та отримати безкоштовний примірник.


Бібліотека дякує!

"Здійснюйте добро, поки ви існуєте!" (Д. Дідро)

Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету висловлює щиру подяку авторам, співробітникам університету та студентам за подаровані видання! IV квартал 2017 року


Віртуальна виставка фоторобіт «Мій Крим»

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, творча студія “Гаудеамус” спільно з Науковою бібліотекою ЧНТУ запрошує студентів, викладачів, співробітників взяти участь у віртуальній виставці фоторобіт “Мій Крим” в рамках реалізації заходів з підготовки та проведення загальнообласної патріотичної акції “Мій Крим”.

Фотороботи надсилати на адресу: bib.zal2@gmail.com


Нове на сайті!

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки ЧНТУ за IV квартал 2017 року.


Наукова бібліотека запрошує на художню виставку

Довідка про авторів:

/Files/images/chntu/натура.jpgАндрій Сагайдачний народився 14-го липня 1991 року у місті Чернігів. З малечку у Андрія був потяг до мистецтва. Вже з 12 років він з захопленням відвідував Чернігівську Художню школу та був учнем В. А. Наталушко, потім Л. Гульчак в ізостудії акварель. По закінченню середньої школи № 29 у 2008 році Андрій вступив у вищий навчальний заклад, в Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, на факультет початкового навчання та образотворчого мистецтва. В університеті Андрій зустрів багато своїх однодумців, вони часто малювали у майстерні та ходили на пленери. Бувало не раз, що Андрій до вечора залишався у майстерні, відточуючи свою техніку. Наставниками та прикладом для наслідування в університеті для Андрія булі : Ємець В. В., Михайлюк В. В., Морський Д. Д., Матвейцева Г.

Витвори Володимира Кравченка не тільки відображають світ навколо нас, а також дивують цінителів мистецтва своєю неординарністю, нерідко застосовуючи в них імпровізацію у портретах і натюрмортах. Володимир Кравченко народився в Чернігові 21 червня 1988 року. В 2004 році закінчив Чернігівську дитячу художню школу, був учнем Кріпа потім Чернігівський Національний Педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Початкове навчання та образотворче мистецтво". Навчався живопису у відомих чернігівських художників: Є. Кріпа, В. Михайлюка, Г. Матвейцевої, Л. Койдан. Молодий нестандартний художник постійно знаходиться у творчому пошуку, працює в різних жанрах, випробовує різні техніки, стилі, експериментує - Володимир Кравченко є прихильником так званого відкритого живопису.


Дайджест грантів

/Files/images/chntu/дайджестсічень.jpgРежим роботи бібліотеки

Бібліотека обслуговує користувачів з понеділка по п'ятницю:

Корпус 1-4 (вул. Шевченка, 95)
В суботу за графіком установчих сесій заочного відділення
Останній робочий день місяця - санітарний день
з 9.00 до 17.00
Корпус 8 (вул. Козацька, 1)
Останній робочий день місяця - санітарний день
з 9.00 до 17.00
Корпус 11 (вул. Стрілецька, 1)
Останній робочий день місяця - санітарний день
з 9.00 до 17.00
Корпус 23 ( вул. Бєлова, 4)
Останній робочий день місяця - санітарний день
з 9.00 до 17.00/Files/images/kodyi/nauk.bibl.jpgНаукова бібліотека ЧНТУ /Files/images/kodyi/nb.repoz..jpgЕлектронний архів ЧНТУ (IRChNUT) /Files/images/kodyi/nb.catalog.jpgЕлектронний каталог НБ ЧНТУ /Files/images/kodyi/nb.vrp.jpgВідкритий реєстр періодики НБ ЧНТУ /Files/images/kodyi/nb.unik.cher.jpgУнікальна Чернігівщина /Files/images/kodyi/nb.nauk._zbirn..jpgНаукові видання ЧНТУ /Files/images/kodyi/bibliocurer.jpgБібліокур’єр НБ ЧНТУ

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.