Українські видання* в галузі біологічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Acta Biologica Ukrainica (Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки) ДВНЗ «Запорізький національний університет»ISSN (Print) 2410-094329.06.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Agricultural Science and Practice (Сільськогосподарська наука і практика) Національна академія аграрних наук УкраїниISSN (On-line) 2312-338902.07.2020

Категорія "А"
Crossref, Ulrichsweb
Biomedical and biosocial anthropology Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова - 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України ISSN (Print) 0233-7657
ISSN (On-line) 1993-6842
02.07.2020

Категорія "А"
Scopus, SJR, Index Copernicus, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, DOAJ, elibrary.ru, РИНЦ, CrossRef, EBSCO , HINARI, Ulrich's Periodicals Directory, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Medical Journal Links, ВИНИТИ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Biosystems Diversity Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2519-8513
ISSN (On-line) 2520-2529
18.12.2018

Категорія "А"
Web of Science since, DOAJ, CABI - Helminthological Abstracts, Ulrich's Periodicals Directory, Universiteitsbibliotheek Gent, University Library Lugano, Worldcat, CEEOL, CyberLeninka, BASE, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Experimental Oncology НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького НАН України ISSN (Print) 1812-926917.03.2020

Категорія "А"
Medline, PubMed, NLM catalog, Index medicus, EMBASE/Excerpta Medica, BIOSIS, SUBIS, IBIDS, SCOPUS, Copernicus, Україніка наукова,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
GEO & BIO Національний науково-природничий музей НАН УкраїниISSN (Print) 2219-751602.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Crossref, Scientific Indexing Services, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Innovative Biosystems and Bioengineering Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»ISSN (On-line) 2616-177X07.11.2018

Категорія "Б"
DOAJ; ROAD; CNKI Scholar; Public Knowledge Project Index; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Scilit; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Regulatory Mechanisms in Biosystems (Вісник Дніпропетровського університету. серія: «Біологія. Медицина») Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 2519-8521
ISSN (On-line) 2520-2588
18.12.2018

Категорія "А"
Web of Science, National Center for Biotechnology Inform., DOAJ, UlrichsWeb, CrossRef, EBSCOhost, Max Plank Institute, Google Schoolar Metrics, National Library of Ukraine Vernadsky, Electronic Journasl Library, Hamburg State and University library, CyberLeninka, WILBERT, Worldwide scientific and elucational Library, BASE, Directory of Open Access scholarly Resources, Vsenauki.ru, Scilit
Theriologia Ukrainica Національний науково-природничий музей НАН УкраїниISSN (Print) 2616-7379
ISSN (On-line) 2617-1120
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Crossref, Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Агроекологічний журнал Агроэкологический журнал Agroecologycal journal Інститут агроекології і природокористування НААН України,ДУ «Інститут охорони ґрунтів» ISSN (Print) 2077-4893
ISSN (On-line) 2077-4915
17.03.2020

Категорія "Б"
ResrarchBib, РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Агрохімія і ґрунтознавство Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» ISSN (Print) 0587-2596 28.12.2019

Категорія "Б"
РИНЦ, РБД "Україніка наукова", УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Current issues in pharmacy and medicine: science and practice Запорізький державний медичний університетISSN (Print) 2306-8094
ISSN (On-line) 2409-2932
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»ISSN (Print) 2077-1096
ISSN (On-line) 2077-1126
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), CrossRef
Актуальні проблеми транспортної медицини ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України ISSN (Print) 1818-938524.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Альгологія Альгология Algologia НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН УкраїниISSN (Print) 1521-9429
ISSN (On-line) 1940-4328
15.03.2019

Категорія «А»
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біологічні системи: теорія та інновації Biological Systems: Theory and Innovation Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 2706-8382
ISSN (On-line) 2706-8390
17.03.2020

Категорія "Б"
eLIBRARY.ru, Ulrichsweb, Google Scholar, EBSCO, BASE, AGRIS
Біологічні студії Studia Biologica Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 1996-4536 ISSN (On-line) 2311-0783 28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, SIS, J-Gate, Infobase Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія Biodiversity, ecology and experimental biology (Біологія та валеологія) Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
ISSN (Print) 2312-2218
ISSN (On-line) 2313-1713
15.10.2019

Категорія "Б"

(зі змінами від 24.09.2020 №1188)
Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біологія та екологія Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. КороленкаISSN (Print) 2414-981002.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біологія тварин The Animal Biology Інститут біології тварин НААН ISSN (Print) 1681-0015
ISSN (On-line) 2313-2191
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, eLIBRARY.RU, J-Gate, Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики України ISSN (Print) 2078-9912 12.05.2015

Категорія "В"
EBSCOhost, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біотехнологія Биотехнология Biotechnology Biotechnologia Acta Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України ISSN (Print) 2410-7751
ISSN (On-line) 2410-776X
21.12.2015

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service (CAS), EBSCO, ProQuest, Google Scolar, библиотека Корнельського университета имени Альберта Р. Манна, e-LIBRARY (РИНЦ), Ciberleninka, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, NEICON (Информационно-сервисная платформа научных публикаций), Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біофізичний вісник Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2075-3810
ISSN (On-line) 2075-3829
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ветеринарна медицина Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААНISSN (Print) 0321-050202.07.2020

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник аграрної науки Вulletin of Agricultural Science Національна академія аграрних наук України ISSN (Print) 2308-9377 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Вінницького національного медичного університету Вінницький національний медичний університет ім. М. І. ПироговаISSN (Print) 1817-7883
ISSN (On-line) 2522-9354
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету (серія: Біологія. Екологія)Biosystems Diversity Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2310-0842
ISSN (On-line) 2312-301X
29.09.2014
(зі змінами від 11.07.17 № 996)

Категорія "В"
Web of science; IndexCopernicus; Open Academic Journals Index; E-Library.ru; Universe Impact Factor; Global Imapct Factor; DOAJ; UlrichsWeb; Crossref; EBSCOhost; CiteFactor; Sindexs, WorldCat; Max Plank Institute; Ukrainian scientific journals; General Impact Factor; NewJour; Electronic Journals Library; JournalTOCs; Google Schoolar; Google Schoolar Metrics; CyberLeninka; StattiOnline; MIAR 2015; ПреСкопус; OpenAIRE; The University of Hong Kong Libraries; Vrije Universiteit Brussel (VUB); Kyushu University Library, University of Gronigen; University of Saskathewan; Worldwide scientific and elucational Library; Universia - biblioteca de Recursos; BASE; Western Theological Seminary; Vsenauki.ru; Scilit; Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник зоології. Вестник зоологии Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН УкраїниISSN (Print) 0084-5604 ISSN (On-line) 2073-233315.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-274804.04.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-262404.04.2018

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 0201-758X
ISSN (On-line) 0206-5657
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник медичних і біологічних досліджень Bulletin of medical and biological research Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ УкраїниISSN (Print) 2706-6282
ISSN (On-line) 2706-6290
24.09.2020

Категорія "Б"
OAJI, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ, Base, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник морфології Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ISSN (Print) 1818-129526.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного науково-природничого музею Національний науково-природничий музей НАН УкраїниISSN (Print) 2219-751622.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Біологія Одеський національний університет імені І. І. МечниковаISSN (Print) 2077-1746
ISSN (On-line) 2415-3125
15.10.2019

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія Сумський національний аграрний університетISSN (Print) 2518-124624.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Вісник проблем біології і медицини Українська академія наук, Українська медична стоматологічна академія ISSN (Print) 2077-4214 29.09.2014

Категорія "Б"
Index Copernicus International, eLIBRARY.ru, CyberLeninka, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова», Інститут молекулярної біології і генетики НАН України ISSN (Print) 1810-7834
ISSN (On-line) 2415-3680
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія. Вестник Харьковского национального аграрного университета. Серия: Биология. The Bulletin of Kharkiv national agrarian university. Series Biology Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ISSN (Print) 1992-4917 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Біологія» The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University series «Biology» (Вісник Харківського національного університету Серія: Біологія) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2075-545715.10.2019

Категорія "Б"
Web of Science, Base, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Екологія» Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Ecology» Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина «Экология» Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 1992-4259
ISSN (On-line) 2415-7651
17.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, ВІНІТІ РАН, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ISSN (Print) 2076-5835 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісті Харківського ентомологічного товариства. Известия Харьковского энтомологического общества. The Kharkov Entomological Society Gazette Харківське ентомологічне товариство, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ISSN (Print) 1726-802817.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гематологія і переливання крові ДУ «Інститут гематології та трансфузіології» АМН України -24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Гідробіологічний журнал. Гидробиологический журнал. Hydrobiological journal Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН УкраїниISSN (Print) 0375-899015.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ґрунтознавство. Почвоведение. Soil Science Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ «Агентство «Телепресінформ» ISSN (Print) 1684-9094 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Довкілля та здоров’я Environmental & Health Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН УкраїниISSN (Print) 2077-7477
ISSN (On-line) 2077-7485
11.07.2017

Категорія "В"
РИНЦ, Index Copernicus International, Cite Factor, Киберленинка, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Доповіді Національної академії наук України Доклады Национальной академии наук Украины. Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1025-6415ISSN (On-line) 2518-153X28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Досягнення біології та медицини Достижения биологии и медицины Achievements of biology and medicine Національна академія наук України, НАМН України, Одеський державний медичний університетISSN (Print) 2519-228016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічні науки ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Академія екологічних наук УкраїниISSN (Print) 2306-9716
ISSN (On-line) 2664-6110
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологічні проблеми Environmental Problems Національний університет «Львівська політехніка», Одеський державний екологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Вінницький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектуриISSN (Print) 2414-5955
ISSN (On-line) 2522-4417
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Екологія та ноосферологія. Экология и ноосферология. Ecology and noospherology Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, ТОВ «Агентство «Телепресінформ» ISSN (Print) 2310-4309
ISSN (On-line) 1726-1112
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Ulrich’s Web Global Serials Directory, ProQuest, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» ISSN (Print) 1609-6371 16.07.2018

Категорія "Б"
Infobase Index, AcademicKeys, Medical Journals Links, EBSCO, Research Bible, CiteFactor, ICMJE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ендокринологія. Endocrinology ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» ISSN (Print) 1680-1466
ISSN (On-line) 2524-0439
24.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Єдине здоров’я та проблеми харчування України One Health and Nutrition Рroblems of Ukraine ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя» МОЗ УкраїниISSN (Print) 2663-9726
ISSN (On-line) 2664-0694
28.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, РИНЦ
Журнал ветеринарної медицини, біотехнології та біобезпеки Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»ISSN (Print) 2411-3174
ISSN (On-line) 2411-0388
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Захист і карантин рослин Інститут захисту рослин НААНISSN (Print) 1606-977326.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення ISSN (Print) 0320-8605 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник праць зоологічного музею Національний науково-природничий музей НАН УкраїниISSN (Print) 0132-110228.12.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Здобутки клінічної і експериментальної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»ISSN (Print) 1811-247111.07.2019

Категорія "Б"
CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інтродукція рослин Интродукция растений Plant Introduction Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України, Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України” ISSN (Print) 1605-6574
ISSN (On-line) 2663-290X
17.03.2020

Категорія "Б"
Zenodo, Index Copernicus, DOAJ, Open Archives, CORE, Ulrichsweb, CNKI, Polska Bibliografia Naukowa, OpenAIRE,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Карантин і захист рослин Інститут захисту рослин НААН, Приватне підприємство «Книжково-журнальне товариство «Колообіг» ISSN (Print) 2312-061424.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та обчислювальна техніка. Кибернетика и вычислительная техника. Cybernetics and computer engineering НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України ISSN (Print) 0452-9910
ISSN (On-line) 2519-2205
17.03.2020

Категорія "Б"
CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Клітинна та органна трансплантологія. Клеточная и органная трансплантология. Cell and Organ Transplantology ТОВ «Інститут клітинної терапії» ISSN (Print) 2308-3794
ISSN (On-line) 2311-021X
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Сopernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, CiteFactor, International Scientific Indexing, Open Academic Journals Index (OAJI), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Клінічна інформатика і Телемедицина Клиническая информатика и Телемедицина Clinical Informatics and Telemedicine Харківська медична академія післядипломної освіти, ГО «Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина», ТОВ «Інститут Медичної інформатики і Телемедицини»ISSN (Print) 1812-723126.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Космічна наука і технологія Spase science and technology Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1561-8889
ISSN (On-line) 2518-1459
02.07.2020

Категорія "А"
Web of Sciences
Львівський медичний часопис Acta Medical Leopoliensia Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України-07.05.2019

Категорія "Б"
CiteFactor, ERIH PLUS, EuroPub, Index Copernicus, JournalTOCs, NCBI-NLM, OAJI, Research Bible, ROAD, SIS, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Медична інформатика та інженерія. Медицинская информатика и инженерия. Medical Informatics and Engineering. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» ISSN (Print) 1996-196015.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Медична та клінічна хімія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» ISSN (Print) 2410-681X
ISSN (On-line) 2414-9934
11.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень International Journal of Medicine and Medical Research ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»ISSN (Print) 2413-6077
ISSN (On-line) 2414-9985
11.07.2016

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrichs Web-Global Serials Directory, BASE, OAJI, DOAJ, Index Copernicus
Мікробіологічний журнал Микробиологический журнал Mikrobiologichny Zhurnal Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниISSN (Print) 0201-8462 26.11.2020

Категорія "А"
PubMed, SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мікробіологія і біотехнологія Microbiology & Biotechnology Oдеський національний університет імені І.І.Мечникова ISSN (Print) 2076-0558
ISSN (On-line) 2307-4663
15.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Морський екологічний журнал Морской экологический журнал Marine Ecological Journal ДУ «Інститут морської біології НААН»ISSN (Print) 1684-155726.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукове сходження: Біологічні науки ScienceRise: Biological Science Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ПП «Технологічний центр»ISSN (Print) 2519-8017
ISSN (On-line) 2519-8025
07.05.2019

Категорія "Б"
CrossRef, WorldCat, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України ISSN (Print) 2222-8616
ISSN (On-line) 2415-7570
12.05.2015

Категорія "В"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія Національний університет біоресурсів і природокористування України ISSN (Print) 2307-9320
ISSN (On-line) 2518-1025
12.05.2015

Категорія "В"
Ulrich’s Web Global Serials Directory, eLIBRARY, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник НЛТУ України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»ISSN (Print) 1994-7836
ISSN (On-line) 2519-2477
17.03.2020

Категорія "Б"
DOAJ, CrossRef, WorldCat, CYBERLENINKA,
Index Сopernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Нотатки сучасної біології
(Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.(Біологічні науки)
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ISSN (Print) 1729-360X02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2078-867317.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, ResearchBib
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові вісті КПІ (Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute") Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ISSN (Print) 1810-0546 09.03.2016
(зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ, EBSCO, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України ISSN (Print) 2224-025X02.07.2020

Категорія "Б"
Open Academic Journal Index, Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія NaUKMA Research Papers. Biology and Ecology Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 2617-4529
ISSN (On-line) 2663-0613
28.12.2019

Категорія "Б"
AGRIS, Base, CORE, Crossref, Dimensions, Google Scholar, Index Copernicus International, MarXiv, OALib, Open Ukrainian Citation Index, ResearchBib, Ulrichsweb (Ulrich's periodicals directory)
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ISSN (Print) 2078-235702.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, DRJI, OAJI, SIS,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові основи збереження біотичної різноманітності Scientific principles of biodiversity conservation Інститут екології Карпат НАН України ISSN (Print) 2220-3087 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Лісівничої академії наук України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Громадська організація «Лісівнича академія наук України» ISSN (Print) 1991-606X
ISSN (On-line) 2616-5015
28.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці (техногенна безпека) Чорноморський державний університет імені Петра МогилиISSN (Print) 2311-123216.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory
Нейрофізіологія Нейрофизиология Neurophysiology Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.БогомольцяISSN (Print) 0028-256115.03.2019

Категорія «А»
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Одеський медичний журнал Одесский медицинский журнал МОЗ України, Одеський національний медичний університетISSN (Print) 2226-200816.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory
Онкологія Онкология НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, ТОВ «Моріон» ISSN (Print) 1562-1774 15.04.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання біоіндикації та екології ДВНЗ «Запорізький національний університет»ISSN (Print) 2312-2056 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земельI ssues of steppe forestry and forest reclamation of soils Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2073-833102.07.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, OpenDoar,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці теріологічної школи Національний науково-природничий музей НАН УкраїниISSN (Print) 2312–2749
ISSN (On-line) 2074–2274
22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Природа Західного Полісся та прилеглих територій Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ISSN (Print) 2227-3220 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Природничий альманах /серія біологічні науки/ Херсонський державний університетISSN (Print) 2524-083817.03.2020

Категорія "Б"
Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, Open Academic Journals Index, Reseach Bib, Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми екології та медицини Проблемы экологии и медицины Medical and ecological problems Українська медична стоматологічна академі МОЗ УкраїниISSN (Print) 2073-466224.09.2020

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, eLibrary.ru, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми ендокринної патології Проблемы эндокринной патологии Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України» ISSN (Print) 2227-4782 28.12.2019

Категорія "А"
Index Copernikus, Ulrich's Periodicals Directory, ВИНИТИ, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми кріобіології і кріомедицини Проблемы криобиологии и криомедицины Problems of Cryobiology and Cryomedicine Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН УкраїниISSN (Print) 2307-6143
ISSN (On-line) 2518-7376
16.07.2018

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus, Chemical Abstracts, ВИНИТИ, УРЖ "Джерело", Zoological Records, EBSCOhost
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології Problems of radiation medicine and radiobiology ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» ISSN (Print) 2304-8336
ISSN (On-line) 2313-4607
16.07.2018

Категорія "А"
PubMed/MEDLINE, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Репродуктивна ендокринологія Репродуктивная эндокринология Reproductive endocrinology ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України»ISSN (Print) 2309-4117
ISSN (On-line) 2411-1295
29.06.2021

Категорія "А"
Base, Bishop Grosseteste University Library, CiteFactor, DOAJ, Google Scholar, ISI, Index Copernicus, JournalTOCs, OAJI, PBN, ResearchBib, UIF, Western Theological Seminary, WorldCat, Україніка наукова, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus
Рибогосподарська наука України Рыбохозяйственная наука Украины Fisheries Science of Ukraine Інститут рибного господарства НААНISSN (Print) 2075-1508
ISSN (On-line) 2312-9581
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, DOAJ, Ulrich's Periodicals Directorу, OAJI, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Садівництво Інститут садівництва НААНISSN (Print) 0558-112528.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, УРЖ «Джерело»
Світ медицини та біології Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України» ISSN (Print) 2079-8334
ISSN (On-line) 2412-9348
06.11.2014

Категорія "А"
Web of Science, Russian Science Citation Index; Index Copernicus; Google Scholar; WorldCat, Cyberleninka, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ, Ulrichsweb
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Одеський національний університет ім. І. І. МечниковаISSN (Print) 1815-7459
ISSN (On-line) 2415-3508
24.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLIBRARY.RU, РЖ ВІНІТІ, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН УкраїниISSN (Print) 1997-300417.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин Сортоизучение и охрана прав на сорта растений Plant Varieties Studying and Protection Український інститут експертизи сортів рослин, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут фізіології рослин і генетики НАН УкраїниISSN (Print) 2518-1017
ISSN (On-line) 2518-7457
11.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus, Web of Science
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности Modern problems of toxicology, food and chemical safety Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України» ISSN (Print) 1609-0446 04.07.2014

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український антарктичний журнал Украинский антарктический журнал Ukrainian Antarctic Journal ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ISSN (Print) 1727-7485
ISSN (On-line) 2415-3087
02.07.2020

Категорія "Б"
ROAD, GeoRef, ASFA , DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український біофармацевтичний журнал Національний фармацевтичний університетISSN (Print) 2311-715X
ISSN (On-line) 2519-8750
15.10.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, eLibrary.ru, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український біохімічний журнал Украинский биохимический журнал The Ukrainian Biochemical Journal Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України ISSN (Print) 2409-4943
ISSN (On-line) 2413-5003
21.12.2015

Категорія "А"
Web of Science, Scopus, PubMed, CrossRef, Index Medicus, Current Contents, Science Citation Index, Journal Citation Reports, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, ВІНІТІ, EBSCO, Elsevier, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український ботанічний журнал Украинский ботанический журнал Ukrainian Botanical Journal НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України ISSN (Print) 0372-4123
ISSN (On-line) 2415-8860
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Thomson Reuters (Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Zoological Record), ResearchGate, CrossRef, JSTOR, USDA ARS SMML Database, Polish Scholarly Bibliography, VINITI, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український ентомологічний журнал Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Інститут захисту рослин НАН України, ГО «Українське Ентомологічне Товариство» ISSN (Print) 2226-4272 10.10.2013

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал з проблем медицини праці Украинский журнал по проблемам медицины труда Ukrainian Journal of Occupational Health ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»ISSN (Print) 2223-675728.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Google Scholar
Український журнал медицини, біології та спорту Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Харківська медична академія післядипломної освіти, Херсонський державний університетISSN (Print) 2415-306011.07.2019

Категорія "Б"
UlrichswebTM Global Serials Directory, WorldCat, Research Bible, World Catalogue of Science Journals, Index Copernicus, Electronic Journals Library, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал сучасних проблем токсикології Ukraine Journal of Modern Problems of toxicology Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України»ISSN (Print) 2663-4570
ISSN (On-line) 2663-9165
15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фактори експериментальної еволюції організмів Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І . Вавилова», Інститут молекулярної біології і генетики НАН України ISSN (Print) 2219-3782
ISSN (On-line) 2415-3826
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фармакологія та лікарська токсикологія Pharmacology and Drug Toxicology YАМН України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»,ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»ISSN (Print) 2227-7943 15.03.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фармацевтичний журнал Національний фармацевтичний університет, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»ISSN (Print) 0367-3057
ISSN (On-line) 2617-9628
07.05.2019

Категорія "Б"
Україніка наукова, Crossref, WorldCat, Elibrary, NLM Catalog, ICI Word of Journals, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізіологічний журнал Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України ISSN (Print) 0201-848927.09.2021

Категорія "А"
Scopus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізіологія рослин і генетика Физиология растений и генетика Plant Physiology and Genetics Національна академія наук України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН УкраїниISSN (Print) 2308-709911.07.2019

Категорія "Б"
УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Agricultural and Biological Sciences, Biological Abstracts, BIOSIS Previews
Фітотерапія. Часопис Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини», ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»ISSN (Print) 2522-968015.04.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus International,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фотобіологія та фотомедицина Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 076-061202.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Цитологія і генетика Цитология и генетика Cytology and Genetics Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН УкраїниISSN (Print) 0564-378315.03.2019

Категорія «А»
Pubmed, Springer, Интерпериодика, SCOPUS, THOMSON REUTERS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Чорноморський ботанічний журнал Херсонський державний університетISSN (Print) 1990-553X
ISSN (On-line) 2308-9628
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Ulrich’s Periodical Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 3806

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.