Українські видання* з психологічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 24.04.2024).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSNДата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Journal of Psychology Research (Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія) Дніпровський НУ ім. Олеся Гончара ISSN (Print) 2522-4115
ISSN (On-line) 2522-9133
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, lrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Personality and Environmental Issues Вінницький ДПУ ім. Михайла КоцюбинськогоISSN (Print) 2786-5754
ISSN (On-line) 2786-5762
20.12.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Preschool Education: Global Trends Університет Григорія Сковороди в ПереяславіISSN (Print) 2786-703X
ISSN (On-line) 2786-7048
20.02.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Психологія» Київський НУ ім. Тараса Шевченка ISSN (Print) 2518-1378
ISSN (On-line) 2708-6038
02.07.2020

Категорія "Б"
Public Knowledge Project,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціальна робота Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Social work Київський університет ім. Тараса ШевченкаISSN (Print) 2616-7786
ISSN (On-line) 2616-7778
09.02.2021

Категорія "Б"
Public Knowledge Projec, CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський НУ ім. Тараса Шевченка ISSN (Print) 1728-2217 09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій ТОВ «Київський інститут бізнесу та технологій»ISSN (Print) 2707-1820
ISSN (On-line) 2707-1839
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, ERIH PLUS, Scilit, ResearchBib, Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки Львівський НУ ім. Івана ФранкаISSN (Print) 2522-1876
ISSN (On-line) 2663-4465
15.04.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія Національний авіаційний університет-17.03.2020

Категорія "Б"
WorldCat, BASE, Index Сopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету оборони України НУ оборони України ім. Івана Черняховського-02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Соціальні та поведінкові науки») ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»ISSN (Print) 2522-993117.03.2020

Категорія "Б"
Academic Resource Index, SJIF, CiteFactor, Index Сopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди «Психологія» Харківський НПУ ім. Г. С. Сковороди ISSN (Print) 2312-1599
ISSN (Online) 2312-9387
28.12.2019

Категорія "Б"
Ulrichsweb, OCLC WorldCat, Index Copernicus, OAJI, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Вісник Харківського національного університету Серія: Психологія Харківський НУ ім. В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2225-7756
ISSN (On-line) 2524-2512
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affair Харківський НУ внутрішніх справ МВС УкраїниISSN (Print) 1999-5717
ISSN (On-line) 2617-278X
27.04.2023

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Психологія» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Psychology» Таврійський НУ ім. В. І. ВернадськогоISSN (Print) 2709-309326.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вчені записки Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (On-line) 2663-2209
10.10.2022

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, SIS, ResearchBib, Ulrichsweb, OUCI, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та ін.
Габітус Habitus Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»ISSN (Print) 2663-5208
ISSN (On-line) 2663-5216
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Philosophy НУ біоресурсів та природо-користуванняISSN (Print) 2706-9222
ISSN (On-line) 2706-9230
24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Director, BASE
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права Громадська наукова організація "Фундація публічно-правових ініціатив"ISSN (Print) 2710-1118
ISSN (On-line) 2710-1126
09.02.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Духовність особистості: методологія, теорія і практика Східноукраїнський НУ ім. Володимира ДаляISSN (Print) 2220-631024.09.2020

Категорія "Б"
OAJI, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал соціальної та практичної психології Житомирський державний університет ім. Івана ФранкаISSN (Print) 2786-9296
ISSN (On-line) 2786-930X
21.02.2024

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ISSN (Print) 2227- 6246
ISSN (On-line) 2663-6956
28.12.2019

Категорія "Б"
Researchbib, Index Copernicus, DOAJ, OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспектива» Рівненський державний гуманітарний університетISSN (Print) 2518-750315.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського),
Index Copernicus International
Інклюзія і суспільство Inclusion and Society Навчально- реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець- Подільський державний інститут»ISSN (Print) 2786-7188
ISSN (On-line) 2786-7196
23.12.2022

Категорія "Б"
Інсайт: психологічні виміри суспільства Insight: the psychological dimensions of society Херсонський державний університетISSN (Print) 2663-970X
ISSN (On-line) 2664-6005
24.04.2024

Категорія "А"
SCOPUS, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Київський журнал сучасної психології та психотерапії Kyiv Journal of Modern Psychology and Psychotherapy Київський інститут сучасної психології та психотерапіїISSN (Print) 2709-4235
ISSN (On-line) 2709-4243
30.11.2021

Категорія "Б"
Медична психологія Медицинская психология Харківська медична академія післядипломної освіти та ін. ISSN (Print) 2308-6300
ISSN (Online) 2308-6319
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука і освіта ДЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К. Д. Ушинського» ISSN (Print) 2311-8466
ISSN (Online) 2414-4665
17.03.2020

Категорія "Б"
ULRICHS WEB, ResearchBib, ERICH PLUS, OAJI, PBN, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія» Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної світи»23.12.2022

Категорія "Б"
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) Львівський ДУ внутрішніх справ МВС України ISSN (Print) 2311-804027.04.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Мукачівський державний університетISSN (Print) 2413-3329
ISSN (On-line) 2520–6788
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки Академія Державної пенітенціарної служби УкраїниISSN (Print) 2626-9009
ISSN (On-line) 2663-9017
15.04.2021

Категорія "Б"
OUCI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки Херсонський ДУ ISSN (Print) 2312-3206
ISSN (On-line) 2663-2764

17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки Національний ПУ ім. М. П. Драгоманова ISSN (Print) 2412-9968
ISSN (On-line) 2707-8450
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Національний ПУ ім. М. П. Драгоманова ISSN (Print) 2310-089302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія: Психологія НУ «Острозька академія»ISSN (Print) 966-76311 28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки. Серія: Психологія Центральноукраїнський ДПУ ім. Володимира ВинниченкаISSN (Print) 2415-7988
ISSN (On-line) 2521-1919
20.12.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові інновації та передові технології Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук із державного управління»ISSN (Print) 2786-527423.08.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові студії із соціальної та політичної психології Інститут соціальної та політичної психології НАПН УкраїниISSN (Print) 2309-8287
ISSN (On-line) 2706-9672
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Організаційна психологія. Економічна психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ISSN (Print) 2411-319017.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниISSN (Print) 2313-401123.08.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітньо-науковий простір Український державний університет ім. Михайла Драгоманова та ін.ISSN (Print) 2786-689023.08.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка Київський університет ім. Бориса ГрінченкаISSN (Print) 2311-2409
ISSN (On-line) 2412-2009
26.11.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Правничий вісник Університету «Крок» ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»ISSN (Print) 2307-6968 10.10.2022

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми гуманітарних наук. Психологія Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка-23.12.2022

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми політичної психології Інститут соціальної та політичної психології НАПН України та ін.ISSN (Print) 2411-1449
ISSN (On-line) 2707-868X
02.07.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми сучасної психології Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, ВНЗ «Запорізький національний університет»ISSN (Print) 2663-695602.07.2020

Категорія "Б"
CEJSH, RESEARCH BIBLE, ERIH PLUS, OAJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психіатрія, неврологія та медична психологія Psychiatry, Neuroogy and Medical Psychology Харківський НУ ім. В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2312-5675
ISSN (On-line) 2411-166X
14.05.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолінгвістика Psycholinguistics ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» ISSN (Print) 2309-1797
07.05.2019

Категорія "А"
Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічний журнал Уманський ДПУ ім. Павла ТичиниISSN (Print) 2617-210024.04.2024

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічні студії Psychology Studios Волинський НУ ім. Лесі УкраїнкиISSN (Print) 2786-7331
ISSN (On-line) 2786-734X
20.02.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічний часопис Psychological journal Journal psychologique Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Асоціація з підтримки науки та інноваційISSN (Print) 2414-0023
ISSN (On-line) 2414-004X
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, DOAJ, ERIH PLUS, Crossref, Base, WorldCat, ESJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи Уманський державний педагогічний університет ім. Павла ТичиниISSN (Print) 2706-625828.12.2019

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, WorldCat, УРАН, BASE, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Психологічні перспективи Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН УкраїниISSN (Print) 2227-1376
ISSN (On-line) 2308-3743
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, DRJI, SJIF, OAJI та ін.
Психологічні травелоги Psychology Travelogs Хмельницький НУISSN (Print) 2786-5568
ISSN (On-line) 2786-5576
20.02.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологічне консультування і психотерапія Psychological counseling and psychotherapy Харківський НУ ім. В. Н. КаразінаISSN (Print) 2410-1249
ISSN (On-line) 2410-9037
14.05.2020

Категорія "Б"
BASE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія і особистість Полтавський НПУ ім. В. Г. Короленка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН УкраїниISSN (Print) 2226-4078
ISSN (On-line) 2410-3527
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Ulrichswe, Research Bible, Index Copernicus, OAJI, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університетISSN (Print) 1810-213124.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Психологія та соціальна робота Psychology and Social Work Одеський НУ ім. І. І. МечниковаISSN (Print) 2707-0409
ISSN (On-line) 2707-0417
26.11.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія Сумський ДПУ ім. А. С. МакаренкаISSN (Print) 2786-8095
ISSN (On-line) 2786-8109
27.04.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціально-правові студії Social & Legal Studios Львівський державний університет внутрішніх справISSN (Print) 2617-4162
ISSN (On-line) 2617-4170
20.12.2023

Категорія "А"
Google Scholar та ін.
Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи Східноукраїнський НУ ім. Володимира ДаляISSN (Print) 2219-265417.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і практика управління соціальними системами Practice of Social Systems Management Харківський НПУ ім. Г. С. Сковороди та ін.ISSN (Print) 2078-778202.07.2020

Категорія "Б"
Ulrisch’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український психологічний журнал Київський НУ ім. Тараса ШевченкаISSN (Print) 2520-6265
ISSN (On-line) 2520-6273
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Честь і закон Національна академія Національної гвардії УкраїниISSN (Print) 2078-748002.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Юридична психологія Legal Psychology Національна академія внутрішніх справ МВС УкраїниISSN (Print) 2519-4682
ISSN (On-line) 2519-4690
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)


Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 10639

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.