Українські видання* у галузі геології у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник
(cпівзасновники)
ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
GEO&BIO Національний науково-природничий музей НАН УкраїниISSN (Print) 2617-6157
ISSN (On-line) 2617-6165
24.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Crossref, Scientific Indexing Services, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Геология Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-271318.12.2018

Категорія "А"
Web of Science, Google Scholar, Academic Resource Index ResearchBib, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія геологічна Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 0201-758X
ISSN (On-line) 0206-8036
13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного науково-природничого музею Національний науково-природничий музей НАН УкраїниISSN (Print) 2219-751622.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки Одеський національний університет імені І.І. МечниковаISSN (Print) 2303-991417.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, ResearchBib, УРЖ "Джерело"
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Геологія. Географія. Екологія» Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Geology. Geography. Ecology» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна ISSN (Print) 2411-391328.12.2019

Категорія "А"
Researchbib, WorldCat, BASE, Ulrich’s Periodicals Directory, Open Journal Systems, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геодинаміка Національний університет «Львівська політехніка», Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариствоISSN (Print) 1992-142Х
ISSN (On-line) 2519-2663
17.03.2020

Категорія "А"
Web of Science, WorldCat, Index Copernicus International, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геоінформатика. Геоинформатика. Geoinformatika Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України ISSN (Print) 1684-2189 21.12.2015

Категорія "В"
WorldCat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Research Bible, GeoRef database, РІНЦ, Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геологічний журнал Геологический журнал Geological journal Національна академія наук України, Інститут геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 0367-4290
ISSN (On-line) 2522-4107
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, BASE, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directorу, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геологія і геохімія горючих копалин Національна академія наук України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Українська нафтогазова академіяISSN (Print) 0869-077413.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геологія і корисні копалини Світового океану. Геология и полезные ископаемые Мирового океана. Geology and Mineral Resources of the World Ocean Національна академія наук України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України ISSN (Print) 1999-7566
ISSN (On-line) 2664-5947
15.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), DOAJ, Index Copernicus
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету ДВНЗ «Криворізький національний університет»ISSN (Print) 2306-544326.11.2020

Категорія "Б"

Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геотехнічна механіка. Геотехническая механика. Geo-Technical Mechanics Інститут технічної механіки імені М.С. Полякова НАН України ISSN (Print) 2309-6004 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геофізичний журнал. Геофизический журнал Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України ISSN (Print) 0203-3100
ISSN (On-line) 2524-1052
02.07.2020

Категорія "А"
SCOPUS, Crossref, Web of Science Core Collection, Index Copernicus, eLibrary.ru, WorldCat, ResearchGate, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геохімія та рудоутворення. Геохимия и рудообразование. Geochemistry and Ore Formation Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України ISSN (Print) 2224-648702.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Геохімія техногенезу Геохимия техногенеза Geochemistry of Technogenesis ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»ISSN (Print) 2616-7735
ISSN (On-line) 2616-888X
29.06.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал з геології, географії та екології Журнал по геологии, географии и экологии Journal of Geology, Geography and Geoecology (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 2313-2159
ISSN (On-line) 2409-9864
07.10.2015 (зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "А"
DOAJ, OAJI, CiteFactor, Index Copernicus International, Vsenauki.ru, SCIARY, Cyberleninka.ru, Google Scholar, National Library of Ukraine Vernadsky, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), MIAR, Copac, Sudoc, WorldCat - OCLC, ZDB-OPAC, EZB - Electronic Journal Library
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України Сборник научных трудов Института геологических наук НАН Украины Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine Інститут геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 2522-9761
ISSN (On-line) 2522-9753
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, BASE, WorldCat, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды. Collected papers of Institute of environmental geochemistry Національна академія наук України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» - 09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту ДП Український державний геологорозвідувальний інститутISSN (Print) 1682-359116.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Космічна наука і технологія Spase science and technology Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1561-8889
ISSN (On-line) 2518-1459
24.09.2020

Категорія "А"
Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України ISSN (Print) 0204-354817.03.2020

Категорія "А"
Web of Science, SIS, WorldCat, Ulrichsweb, Index Copernicus, e-LIBRARY.ru, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мінералогічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2078-6220 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Мінеральні ресурси України Державна служба геології та надр України, ДП Український державний геологорозвідувальний інститутISSN (Print) 1682-721X
ISSN (On-line) 2707-8698
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, РИНЦ, Ulrichsweb, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Національного гірничого університету Scientific Bulletin of National Mining University ДВНЗ «Національний гірничий університет» ISSN (Print) 2071-2227
ISSN (On-line) 2223-2362
21.12.2015

Категорія "А"
SciVerse Scopus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Index Copernicus Journals Master List, Research Bib, EBSCOhost databases, Engineering Village, ProQuest, ВІНІТІ РАН, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»ISSN (Print) 2073-957529.06.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нафтогазова галузь України Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ISSN (Print) 0548-1414 15.04.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Палеонтологічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 0131-2634 07.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Пошукова та екологічна геохімія. Поисковая и экологическая геохимия. Exploration and Environmental Geochemistry Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України ISSN (Print) 2079-956X 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуISSN (Print) 1993-9973
ISSN (On-line) 2415-332X
17.03.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Тектоніка і стратиграфія. Тектоника и стратиграфия. Tectonics and stratigraphy Інститут геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 0375-7773
ISSN (On-line) 2523-482X
04.04.2018

Категорія "В"
SIS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 2409-943016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український антарктичний журнал Украинский антарктический журнал Ukrainian Antarctic Journal ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (On-line) 2415-3087
ISSN (Print) 1727-7485
24.09.2020

Категорія "Б"
Crossref, ROAD, GeoRef, ASFA, DOAJ, WorldCat,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 1609

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.