Українські видання* з політичних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 28.12.2017).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення (внесення змін)Бази даних
Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 09.03.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південно-український центр гендерних проблем-22.12.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара22.12.2016ISSN (Print) 2312-2714Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-2292 09.03.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2078-4333 21.12.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2307-1664 14.02.2014Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія Маріупольський державний університет ISSN (Print) 2226–2830
ISSN (On-line) 2518-1521
04.07.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, eLIBRARY.RU (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, КиберЛенинка, OpenAIRE, Соционет, BASE, ROAR, OpenDOAR
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ISSN (Print) 2308-5053 13.07.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ISSN (Print) 2075-7190 16.05.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки Одеський національний університет імені І.І. Мечникова ISSN (Print) 2304-1439
ISSN (On-line) 2415-3710
11.07.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrih's Periodicals Directory, УРЖ "Джерело", Index Copernicus, ResearchBib
Вісник Прикарпатського університету. Політологія ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»-22.12.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Питання політології» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2220-8089 21.12.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гілея: науковий вісник. Гилея: научный вестник. Gileya: scientific herald. Gileya: wissenschaftsblatt Guileia: le messager scientifigue Guileia: boletin cientifico Gileja: dzienniknaukowy Gileja: vedecky bulletin Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2076-1554 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO, Inc., SIS, EBSCO InfoBase Index, РИНЦ
Гуманітарні візії Humanitarian Vision Національний університет «Львівська політехніка» ISSN (Print) 2411-8060 11.07.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Держава і право Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ISSN (Print) 1563-3349 06.03.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Зовнішні справи Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Державне підприємство – Журнал Міністерства закордонних справ України «Політика і час» - 14.02.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історико-політичні проблеми сучасного світу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 07.10.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Дипломатичної академії України Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України - 04.07.2013 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет - 14.02.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (серія міжнародні відносини) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 1729-360X 09.03.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, НАН України - 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці (серія: політологія) Чорноморський державний університет імені Петра Могили ISSN (Print) 2311-0295 06.03.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» (політичні науки) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень» ISSN (Print) 2077-1800
ISSN (On-line) 2413-8738
21.12.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), IndexCopernicus, eLibrary, Universal Impact Factor, BASE, General Impact Factor, SIS Scientific Group, ERIH PLUS, Vsenauki.ru
Політикус Politicus ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» ISSN (Print) 2414-9616 09.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), IndexCopernicus
Політичне життя Political life Донецький національний університет імені Василя СтусаISSN (Print) 2519-2949
ISSN (On-line) 2519-2957
11.07.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикарпатський вісник НТШ (серія «Думка») Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет»ISSN (Print) 2304-741029.12.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми міжнародних відносин ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Сопотська Вища Школа, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, ГО «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва»ISSN (Print) 2221-5719
ISSN (On-line) 2221-9471
11.07.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Стратегічна панорама Національний інститут стратегічних досліджень11.07.2017
Стратегічні пріоритети Національний інститут стратегічних дослідженьISSN (Print) 2306-566416.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


Кiлькiсть переглядiв: 601

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.