Українські видання* у галузі мистецтвознавства у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Art and Design Київський національний університет технологій та дизайнуISSN (Print) 2617-0272
ISSN (On-line) 2617-0280
07.11.2018

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, WorldCat, eLibrary.ru, Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polish Scholarly Bibliography (PBN), Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, International Scientific Indexing (ISI), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, громадяни України – Ільницький В. І., Душний А. І., Зимомря І. М.ISSN (Print) 2308-4855
ISSN (On-line) 2308-4863
17.03.2020

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Polish Scholarly Bibliography, InfoBase Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, InnoSpace, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Актуальные проблемы истории, теории и практики художественной культуры Topical problems of History, Theory and Practice of Artistic Culture Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ISSN (Print) 2225-7586 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Аспекти історичного музикознавства Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського ISSN (Print) 2519-414315.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Index Copernicus
Вісник Закарпатської академії мистецтв Newsletter Transcarpathian Academy of Arts Закарпатська академія мистецтвISSN (Print) 2520-641904.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Сценическое искусство Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Stage art Київський національний університет культури і мистецтвISSN (Print) 2616-759X
ISSN (On-line) 2617-1236
15.04.2021

Категорія "Б"
BASE, Crossref, DOAJ, Google Академія, MIAR, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, ROAD, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).
Вісник КНУКіМ. Збірник наукових праць. Серія мистецтвознавство Київський національний університет культури і мистецтвISSN (Print) 2410-1176
ISSN (On-line) 2616-4183
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство Львівський національний університет імені Івана Франка - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівської національної академії мистецтв Львівська національна академія мистецтв ISSN (Print) 0236-4832
ISSN (On-line) 2663-886X
09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ISSN (Print) 2226–3209
ISSN (On-line) 2409–0506
02.07.2020

Категорія "Б"
EBSCO, DOAJROAD, Open Academic journal Index; CiteFactor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; РІНЦ; International Impact Factor Services; Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) Research Bible
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв Харківська державна академія дизайну і мистецтв ISSN (Print) 1993-6400 ISSN (On-line) 1993-641915.04.2021

Категорія "Б"
РИНЦ, Index Copernicus, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну Демиург: идеи, технологии, перспективы дизайна Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design Київський національний університет культури і мистецтвISSN (Print) 2617-7951
ISSN (On-line) 2617-880X
29.06.2021

Категорія "Б"
BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, Google Академія, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP Index, ResearchBib, ROAD, Scilit, Index Copernicus, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)
Етномузика Львівська національна музична академія ім. М. В. ЛисенкаISSN (Print) 2523-4846
ISSN (On-line) 2523-4854
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Київське музикознавство Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерства культури і туризму України,Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра Міністерства культури і туризму України - 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Культура і мистецтво у сучасному світі Культура и искусство в современном мире Culture and Arts in the Modern World Київський національний університет культури і мистецтвISSN (Print) 2410-1915
ISSN (On-line) 2616-423X
02.07.2020

Категорія "Б"
OAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН)
Культура і сучасність Культура и современность Culture and Contemporaneity Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ISSN (Print) 2226-038502.07.2020

Категорія "Б"
РІНЦ, International Impact Factor Services; Research Bible; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Inno Space; Scientific Indexing Services, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Культура України Харківська державна академія культури ISSN (Print) 2410-5325 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Культурологічна думка: щорічник наукових праць Інститут культурології НАМ України ISSN (Print) 2311-948902.07.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв УкраїниISSN (Print) 2309-815511.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мистецтвознавчі записки Искусствоведческие записки Notes on Art Criticism Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ISSN (Print) 2226-218002.07.2020

Категорія "Б"
РІНЦ, International Impact Factor Services; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Inno Space; Scientific Indexing Services, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової ISSN (Print) 2312-4679 29.09.2014

Категорія "В"
International Impact Factor Services; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Scientific Indexing Services; Scientific Journals Impact Factor; РИНЦ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Музикознавча думка Дніпропетровщини Musicological Thought of Dnipropetrovsk region Музыковедческая мысль Днепропетровщины КВНЗ «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки»02.07.2020

Категорія "Б"
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової Одеська національна музична академія імені А.В. НеждановоїISSN (Print) 2524-044702.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Народознавчі зошити Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН УкраїниISSN (Print) 1028-509126.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення іменіІ. К. Карпенка-Карого Київський національний університет театру, кіно і телебачення іменіІ. К. Карпенка-Карого ISSN (Print) 1997-426426.11.2020

Категорія "Б"
Scientific Journals Impact Factor, SIS, Base, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І.Чайковського Національна музична академія України імені П. І.ЧайковськогоISSN (Print) 2522-4190
ISSN (On-line) 2522-4204
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ISSN (Print) 2411-3271 07.10.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Львівська національна музична академія імені М. В. ЛисенкаISSN (Print) 2310-058311.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського-15.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми етномузикології Національна музична академія України імені П. І. ЧайковськогоISSN (Print) 2522-4212
ISSN (On-line) 2522-4220
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Студії мистецтвознавчі Researches of Fine Arts Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН УкраїниISSN (Print) 1728-687516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сучасне мистецтво Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв УкраїниISSN (Print) 2309-881324.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Танцювальні студії Танцевальные студии Dance Studies Київський національний університет культури і мистецтвISSN (Print) 2616-7646
ISSN (On-line) 2617-3786
29.06.2021

Категорія "Б"
BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, MIAR, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD, Scilit, Index Copernicus, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).
Теорія та практика дизайну Національний авіаційний університет - 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті Харківська державна академія дизайну і мистецтвISSN (Print) 2409-234716.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Рівненський державний гуманітарний університетISSN (Print) 2411-154602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українська музика Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ISSN (Print) 2224-0926 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українське музикознавство Національна музична академія України імені П. І.ЧайковськогоISSN (Print) 0130-5298
ISSN (On-line) 2520-2510
29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), WorldCat, BASE
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН УкраїниISSN (Print) 2413-476702.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Художня культура. Актуальні проблеми Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Державний центр театрального мистецтва імені Леся КурбасаISSN (Print) 1992-5514
ISSN (On-line) 2618-0987
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ISSN (Print) 2414-052X02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 3622

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.