Українські видання* з історичних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Roxolania Historĭca Historical Roxolania Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2664-9993
ISSN (On-line) 2707-983X
2015

Категорія "В"
Zaporizhzhia Historical Review Запорізький національний університетISSN (Print) 2707-6660
ISSN (On-line) 2707-7306
14.05.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Сучавський університет ім. Штефана чел МареISSN (Print) 2311-9896
ISSN (On-line) 2411-6181
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, OAJI, eLIBRARY, WorldCat, DRJI та інші
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2077-7280 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету Рівненський державний гуманітарний університет- 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Американська історія та політика American History and Politics Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2521-1706
ISSN (On-line) 2521-1714
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Археологія НАН України, Інститут археології НАН УкраїниISSN (Print) 0235-349002.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Археологія і давня історія України Інститут археології НАН УкраїниISSN (Print) 2227-495224.09.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, WorldCat, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Архіви України Державна архівна служба України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного фондуISSN (Print) 0320-9466
ISSN (On-line) 2708-9614
24.09.2020

Категорія "Б"
Research Bible,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН УкраїниISSN (Print) 2224-1825 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Бібліотечний вісник Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН УкраїниISSN (Print) 1029-720024.09.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Військово-науковий вісник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України ISSN (Print) 2313-560317.03.2020

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directorу, WorldCat, BASE,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник аграрної історії Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН УкраїниISSN (Print) 2307-3179 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2412-5334
ISSN (On-line) 2414-9578
07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Вісник Інституту археології Львівський національний університет імені Івана Франка- 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 2309-8074 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія «Історія, економіка, філософія» Київський національний лінгвістичний університетISSN (Print) 2412-932121.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історія) Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-264028.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-2330 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ISSN (Print) 2227-284424.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія: історична Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-610726.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-426010.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівської комерційної академії. Серія - Гуманітарні науки Львівський торговельно-економічний університетISSN (Print) 2616-8510
ISSN (On-line) 2616-8529
11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія Маріупольський державний університетISSN (Print) 2226–2830
ISSN (On-line) 2518-1521
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, eLIBRARY.RU (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, КиберЛенинка, OpenAIRE, Соционет, BASE, ROAR, OpenDOAR
Бібліотечний Меркурій (Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Бібліотекознвство. Бібліографознавство. Книгознавство) Одеський національний університет імені І. І. МечниковаISSN (Print) 2707-3335
ISSN (On-line) 2707-3343
24.09.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, CrossRef, Index Copernicus, РИНЦ, BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Прикарпатського університету. Історія ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ISSN (Print) 2311-8911 11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ISSN (Print) 1998-7927 16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія «Історія» (Вісник Харківського національного університету Серія: Історія) Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 2220-792917.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2227-6505
ISSN (On-line) 2524-2288
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоISSN (Print) 2227-650513.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія: історичні науки Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка-07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Воєнно-історичний вісник Національний університет оборони УкраїниISSN (Print) 2707-1383
ISSN (On-line) 2707-1391
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Історичні науки» Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Исторические науки» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Historical Sciences» Таврійський національний університет імені В.І.ВернадськогоISSN (Print) 2663-5984
ISSN (On-line) 2663-5992
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гілея: науковий вісник. Гилея: научный вестник. Gileya: scientific herald. Gileya: wissenschaftsblatt Guileia: le messager scientifigue Guileia: boletin cientifico Gileja: dzienniknaukowy Gileja: vedecky bulletin Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаISSN (Print) 2076-155421.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services); EBSCO InfoBase Index; РИНЦ
Гуманітарний вісник Черкаський державний технологічний університет-04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дослідження з історії і філософії науки і техніки Исследования по истории и философии науки и техникиStudies in history and philosophy of science and technology (Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 9125-091202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дослідження з історії техніки Исследования по истории техники Research in History of Technology Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2079-299911.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дрогобицький краєзнавчий вісник Дрогобычский краеведческий сборник Collection of Articles on Drogoych Region Lore Study Drohobycki zbior krajoznawczy Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка-13.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
ЕМІНАК ДП «Науково-дослідницький центр – «Лукомор’є», ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України»ISSN (Print) 1998-4634
ISSN (On-line) 2708-0226
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO, РИНЦ, OAJI
Етнічна історія народів Європи Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2309-9356
ISSN (On-line) 2518-1270
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Етнос і культура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2222-524210.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ Інститут історії України НАН України-24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Записки історичного факультету Одеський національний університет імені І.І.МечниковаISSN (Print) 2312-682511.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Зовнішні справи Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Державне підприємство – Журнал Міністерства закордонних справ України «Політика і час»ISSN (Print) 2663-267524.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаISSN (Print) 2309-708611.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інтелігенція і влада Одеський національний політехнічний університет-07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ, УРЖ "Джерело"
Інтермарум: історія, політика, культура Intermarum: history, policy, culture Житомирський державний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2518-770817.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus
Історико-географічні дослідження в Україні Інститут історії України НАН УкраїниISSN (Print) 2616-529504.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історико-культурні студії Historical and Cultural Studies Національний університет «Львівська політехніка», Інститут народознавства НАН УкраїниISSN (Print) 2409-340822.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історико-політичні проблеми сучасного світу Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2519-4518
ISSN (On-line) 2617-2372
26.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Історико-політичні студії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ISSN (Print) 2312-217X28.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історична пам’ять Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. КороленкаISSN (Print) 2075-145107.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історична панорама Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історичний архів. Наукові студії Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН УкраїниISSN (Print) 2077-5709
ISSN (On-line) 2413-578X
07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, Ulrich’s Periodical Directory
Історичні і політологічні дослідження Донецький національний університетISSN (Print) 2079-182816.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історіографічні дослідження в Україні Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник ДВНЗ «Національний гірничий університет»-13.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій
Державний університет інфраструктури та технологій
ISSN (Print) 2415-7422
ISSN (On-line) 2415-7430
29.06.2021

Категорія "А"
DOAJ, Index Copernicus, BASE, MIAR, ROAD, Crossref, ZDB, ResearchBib, Sclit, Worldcat, OUCI,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus та ін.
Історія та географія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.СковородиISSN (Print) 2312-1866
ISSN (On-line) 2313-2345
07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Іndex Copernicus, OAJI, Research Bible, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS
Історія торгівлі, податків та мита Університет митної справи та фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Карпати: людина, етнос, цивілізація ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2311-889X
ISSN (On-line) 2415-3842
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2312-207204.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Київські історичні студії Kyiv historical studies Київський університет імені Бориса ГрінченкаISSN (Print) 2524-274928.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Китаєзнавчі дослідження Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців»ISSN (Print) 2409-904X21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Краєзнавство Всеукраїнська спілка краєзнавців, Інститут історії України НАН УкраїниISSN (Print) 2222-525022.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Література та культура Полісся Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Літопис Волині Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 2305-938926.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Магістеріум Magisterium (Археологічні студії) Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 1996-9872
ISSN (On-line) 2071-5307
12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Матеріали до української етнології Материалы к украинской этнологии Маterials to Ukrainian Ethnology НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН УкраїниISSN (Print) 2313-850506.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
ISSN (Print) 2223-121817.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Національна академія наук України, Інститут історії України НАН УкраїниISSN (Print) 2411-345X
ISSN (On-line) 2415-7198
24.09.2020

Категорія "Б"
Slavic Humanities Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2312-2587
ISSN (On-line) 2312-3141
07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Народна творчість та етнологія Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН УкраїниISSN (Print)
2664-4282
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Народознавчі зошити Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН УкраїниISSN (Print) 1028-509109.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ERIH PLUS
Наука та наукознавство Наука и науковедение Science and Science of Science Національна академія наук України, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»ISSN (Print) 1560-4926
ISSN (On-line) 2707-0085
24.09.2020

Категорія "Б"
ERIH PLUS, РЖ "Джерело", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Дипломатичної академії України Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ УкраїниISSN (Print) 2519-2213
ISSN (On-line) 2519-2221
25.04.2013

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities Ізмаїльський державний гуманітарний університетISSN (Print) 2521-174926.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, ResearchBib,
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Історичні науки Миколаївський національний університет імені В.О.СухомлинськогоISSN (Print) 2078-212812.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет-04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (історичні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиISSN (Print) 1729-360X16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2523-449815.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини Uzhorod National University Herald. Series: International Relations ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2413-997104.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія History Journal of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2414-9012
ISSN (On-line) 2616-8766

17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»-17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» Львівський музей історії релігії, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН УкраїниISSN (Print) 2523-423429.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НАУКМА. Історичні науки Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 2617-3417
ISSN (On-line) 2663-0249
02.07.2020

Категорія "Б"
BASE, CORE, Crossref, Dimensions, Index Copernicus International, Open Ukrainian Citation Index, ResearchBib, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоISSN (Print) 2415-7872
ISSN (On-line) 2415-7880
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки з української історії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»ISSN (Print) 2415-356704.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), OAJI, DRJI
Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (історичні науки) Національний університет «Острозька академія»-24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Наукові записки. Серія: Історичні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка-10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету Львівський національний університет імені Івана Франка-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН УкраїниISSN (Print) 2076-8982
ISSN (On-line) 2415-3427
29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаISSN (Print) 2309-807417.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН УкраїниISSN (Print) 2224-9516
ISSN (On-line) 2224-9524
24.09.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, WorldCAT, Research Bible, BASE, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці. (серія: історія) Чорноморський державний університет імені Петра МогилиISSN (Print) 1609-774221.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» (історичні науки) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень»ISSN (Print) 2077-1800
ISSN (On-line) 2413-8738
27.09.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, eLibrary, Universal Impact Factor, Vsenauki.ru, BASE, General Impact Factor, SIS Scientific Group, ERIH PLUS
Ніжинська старовина Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжинський краєзнавчий музей ім. Спаського І.Г. Ніжинської міської ради Чернігівської областіISSN (Print) 2078-063Х07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нові сторінки історії Донбасу Донецький національний університетISSN (Print) 2079-749411.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Новітня доба Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН УкраїниISSN (Print) 2409-434X29.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаISSN (Print) 2309-838411.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Пам’ятки Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. ШевченкаISSN (Print) 2306-425012.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Переяславський літопис ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»ISSN (Print) 2518-7732
ISSN (On-line) 2518-7740
04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання історії науки і техніки Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії і культуриISSN (Print) 2077-949612.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання історії України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича-07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Південний архів (історичні науки) Херсонський державний університетISSN (Print) 2786-5118
ISSN (On-line) 2786-5126
27.09.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Центру пам’яткознавства Центр пам’яткознавства НАН України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культуриISSN (Print) 2078-013307.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років Інститут історії України НАН України-07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми всесвітньої історії Проблемы всемирной истории Problems of World History ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»ISSN (Print) 2707-677609.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE, Index Copernicus
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2312-2595
ISSN (On-line) 2664-3715
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми історії Голокосту: український вимір Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»ISSN (Print) 2617-9113
ISSN (On-line) 2617-9121
09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми історії України ХІХ- початку ХХ ст. Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України-16.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми політичної історії України Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара-13.07.2015
(зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми слов’янознавства Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 0203-949409.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Регіональна історія України Региональная история Украины Інститут історії України НАН України-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН УкраїниISSN (Print) 2222-420324.09.2020

Категорія "А"
Web of Science, DOAJ, Index Copernicus, WorldCAT, BASE, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сіверщина в історії України Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культуриISSN (Print) 2218-480516.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сіверянський літопис Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН УкраїниISSN (Print) 2310-331011.07.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціум. Альманах соціальної історії Національна академія наук України, Інститут історії України НАН УкраїниISSN (Print) 1995-032211.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціум. Документ. Комунікація ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»ISSN (Print) 2518-7600
ISSN (On-line) 2524-1060
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Старожитності Древности Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2309-660811.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сторінки воєнної історії України Страницы военной истории Украины Національна академія наук України, Інститут історії НАН УкраїниISSN (Print) 2524-036613.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сторінки історії Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2307-5244
ISSN (On-line) 2411-0647
02.07.2020

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), DOAJ, CiteFactor, РІНЦ, EBSCO, Index Copernicus, Web of Science
Студії з архівної справи та документознавства Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. ШевченкаISSN (Print) 2306-432312.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сумська старовина Сумський державний університет, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.ШевченкаISSN (Print) 2311-540802.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), OAJI
Сумський історико-архівний журнал Інститут історії України НАН України, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Національна спілка краєзнавців УкраїниISSN (Print) 2227-183Х
ISSN (On-line) 2413-8762
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Cite Factor, DRJI, Electronic Scientific Library, ERIH PLUS, Global Impact Factor, Index Copernicus, International Society
Сучасні дослідження з німецької історії Современные исследования по немецкой истории Modern Studies in German History Moderne Forschungen zur deutschen Gescichte (Питання німецької історії. Вопросы германской истории. Fragen zur deutschen Gescichte Questions of German history) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)07.10.2015 (зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Схід Український культурологічний центр, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ДВНЗ «Запорізький національний університет»ISSN (Print) 1728-934307.10.2015
(зі змінами від 07.11.18 №1218)

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory, BASE, РИНЦ, EBSCO, Philosophy Documentation Center, Index Copernicus, WorldCat, DOAJ та ін.
Східний Світ The Word of the Orient Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН УкраїниISSN (Print) 1608-0599
ISSN (On-line) 1682-5268
12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Східноєвропейський історичний вісник Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2519-058X15.03.2019

Категорія "А"
Research Bible, Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Cite Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сходознавство Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН УкраїниISSN (Print) 1682-671X
ISSN (On-line) 2415-8712
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Україна в Центрально-Східній Європі Украина в Центрально-Восточной Европе Ukraine in the Central-East Europe Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка-13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Україна дипломатична Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Комунальне підприємство «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних підприємств», Громадська організація Історичний клуб «Планета»ISSN (Print) 2707-768302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН УкраїниISSN (Print) 2223-119602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Україна модерна Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2078-659X02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН УкраїниISSN (Print) 2223-120X02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика Національна академія наук України, Інститут історії НАН України-13.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Українознавство Науково-дослідний інститут українознавстваISSN (Print) 2413-7065
ISSN (On-line) 2413-7103
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Українознавчий альманах Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2520-262626.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus
Українська біографістика. Biographistica ukrainica Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН УкраїниISSN (Print) 2520-2855
ISSN (On-line) 2520-2863
24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), DOAJ, Index Copernicus, WorldCAT, Research Bible, BASE
Український історичний журнал Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН УкраїниISSN (Print) 0130-5247
ISSN (On-line) 1729-570X
17.03.2020

Категорія "А"
Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український історичний збірник Національна академія наук України, Інститут історії України НАН УкраїниISSN (Print) 2307-584813.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український нумізматичний щорічник The Ukrainian Numismatic Annual ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Інститут історії України НАН України, Центральноукраїнський національний технічний університетISSN (Print) 2616-6275
ISSN (On-line) 2617-9822
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український селянин Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоISSN (Print) 2413-814215.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals Directory,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Універсум історії та археології Универсум истории и археологии Universum Historiae et Archeologiae The Universe of History and Acheology Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2664-9950
ISSN (On-line) 2707-6385
2015

Категорія "В"
Харківський історіографічний збірник Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2079-969121.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Часопис української історії Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво «Книги - ХХІ»ISSN (Print) 2522-461102.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Чорноморська минувшина: Записки відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України Інститут історії України НАН України, Одеський національний університет імені І. І. МечниковаISSN (Print) 2519-252324.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE, WorldCat, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory,
Чорноморський літопис Чорноморський державний університет мені Петра Могили, Інститут історії НАН УкраїниISSN (Print) 2079-682X11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 4406

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.