ПРОФЕСІЙНІ ПОРАДИ


СТАНДАРТИ З ІНФОРМАЦІЇ, БІБЛІОГРАФІЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ чинні в Україні за станом на 17 січня 2023 року


НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В НАУКОВІЙ РОБОТІ

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

Державний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання - регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо. Стандарт не поширюється на бібліографічні посилання.

Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням.

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, IDT), але він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. "Список використаної літератури" (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням


10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації. Зокрема, вимоги до оформлення титульного аркуша, оформлення анотації, основної частини, обсягу основного тексту, розділів дисертації, оформлення списку використаних джерел тощо. МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. На вибір можна використовувати Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або один з 11 міжнародних стилів цитуваня (MLA style, APA-1,2, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, Springer MathPhys Style), віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.


НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ З ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ


РЕКОМЕНДАЦІЇ з оформлення бібліографічних списків літератури за міжнародними стандартами.


ГЕНЕРАТОРИ ПОСИЛАНЬ

Сьогодні за допомогою численних безкоштовних онлайн-генераторів цитат, бібліографічних позицій, пристатейних списків літератури можна без особливих зусиль створювати і конвертувати посилання практично в усі відомі міжнародні формати (стилі) цитування.

 • VAK.IN.UA – портал, присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України.
 • BIBME – генератор цитувань (стилі APA, Chicago).
 • CITATION MACHINE – генератор посилань і посібник з цитувань (стилі APA, MLA, Chicago).
 • CITEMAKER – підготовка бібліографії та списку літератури (стилі MLA, APA, Harvard, Oxford, Chicago).
 • GRAFIATI – онлайн-генератор посилань (стилІ APA, Harvard, Chicago та ін.)
 • CITETHISFORME – генератор посилань (стилі MLA, APA, Harvard).
 • CITEFAST – генератор цитат (стилі APA, MLA, Chicago).
 • CHEGG – генератор цитат (стилі APA, MLA, Chicago, Harvard та ін.).
 • CITATION GENERATOR – генерує посилання (стиль APA).
 • MYBIB – генератор посилань (Harvard, APA та ін.).
 • ONAFT4Ref – сервіс для автоматизованого оформлення бібліографічних посилань та бібіліографічного опису за повним переліком наукових робіт, завдяки зручному інструментарію та адаптивності під будь-які пристрої.
 • RESEARCHOMATIC – програма для цитування джерел у всіх основних стилях (Chicago. APA, Oxford, MLA та ін.).

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила


JEL Classification

Наукові статті в галузі економіки прийнято класифікувати відповідно до класифікації Американської економічної асоціації, так званої класифікації JEL за абревіатурою журналу, який видається асоціацією Journal of Economic Literatureruen. Класифікація включає 20 основних категорій. Будь-яка основна категорія включає категорії другого рівня, які, в свою чергу містять категорії третього рівня.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ІНФОРМАЦІЇ, ЗГЕНЕРОВАНОЇ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ
/Files/images/bd/GPT.jpg

ПРОФЕСІЙНА ЛІТЕРАТУРА
 • Бібліотеки – Хаби цифрової освіти : практичний посібник / автори-укладачі : О. Бруй, Т. Козицька, Г. Мацієвська, С.Моісєєва, І. Шевченко ; заг. ред. Я. Сошинської ; ВГО Українська бібліотечна асоціація ; Проєкт підтримки Дія. – Електрон. вид. – Київ : ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2023. – 116 с. Підготовлений експертами ВГО Українська бібліотечна асоціація практичний посібник допоможе всім, хто хоче створити у своїй бібліотеці Хаб цифрової освіти або удосконалити його діяльність, зробити це швидко та якісно, з оптимальним використанням ресурсів, врахувавши досвід, успіхи та помилки тих бібліотек, які вже пройшли цей шлях. Дане електронне видання створене у результаті співпраці ВГО Українська бібліотечна асоціація з проєктом «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Швеції. Проєкт розпочав роботу в 2021 році і спрямований на подолання цифрового розриву між поколіннями та різними соціальними групами. Його головна мета – підвищити доступність нових цифрових рішень, щоб кожен чоловік та жінка в Україні могли користуватися електронними послугами та ніхто не залишився поза увагою.
 • Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково- технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3. У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах для різних галузей знань. Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. Рекомендовано до друку Президією Української бібліотечної асоціації, протокол №7 від 26 вересня 2016 р.
 • Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2015. – 80 с. У виданні розкрито основні процеси підготовки бібліографічних посібників, подано поради з організації роботи авторського колективу, відбору, групування, бібліографування матеріалів, організації довідково-пошукового апарату.

Кiлькiсть переглядiв: 2550

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.