Українські видання* з психологічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 20.02.2023).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSNДата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Journal of Psychology Research (Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія) (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 2522-4115
ISSN (On-line) 2522-9133
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, lrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Preschool Education: Global Trends Університет Григорія Сковороди в ПереяславіISSN (Print) 2786-703X
ISSN (On-line) 2786-7048
20.02.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 978-966-1 15.04.2014

Категорія "В"

Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України ISSN (Print) 2072-4772 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Інституту розвитку дитини Вестник Института развития ребенка Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова - 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ISSN (Print) 2309-8082 21.12.2015

Категорія "В"
Index Copernicus, CEJSH, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 2518-1378
ISSN (On-line) 2708-6038
02.07.2020

Категорія "Б"
Public Knowledge Project (PKP),
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Social work Київський університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2616-7786
ISSN (On-line) 2616-7778
09.02.2021

Категорія "Б"
Public Knowledge Project (PKP), CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-2217 09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій ТОВ «Київський інститут бізнесу та технологій»ISSN (Print) 2707-1820
ISSN (On-line) 2707-1839
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, ERIH PLUS, Scilit, ResearchBib, IndexCopernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 2522-1876
ISSN (On-line) 2663-4465
15.04.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія Національний авіаційний університет-17.03.2020

Категорія "Б"
WorldCat, BASE, Indexcopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету оборони України Національний університет оборони України імені Івана Черняховського-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Психологія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ISSN (Print) 2415-3494 29.12.2014

Категорія "В"
Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Соціальні та поведінкові науки») ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»ISSN (Print) 2522-993117.03.2020

Категорія "Б"
Academic Resource Index, SJIF, CiteFactor, Indexcopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника» - 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Психологія» Харківський національний педагогічний університет іменіГ. С. Сковороди ISSN (Print) 2312-1599
ISSN (Online) 2312-9387
28.12.2019

Категорія "Б"
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa,ERIH PLUS, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету Серія: Психологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2225-7756
ISSN (On-line) 2524-2512
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Психологія» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Psychology» Таврійський національний університет імені В. І. ВернадськогоISSN (Print) 2709-309326.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (On-line) 2663-2209
10.10.2022

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, SIS, ResearchBib, Ulrichsweb Global Serials Directory, OUCI, Dimensions, OpenAire, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Габітус Habitus Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»ISSN (Print) 2663-5208
ISSN (On-line) 2663-5216
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»-11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Philosophy Національний університет біоресурсів та природо-користуванняISSN (Print) 2706-9222
ISSN (On-line) 2706-9230
24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Director, BASE
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права Громадська організація «Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»ISSN (Print) 2710-1118
ISSN (On-line) 2710-1126
09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Духовність особистості: методологія, теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляISSN (Print) 2220-631024.09.2020

Категорія "Б"
OAJI, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім.Г. С. Костюка НАПН України ISSN (Print) 2227- 6246
ISSN (On-line) 2663-6956
28.12.2019

Категорія "Б"
Researchbib, Index Copernicus, DOAJ, OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць: психологія ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2520-6710
ISSN (On-line) 2522-9109
04.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспектива» Рівненський державний гуманітарний університетISSN (Print) 2518-750315.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Index Copernicus International
Інклюзія і суспільство Inclusion and Society Навчально- реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець- Подільський державний інститут»ISSN (Print) 2786-7188
ISSN (On-line) 2786-7196
23.12.2022

Категорія "Б"
Інсайт: психологічні виміри суспільства Insight: the psychological dimensions of society Херсонський державний університетISSN (Print) 2663-970X
ISSN (On-line) 2664-6005
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Київський журнал сучасної психології та психотерапії Kyiv Journal of Modern Psychology and Psychotherapy Київський інститут сучасної психології та психотерапіїISSN (Print) 2709-4235
ISSN (On-line) 2709-4243
30.11.2021

Категорія "Б"
Логопедія (педагогічні науки) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка - 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Медична психологія Медицинская психология Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство ISSN (Print) 2308-6300
ISSN (Online) 2308-6319
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і освіта ДЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського» ISSN (Print) 2311-8466
ISSN (Online) 2414-4665
17.03.2020

Категорія "Б"
ULRICHS WEB Global Serials Directory,Academic Resource Index (ResearchBib),ERICH PLUS,OAJI (Open Academic Journal Index),PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія» Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної світи»23.12.2022

Категорія "Б"
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України ISSN (Print) 2311-8458 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського ISSN (Print) 2078-2128 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Мукачівський державний університетISSN (Print) 2413-3329
ISSN (On-line) 2520–6788
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioural Sciences Научный вестник Сиверщины. Серия: Образование. Социальные и поведенческие науки Академія Державної пенітенціарної служби УкраїниISSN (Print) 2626-9009
ISSN (On-line) 2663-9017
15.04.2021

Категорія "Б"
OUCI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки Херсонський державний університет ISSN (Print) 2312-3206
ISSN (On-line) 2663-2764

17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ISSN (Print) 2412-9968
ISSN (On-line) 2707-8450
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ISSN (Print) 2310-089302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія: ПсихологіяНаціональний університет «Острозька академія»ISSN (Print) 966-76311 28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові студії із соціальної та політичної психології Інститут соціальної та політичної психології НАПН УкраїниISSN (Print) 2309-8287
ISSN (On-line) 2706-9672
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Організаційна психологія. Економічна психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці ISSN (Print) 2411-319017.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – Науково-методичний збірник. –Київ Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук УкраїниISSN (Print) 2313-401110.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта та розвиток обдарованої особистості Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України - 17.01.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Особлива дитина: навчання і виховання Exceptional child: teaching and upbringingІнститут спеціальної педагогіки НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса» ISSN (Print) 2312-2781 21.12.2015

Категорія "В"
International Scientific Indexing, The Global Impact Factor, Journal Index , Academic Search Premier, ERIHPlus, EBSCO Education Source, Index Copernicus (ICV 2013: 2.52), MIAR (ICDS 2015: 4.279), ResearchBib, WorldCat, Citefactor, Google scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка Київський університет імені Бориса ГрінченкаISSN (Print) 2311-2409
ISSN (On-line) 2412-2009
26.11.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Правничий вісник Університету «Крок» ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» - 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України ISSN (Print) 1727-1584 06.03.2015

Категорія "В"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Практична психологія та соціальна робота Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ТОВ «СОЦИС-ПРЕС» - 29.09.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми гуманітарних наук. Психологія Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка-23.12.2022

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми політичної психології Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціації політичних психологів УкраїниISSN (Print) 2411-1449
ISSN (On-line) 2707-868X
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми сучасної психології Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ВНЗ «Запорізький національний університет»ISSN (Print) 2663-695602.07.2020

Категорія "Б"
CEJSH, RESEARCH BIBLE, ERIH PLUS, OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психіатрія, неврологія та медична психологія Психиатрия, неврология и медицинская психология Psychiatry, Neuroogy and Medical Psychology Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2312-5675
ISSN (On-line) 2411-166X
14.05.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолінгвістика Психолингвистика Psycholinguistics ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2309-1797
ISSN (On-line) 2415-3397
07.05.2019

Категорія "А"
Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічні студії Psychology Studios Волинський національний університет імені Лесі Українки20.02.2023

Категорія "Б"
Психологічний часопис Психологический журнал Psychological journal Journal psychologique Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Асоціація з підтримки науки та інноваційISSN (Print) 2414-0023
ISSN (On-line) 2414-004X
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, DOAJ, ERIH PLUS, Crossref, Base, WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index, eLibrary.ru, Cosmos,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниISSN (Print) 2706-625828.12.2019

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, WorldCat, УРАН, BASE, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН УкраїниISSN (Print) 2227-1376
ISSN (On-line) 2308-3743
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, DRJI, Scientific Journal Impact Factor, РИНЦ, OAJI та ін.
Психологічні травелоги Psychology Travelogs Хмельницький національний університетISSN (Print) 2786-5568
ISSN (On-line) 2786-5576
20.02.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічне консультування і психотерапія Психологическое консультирование и психотерапия Psychological counseling and psychotherapy Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 2410-1249
ISSN (On-line) 2410-9037
14.05.2020

Категорія "Б"
BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічні науки: проблеми і здобутки ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Інститут соціальної та політичної психології НАПН України-10.05.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія і особистість Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН УкраїниISSN (Print) 2226-4078
ISSN (On-line) 2410-3527
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 1810-213124.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ISSN (Print) 2309-785X 04.07.2013

Категорія "В"
Index Copernicus International, Сitefactor, ASI (Advanced Science Index), Researchbib (Academic resource index), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія та соціальна робота Psychology and Social Work Одеський національний університет імені І. І. МечниковаISSN (Print) 2707-0409
ISSN (On-line) 2707-0417
26.11.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціально-правові студії Social & Legal Studios Львівський державний університет внутрішніх справ28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar
Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляISSN (Print) 2219-265417.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і практика сучасної психології Класичний приватний університетISSN (Print) 1813-340524.10.2017

Категорія "В"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і практика управління соціальними системами Теория и практика управления социальными системами Practice of Social Systems Management Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-778202.07.2020

Категорія "Б"
Ulrisch’s Periodicals Directory, РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український психологічний журнал Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2520-6265
ISSN (On-line) 2520-6273
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Честь і закон Національна академія Національної гвардії УкраїниISSN (Print) 2078-748002.07.2020

Категорія "Б"
IndexCopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Юридична психологія Юридическая психология Legal Psychology Національна академія внутрішніх справ МВС УкраїниISSN (Print) 2519-4682
ISSN (On-line) 2519-4690
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)


Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 9062

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.