Українські видання* в галузі хімічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 24.04.2024).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України ISSN (Print) 0233-7657
ISSN (On-line) 1993-6842
24.09.2020

Категорія "А"
Scopus, Medical Journal Links, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Innovative Biosystems and Bioengineering НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорського»ISSN (On-line) 2616-177X07.11.2018

Категорія "Б"
DOAJ; ROAD; WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Chemistry & Chemical Technology НУ «Львівська політехніка» ISSN (Print) 1996-419611.07.2019

Категорія "А"
Web of Science, BASE, Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Journal of Chemistry and Technologies Дніпровський НУ ім. Олеся ГончараISSN (Print) 2306-871X
ISSN (On-line) 2313-4984
17.03.2020

Категорія "А"
BASE, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ukrainica Bioorganica Acta Інститут молекулярної біології і генетики НАН УкраїниISSN (Print) 1814-975807.04.2022

Категорія "Б"
Chemical Abstracts Service, DOAJ, EBSCO, Open J-Gate, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія Київський НУ ім. Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-220917.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія хімічна Львівський НУ ім. Івана Франка ISSN (Print) 2078-561517.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування НУ «Львівська політехніка» ISSN (Print) 0321-049924.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Хімія Одеський НУ ім. І. І. Мечникова ISSN (Print) 2304-0947
ISSN (On-line) 2414-5963
11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Хімія» Kharkiv University Bulletin Chemical series Харківський НУ ім. В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2220-637X
ISSN (On-line) 2220-6396
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Доповіді Національної академії наук України Reports of the National Academy of Siences Ukraine НАН УкраїниISSN (Print) 1025-6415
ISSN (On-line) 2518-153X
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, УРЖ «Джерело»
Журнал органічної та фармацевтичної хімії Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry Інститут органічної хімії НАН України та ін.ISSN (Print) 2518-154828.12.2019

Категорія "Б"
WorldCat, Ulrichsweb, BASE, CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Каталіз та нафтохімія Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, НУ «Львівська політехніка» ISSN (Print) 2412-417602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський НУ ім. Тараса ШевченкаISSN (Print) 1991-0290
ISSN (On-line) 2413-6166
16.07.2018

Категорія "А"
SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2414-026028.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Питання хімії та хімічної технології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» ISSN (Print) 0321-4095
ISSN (On-line) 2413-7987
16.07.2018

Категорія "А"
SCOPUS, Ulrich's Periodicals Directory, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Поверхня Surface Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2617-5975
ISSN (On-line) 2617-5983
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Полімерний журнал НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС)ISSN (Print) 1818-172426.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порошкова металургія Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0032-479515.03.2019

Категорія «А»
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Наукового товариства ім. Шевченка Наукове товариство ім. Шевченка та ін. ISSN (Print) 1563-395029.06.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми хімії та сталого розвитку Волинський національний університет імені Лесі Українки29.06.2021

Категорія "Б"
Теоретична й експериментальна хімія Teoreticheskaya i eksperimentalnaya khimiya Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН УкраїниISSN (Print) 0497-2627
ISSN (On-line) 2524-0781
15.03.2019

Категорія "А"
SCOPUS, Summon by Serial Solutions, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Український журнал природничих наук Ukrainian Journal of Natural Sciences Житомирський державний університет ім. Івана ФранкаISSN (Print) 2786-6335
ISSN (On-line) 2786-6343
27.04.2023

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український хімічний журнал Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, Київський НУ ім. Тараса ШевченкаISSN (Print) 2708-1281
ISSN (On-line) 2708-129X
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Успіхи матеріалознавства Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 2709-510X
ISSN (On-line) 2709-5118
07.04.2022

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика і хімія твердого тіла Physics and Сhemistry of Solid State ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»ISSN (Print) 1729-4428
ISSN (On-line) 2309-8589
02.07.2020

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus
Французько-Український хімічний журнал French-Ukrainian Journal of Chemistry Київський НУ ім. Тараса ШевченкаISSN (Print) 2312-322202.07.2020

Категорія "А"
Web of Science та ін.
Функціональні матеріали Functional materials Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України ISSN (Print) 1027-5495
ISSN (On-line) 2218-2993
21.12.2015

Категорія "А"
SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Хімія і технологія води Journal of water chemistry and technology Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України ISSN (Print) 0204-3556 15.10.2019

Категорія "Б"
SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Хімія металів і сплавів Chemistry of Metals and Alloys Львівський НУ ім. Івана Франка МОН України ISSN (Print) 1998-8079
ISSN (On-line) 1998-8087
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, технологія речовин та їх застосування НУ «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2617-7307
ISSN (On-line) 2664-1569
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Crossref, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, фізика та технологія поверхні Chemistry, Physics and Technology of Surface Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2079-1704
ISSN (On-line) 2518-1238
01.02.2022

Категорія "А"
Scopus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 2553

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.