Українські видання* з фізичного виховання та спорту у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 24.10.2017).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення (внесення змін) Бази даних
Вісник Запорізького національного університету (фізичне виховання та спорт) ДВНЗ «Запорізький національний університет»-16.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), IIJIF
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника» ISSN (Print) 2078-3396
ISSN (On-line) 2411-4707
09.03.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 2220-7481
ISSN (On-line) 2410-2156
09.03.2016 IndexCopernicus; Polska Bibliografia Naukowa; Ulrich’s Periodicals Directory; Directory of Research Journal Indexing; Directory Indexing of International Research Journals; International Committee of Medical Journal Editors; Research Bible; Universal Impact Factor; International Scientific Indexing; MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals); Google Scholar; Все науки; РБД «Україніка наукова», Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2311-2220 12.05.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди ISSN (Print) 1818-9172
ISSN (On-line) 2308-7269
06.03.2015 Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]; DOAJ; ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); ERICH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); WorldCat; SHERPA/RoMEO; Open Science Directory (EBSCO information services); PBN (Polish Scholarly Bibliography); INDEX COPERNICUS; РИНЦ; Киберленинка, BASE; Scilit (A database of scientific & scholarly literature); Academic Journals Database; CORE; Elektronische Zeitschriftenbibliothek; Google Scholar; OAJI; AcademicKeys; academia.edu, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури ISSN (Print) 1991-0177
ISSN (On-line) 1999-818X
29.09.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Спортивна медицина Національний університет фізичного виховання і спорту України ISSN (Print) 1992-7894
ISSN (On-line) 1992-9285
29.09.2014 Index Copernicus International, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Спортивний вісник Придніпров’я Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту - 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і методика фізичного виховання і спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України ISSN (Print) 1992-7908
ISSN (On-line) 1992-9331
29.09.2014 Index Copernicus International, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. СковородиISSN (Print) 2075-5279
ISSN (On-line) 2308-7250
ISSN (On-line) 2223-2125
29.12.2014 Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)]; CAB Abstracts (Fiziceskoe Vospitanie Studentov, ISSN 2075-5279 Russian ed. Print); DOAJ; ROAD; ERICH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences); WorldCat; SHERPA/RoMEO; Open Science Directory (EBSCO information services); PBN (Polish Scholarly Bibliography); Scilit (A database of scientific & scholarly literature); Index Copernicus; РИНЦ, BASE; Google Scholar; Academic Journals Database; CORE; OAJI; AcademicKeys; academia.edu, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізична активність, здоров’я і спорт Львівський державний університет фізичної культури ISSN (Print) 2221-5611
ISSN (On-line) 2221-1217
09.03.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізична культура, спорт та здоров’я нації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2071-5285
ISSN (On-line) 2071-5293
11.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 2220-7481
ISSN (On-line) 2410-2156
13.07.2015 Іndex Copernicus International, eLIBRARY (РІНЦ), Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, «Україніка наукова», Cite Factor, Universal Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, International Committee of Medical Journal Editors, Research Bible, International Scientific Indexing, Information Matrix for the Analysis of Journals, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.

Кiлькiсть переглядiв: 299

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.