Українські видання* з філософських наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Δόξα/Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Одеська гуманітарна традиціяISSN (Print) 2410-260117.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2618-127428.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І.
Humanities studies Запорізький національний університетISSN (Print) 2708-0390
ISSN (On-line) 2708-0404
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ROAD, Crossref, KOAR, Scilit, Dimensions, OUC, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Sententiae Вінницький національний технічний університет, Громадська організація «Український філософський фонд», Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України ISSN (Print) 2075-6461
ISSN (On-line) 2308-8915
17.03.2020

Категорія "А"
Scopus, WorldCat,
EBSCO, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження Центр гуманітарної освіти НАН УкраїниISSN (Print) 2077-830911.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Versus Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2310-4562 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми філософії та соціології Current Problems of Philosophy and Sociology (серія Філософія) Національний університет «Одеська юридична академія» -26.11.2020

Категорія "Б"
WorldCat, BASE, IndexCopernicus, OUCI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ISSN (Print) 2227-7242
ISSN (On-line) 2304-9685
15.03.2019

Категорія "А"
UlrichswebTM Global Serials Directory, Web of Science (Emerging Sources Citation Index), DOAJ, eLIBRARY.ru, CiteFactor, WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine, ULJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вища освіта України Высшее образование Украины Higher education of Ukraine (з додатками) Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»ISSN (Print) 2078-101610.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» ISSN (Print) 2410-338124.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal Житомирський державний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2076-617317.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-233016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-2632 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (Вісник КНТЕУ) Київський національний торговельно-економічний університетISSN (Print) 1727-931307.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело, Index Copernicus, Research Bible
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2307-166414.05.2020

Категорія "Б"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України -02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія Національний авіаційний університетISSN (Print) 2411–5606
ISSN (On-line) 2412-2157
02.07.2020

Категорія "Б"
Elibrary.ru, WorldCat, BASE, Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоISSN (Print) 2075-7190
ISSN (On-line) 2663-5704
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника» - 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Філософія» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ISSN (Print) 2312-1947
ISSN (On-line) 2313-1675
12.05.2015

Категорія "В"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Філософія. Філософські перипетії» Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Philosophy. Philosophical peripetias» Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2226-0994
ISSN (On-line) 2414-5904
17.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, ERICH PLUS, PhilPapers, Ulrichsweb, WorldCat, BASE, Dimensions, Crossref, Harvard Library, Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib, World Catalogue of Scientific Journals, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Теорія культури і філософія науки» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 0453-804814.05.2020

Категорія "Б""
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету. Серія: філософія Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2076-5894 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Всеукраинский научно-практический журнал «Директор школы, лицея, гимназии». All Ukrainian scientific-practical magazine Principal of School Liceum Gymnasium Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Всеукраїнський центр сприяння суспільному розвитку імені Миколи Пирогова» - 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гілея: науковий вісник. Гилея: научный вестник. Gileya: scientific herald. Gileya: wissenschaftsblatt Guileia: le messager scientifigue Guileia: boletin cientifico Gileja: dzienniknaukowy Gileja: vedecky bulletin Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ISSN (Print) 2076-1554 13.07.2015

Категорія "В"
EBSCO Publishing, Inc.; SIS (Scientific Indexing Services); EBSCO InfoBase Index; РИНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»ISSN (Print) 2308-512607.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ISSN (Print) 2073-803X 29.12.2014

Категорія "В"
Index Copernicus, Google Scholar, Україніка наукова, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарні візії Humanitarian Vision Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2411-8060
ISSN (On-line) 2415-7317
15.10.2019

Категорія "Б"
Ulrichsweb Global Serials Directory,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарні студії Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2521-6805
ISSN (On-line) 2521-6813
24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дослідження з історії і філософії науки і техніки Исследования по истории и философии науки и техники Studies in history and philosophy of science and technology (Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 9125-091214.05.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академія МОН України ISSN (Print) 2072-1692
ISSN (On-line) 2072-7941
06.03.2015

Категорія "В"
Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ, EBSCO, BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Китаєзнавчі дослідження Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2409-904X26.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини ДВНЗ «Запорізький національний університет» ISSN (Print) 2413-2284
ISSN (On-line) 2413-2292
13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2522-4700
ISSN (On-line) 2522-4719
24.09.2020

Категорія "Б"
Research Bib, ICI World of Journals, Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Магістеріум Magisterium (Історико-філософські студії) Національний університет «Києво-Могилянська академія» ISSN (Print) 1996-9872 ISSN (On-line) 2071-5307 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мультиверсум. Філософський альманах Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН УкраїниISSN (Print) 2078-814217.03.2020

Категорія "Б"
CrossRef, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукове пізнання: методологія та технологія ДВНЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського» ISSN (Print) 1561-1264
ISSN (On-line) 2664-5998
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет - 14.02.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні студії Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Liberal Arts Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2518-1076
ISSN (On-line) 2518-7317
11.07.2017

Категорія "В"
ResearchBib, MIAR, AGRIS, Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (філософські науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 1729-360X 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Чернівецького національного університету ЮріяФедьковича. Серія: філософія Чернівецький національний університет Юрія Федьковича-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НАУКМА. Філософія та релігієзнавство Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 2617-1678
ISSN (On-line) 2617-5703
02.07.2020

Категорія "Б"
BASE, CORE, Crossref, Dimensions, EBSCO, International Directory of Philosophy, Index Copernicus International, Lens.org, Open Ukrainian Citation Index, PhilPapers: Online Research in Philosophy, PhilArchive, Scilit, Ulrichsweb, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Національний університет «Острозька академія» - 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці (філософія) Чорноморський державний університет імені Петра МогилиISSN (Print) 1609-774216.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» (філософські науки) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень» ISSN (Print) 2077-1800
ISSN (On-line) 2413-8738
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus; DOAJ; Vsenauki.ru; BASE; SIS; ERIH PLUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона МакаренкаISSN (Print) 1609-8595
ISSN (On-line) 2412-0774
06.03.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нова парадигма Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаISSN (Print) 2222-463710.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітній дискурс: збірник наукових праць Образовательный дискурс: сборник научных трудов Ausbildungs diskurs: sammlung der wissenschaftlichen werke Dyskurs edukacyjny: zbior prac naukowych Le discours educative: Recueil des travaux scientifiques ПП «Видавництво «Гілея», Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаISSN (Print) 2522-9699
ISSN (On-line) 2616-5007
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітологія/Oświatologia Київський університет імені Бориса ГрінченкаISSN (Print) 2226-3012
ISSN (On-line) 2412-124X
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, InfoBase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи Інститут обдарованої дитини НАПН УкраїниISSN (Print) 2309-393526.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Research Bible, Polska Bibliografia Naukowa, WorldCat, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Перспективи. Соціально-політичний журнал ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»ISSN (Print) 2310-289602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Політологічний вісник Politology Bulletin Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Вадекс»ISSN (Print) 2415-881Х17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Православний вісник Київського Патріархату (наукова частина) Київська патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київська православна богословська академіяISSN (Print) 2311-425813.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Практична філософія Благодійна організація «Центр практичної філософії», Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка-07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія Чернігівський національний технологічний університетISSN (Print) 2412-118516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrichsweb™ Global Serials Directory, РІНЦ, УРАН, EBSCO, Index Copernicus, USJ, ResearchBib, BASE
Релігія та Соціум Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича -16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Світогляд – Філософія – Релігія ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України-21.11.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник София. Гуманитарно-религиоведческий вестник Sophia. Human and Religious Studies Bulletin Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2521-657002.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Стратегічні пріоритети Національний інститут стратегічних дослідженьISSN (Print) 2306-566411.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Схід Український культурологічний центр, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ДВНЗ «Запорізький національний університет»ISSN (Print) 1728-934318.12.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Труди Київської Духовної Академії Київська православна богословська академія Української православної Церкви Київського ПатріархатуISSN (Print) 2411-467702.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українознавство Науково-дослідний інститут українознавстваISSN (Print) 2413-7065
ISSN (On-line) 2413-7103
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLibrary.ru, Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index, Infobase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українознавчий альманах Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2520-262602.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2220-455517.03.2020

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Університетська кафедра ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2227-150314.02.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філософія та політологія в контексті сучасної культури Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2663-0265
ISSN (On-line) 2663-0273
17.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філософія науки: традиції та інновації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філософія освіти Philosophy of education Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут вищої освіти НАПН УкраїниISSN (Print) 2309-1606
ISSN (On-line) 2616-7662
17.03.2020

Категорія "Б"
CyberLeninka, РИНЦ, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філософська думка Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН УкраїниISSN (Print) 0235-794102.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Філософська та релігійна антропологія Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля-15.04.2014

Категорія "В"
-
Філософські обрії Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. КороленкаISSN (Print) 2075-1443
ISSN (On-line) 2412-2335
29.12.2014

Категорія "В"
Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar
Філософські проблеми гуманітарних наук Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2414-582328.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 4071

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.