Електронні наукові фахові видання* України у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 11.07.2019).

Електронне наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники)Галузь науки ISSNДата включення, поновлення (внесення змін)

Категорія
Бази даних
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Академія економічних наук України, Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету економічні ISSN (On-line) 2414-584X 09.03.2016Index Copernicus, ERIH PLUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РІНЦ, Polish Scholarly Bibliography, Journals Impact Factor, Academic Research Index, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Journal Factor, Українські наукові журнали, AKSTEM, Global Impact Factor, Ulrich’s Periodicals Directory, Academic Keys, EconBib, CABI, AgEcon
Economic Processes Management Сумський державний університет економічні ISSN (On-line) 2311-6293 29.12.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), IIFS, ISRA Journal Impact Factor, Index Copernicus Journals Master List, DOAJ, EBSCO, BASE, IIFS, JIFACTOR, SHERPA /RoMEO, IIFS, Journal Index, WorldCat, Research Bible, Polish Scholarly Bibliography, Munich Personal RePEc Archive, OAJI, CiteFactor, SIS, EIJASR, EconBiz, Directory of Science, EuroInternet, Sjournals Index, ROAD, World Catalogue of Scientific Journals, AcademіcKeys (Connectіcut, USA), Research Bible та інші
Innovative Biosystems and Bioengineering Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»технічні

біологічні
ISSN (On-line) 2616-177X04.04.2018DOAJ, ROAD, Public Knowledge Project Index, JournalTOCs, WCOSJ, Idex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine, OpenAir, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Inter сollegas Харківський національний медичний університет медичні ISSN (On-line) 2409-998816.05.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Modern Economics Миколаївський національний аграрний університетекономічніISSN (On-line) 2521-6392
07.11.2018

Категорія "Б"
ResearchBib, DOAJ, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sport Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні

фізичне виховання та спорт
ISSN (On-line) 2308-726911.07.2019

Категорія "А"
Web of Science Core Collection (ESCI), DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Physical education of students Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні


фізичне виховання та спорт
ISSN (On-line) 2308-725011.07.2019

Категорія "А"
Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI)], DOAJ, ROAD, ERIH PLUS, WorldCat, EBSCO, PBN, Scilit, Index Copernicus, BASE, Google Scholar, CORE, OAJI, AcademicKeys, academia.edu та інші
Scriptorium nostrum Херсонський державний університет історичні ISSN (On-line) 2411-0078 11.07.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Social development & Security Громадська організація «Українська наукова спільнота»військові

економічні

технічні
ISSN (On-line) 2522-984211.07.2019

Категорія «Б»
Index Copernicus, Zenodo, Cosmos Impact Factor, DOAJ, CrossRef, ErinPlus, Base, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
SPACE/Society, Politics, Administration in Central Europe Національний університет «Одеська юридична академія» політичні ISSN (On-line) 2519-8858 22.12.2016
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні ISSN (On-line) 2226-926611.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Index Copernicus
Адаптивне управління: теорія і практикаУкраїнська інженерно-педагогічна академія економічні

педагогічні
10.05.2017

10.05.2017
Google Scholar
Американська історія та політика Київський національний університет імені Тараса ШевченкаісторичніISSN (On-line) 2521-171411.07.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Аннали Мечниковського Інституту ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» медичні

фармацевтичні
ISSN (On-line) 1993-4327 04.07.2013

29.12.2014
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), DOAJ, EBSCO, IC Journals Master List, Worldcat, OALib Journal, Academic Journals Database, MedJol-Database, PLOS
Біомедична інженерія та електроніка Херсонський національний технічний університеттехнічніISSN (On-line) 2311-110007.05.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Ulrich’s Periodicals Direct, MIAR, CiteFactor, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Богословський вісник Київської православної богословської академії Київська православна богословська академія філософські 22.12.2016
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (Серія «Освітні, педагогічні науки) Київський університет імені Бориса ГрінченкапедагогічніISSN (On-line) 2414-032507.05.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Imapact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Vernadsky National Library of Ukraine, ERIH PLUS, Crossref
Військово-історичний меридіан Інститут історії України НАН України історичні ISSN (On-line) 2310-1326 04.07.2014
Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України» юридичніISSN (On-line) 2311-9640 04.07.2014
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Національна академія Державної прикордонної служби України педагогічні

психологічні

юридичні

державне управління
- 29.12.2014

13.07.201528.12.2017
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського економічні ISSN (On-line) 2413-3965 29.12.2014 Index Copernicus
Демократичне врядування Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління - 09.03.2016 Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Державне будівництво Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України державне управлінняISSN (On-line) 1727-6667 12.05.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Державне управління: теорія та практика Національна академія державного управління при Президентові України державне управління ISSN (On-line) 2311-6722 16.05.2016 Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Державне управління: удосконалення та розвиток Дніпропетровський державний аграргно-економічний університет (Академія муніципального управління) державне управлінняISSN (On-line) 2307-2156 06.11.2014 (зі змінами від 22.12.2016 №1604) Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Державно-управлінські студії Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості Українидержавне управління04.04.2018Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка. Екологія. Соціум Economics. Ecology. Socium Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниекономічніISSN (On-line) 2616-710707.11.2018

Категорія «Б»
POL-index, Polska Bibliografia Naukowa, DOAJ, BASE, ROAD, Directory of Research Journals Indexing, WorldCat (OCLC), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університетекономічніISSN (On-line) 2226-217204.04.2018Index Copernicus, OAJI. РИНЦ, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, EBSCO Publishing, Ulrich’s Periodicals Directory, ISI, Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Object Identifier
Економіка та суспільство Мукачівський державний університет економічніISSN (On-line) 2524-0072 09.03.2016Index Copernicus
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Житомирський державний університет імені Івана Франка економічніISSN (On-line) 2410-3748 29.12.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університет економічніISSN (On-line) 2226-2172 31.05.2013Index Copernicus, Open Academic Journals Index, РІНЦ, Google Scholar, EBSCO Publishing, Ulrich’s Periodicals Directory, Україніка наукова, УРЖ «Джерело», Journal Factor Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Object Identifier, International Scientific Indexing, Journal Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Енергетика і автоматика Національний університет біоресурсів і природокористування України технічніISSN (On-line) 2223-0858 13.07.2015 eLIBRARY.ru, Ulrichsweb, Google Scholar, SIS, logoMIAR, BASE, ResearchBib, USJ, AGRIS, DRJI, Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет економічніISSN (On-line) 2307-2105 11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ефективне кролівництво і звірівництво Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Відділення зоотехнії НААН, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН сільсько-господарські - 10.05.2017
Європейські історичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні ISSN (On-line) 2524-048X09.03.2016 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
ЄдиноборстваХарківська державна академія фізичної культурифізичне виховання та спортISSN (On-line) 2523-419611.07.2019

Категорія "Б"
ROAD, PBN (Polish Scholarly Bibliography), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал європейського і порівняльного права Київський національний університет імені Тараса юридичні 16.05.2016
Журнал східноєвропейського права Університет сучасних знань юридичні - 15.04.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України (Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України) Університет державної фіскальної служби України (Національний університет державної податкової служби України)економічні - 21.12.2015 (зі змінами від 10.05.17 № 693) Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Імідж сучасного педагога Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В.Остроградського, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН УкраїнипедагогічніISSN (On-line) 2522-972928.12.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), BASE, ОpenAIRE, WorldCat
Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогопедагогічніISSN (On-line) 2307-977007.11.2018

Категорія "Б"
ЗБД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело», IndexCopernicus, CiteFactor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing Services, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інновації в стоматології Инновации в стоматологии Innovations in Stomatology Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України»медичні-29.12.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН УкраїнипедагогічніISSN (On-line) 2076-818418.12.2018

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інфраструктура ринку Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інноваційекономічніISSN (On-line) 2519-286807.10.2016Index Copernicus
Історичні студії суспільного прогресу Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра ДовженкаісторичніISSN (On-line) 2411-517713.03.2017OAJI, Directory Indexing of International Research Journals, ResearchBib, SIS, Journals Impact Factor, JIFACTOR, IIJIF, UIFA, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНісторичніISSN (On-line) 2519 188804.07.2014РИНЦ, SIS, InfoBase, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібербезпека: освіта, наука, техніка Cybersecurity: Education, Science, Technique Київський університет імені Бориса ГрінченкатехнічніISSN (On-line) 2663-402311.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Когниция, коммуникация, дискурс Харківський національний університет імені В.Н. Каразінафілологічні (мовознавство)ISSN (On-line) 2218-292607.10.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ліки України плюс Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупикамедичні
фармацевтичні
-12.05.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Лісове і садово-паркове господарство Національний університет біоресурсів і природокористування Українибіологічні (лісове господарство)

сільськогоспо-дарські

технічні
14.02.2014

14.02.2014

15.04.2014
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку Management and entrepreneurship: trends of development Запорізький національний університетекономічніISSN (On-line) 2522-156604.04.2018ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний науковий журнал Університети і Лідерство International Scientific journal of Universities and Leadership Інститут вищої освіти НАПН України Національний авіаційний університетпедагогічні11.07.2016
Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченкаекономічні-15.04.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченкаполітичні-14.02.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Місто: історія, культура, суспільство Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченкаісторичні-10.05.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Морфологія ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Наукове товариство анатомів, гістологій, ембріологів і топографоанатомів УкраїнимедичніISSN (On-line) 1997-966510.10.2013DOAJ, NLM Catalog, Medical Journals Links, CiteFactor, РИНЦ, Index Copernicus International,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Народна освіта Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», Інститут педагогіки НАПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрогопедагогічні-07.10.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Донбасу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»педагогічніISSN (On-line) 2310-218704.07.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університеттехнічніISSN (On-line) 2220-867411.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Науковий часопис Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури Україниюридичні04.07.2014
Наукові вісті Далівського університету Східноукраїнський національний університет імені Володимир ДалятехнічніISSN (On-line) 2222-342809.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові доповіді НУБіП України Національний університет біоресурсів і природокористування Українисільськогосподарські, ветеринарні

біологічні

технічні
ISSN (On-line) 2223-160904.07.2013

10.10.2013

17.01.2014
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці Вінницького національного технічного університету Вінницький національний технічний університеттехнічніISSN (On-line) 2307-537611.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), РИНЦ
Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру безпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетсільськогосподарські, ветеринарніISSN (On-line) 2409-902315.04.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНсільськогосподарськіISSN (On-line) 2410-130309.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Обрії друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»соціальні комунікації-10.05.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса ГрінченкапедагогічніISSN (On-line) 2312-582921.12.2015CiteFactor, Simple Search Metadata, Bielefeld Academic Search Engine, Polska Bibliografia Naukowa, Research Bible, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences, Open Academic Journals Index, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Imapact Factor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порівняльно-аналітичне право ДВНЗ «Ужгородський національний університет»юридичніISSN (On-line) 2524-039004.04.2018Index Copernicus
Право і громадянське суспільство Київський національний університет імені Тараса ШевченкаюридичніISSN (On-line) 2227-623810.10.2013
Право та інноваційне суспільство Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН УкраїниюридичніISSN (On-line) 2309-927514.02.2014Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, HeinOnline, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, MIAR, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Правова просвіта Університет державної фіскальної служби Україниюридичні22.12.2016
Правові системи Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН Україниюридичні04.07.2014
Приазовський економічний вісник Класичний приватний університетекономічні10.05.2017
Проблеми екологічної біотехнології Problems of environmental biotechnology Національний авіаційний університетбіологічні (біотехнологія, екологія), технічні (екологічна безпека)ISSN (On-line) 2306-640721.11.2013Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO, Elibrary.ru
Проблеми економіки та політичної економії Національна металургійна академія УкраїниекономічніISSN (On-line) 2518-740613.03.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектронікитехнічніISSN (On-line) 2220-692228.12.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus, РИНЦ
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»педагогічніISSN (On-line) 2414-929211.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ResearchBib, Cite Factor, Open Academic Journal Index, Journalfactor, The Journals Impact Factor, Scientific Indexing Services
Психологічний часопис: збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН Українипсихологічні22.12.2016Index Copernicus, Google Scholar
Психосоматична медицина та загальна практика Psychosomatic medicine and general practice Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ УкраїнимедичніISSN (On-line) 2519-857224.10.2017Crossref, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Публічне адміністрування та національна безпека Public Administration and National Security Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Видавничий дім «Інтернаука»державне управлінняISSN (On-line) 2617-572x15.03.2019

Категорія «Б»
ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Electronic Journals Library, BASE, CrossRef, Google Scholar
Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток Чернігівський національний технологічний університетдержавне управління11.07.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Публічне адміністрування: теорія та практика Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Українидержавне управління21.12.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Синопсис: текст, контекст, медіа Київський університет імені Бориса Грінченкафілологічні21.12.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управлінняекономічніISSN (On-line) 2223-382209.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), Index Copernicus International SA, DOAJ, Google Scholar, BASE, Ministry of Science and Higher Education
Спортивна наука України Львівський державний інститут фізичної культурифізичне виховання та спортISSN (On-line) 1993-575709.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Спортивні ігри Харківська державнаакадемія фізичної культурифізичне виховання та спортISSN (On-line) 2523-416111.07.2019

Категорія "Б"
ROAD, PBN (Polish Scholarly Bibliography), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Східна Європа: економіка, бізнес та управління ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»економічніISSN (On-line) 2518-197116.05.2016
Таврійські студії РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризм»культурологія,

мистецтвознавство

ISSN (On-line) 2307-8758
04.07.2013 (фахове до 01.01.2015)Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Текст. Контекст. Інтертекст Text. Context. Intertext Миколаївський національний університет імені В.О. СухомлинськогофілологічніISSN (On-line) 2522-929X24.10.2017
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва Київський національний університет імені Тараса ШевченкаісторичніISSN (On-line) 2519-480113.03.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні та прикладні питання державотворення Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Українидержавне управління-09.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія і методика професійної освіти Інститут професійно-технічної освіти НАПН Українипедагогічні12.05.2015
Теорія і практика правознавства Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»юридичніISSN (On-line) 2225-655515.03.2019

Категорія «Б»
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO Publisher, WorldCat, Scientific Indexing Services та інші
Теорія та методика управління освітою Університет менеджменту освіти НАПН УкраїнипедагогічніISSN (On-line) 2310-241129.09.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування Херсонський національний технічний університетдержавне управлінняISSN (On-line) 2308-883429.12.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технології розвитку інтелекту Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН УкраїнипсихологічніISSN (On-line) 2223-052117.01.2014Index Copernicus International, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал дистанційного зондування Землі ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»технічні
геологічні
ISSN (On-line) 2313-213207.10.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фінансовий простір Financial space Університет банківської справи НБУ, Черкаський інститут Університету банківської справи НБУекономічніISSN (On-line) 2304-169210.10.2013EBSCO Publishing, OAJI, CiteFactor, Universal Impact Factor, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фінансові дослідження Чернігівський національний технологічний університетекономічні11.07.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Форум права Харківський національний університет внутрішніх справ МВС УкраїниюридичніISSN (On-line) 1995-613404.07.2013Index Copernicus International, SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Часопис Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України»юридичніISSN (On-line) 1998-475829.09.2014Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» Національний університет «Острозька академія»юридичніISSN (On-line) 2223-999507.10.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Чернігівський науковий часопис Чернігівський національний технологічний університет (Чернігівський державний інститут економіки і управління)економічніISSN (On-line) 2223-163304.07.2013 (зі змінами від 06.03.2015 № 261)Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Юридичний науковий електронний журнал ДВНЗ «Запорізький національний університет»юридичніISSN (On-line) 2524-037421.11.2013Index Copernicus International

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


Кiлькiсть переглядiв: 2660

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.