Українські видання* в галузі хімічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 02.07.2020).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Адгезия расплавов и пайка материалов Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0136-173213.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України ISSN (Print) 0233-7657
ISSN (On-line) 1993-6842
06.03.2015

Категорія "В"
Scopus, SJR, Index Copernicus, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, DOAJ, elibrary.ru, РИНЦ, CrossRef, EBSCO , HINARI, Ulrich's Periodicals Directory, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Medical Journal Links, ВИНИТИ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Innovative Biosystems and Bioengineering Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»ISSN (On-line) 2616-177X07.11.2018

Категорія "Б"
DOAJ; ROAD; CNKI Scholar; Public Knowledge Project Index; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Scilit; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).
Chemistry & Chemical Technology Національний університет «Львівська політехніка» ISSN (Print) 1996-4196 06.03.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Journal of Chemistry and Technologies Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2306-871X
ISSN (On-line) 2313-4984
17.03.2020

Категорія "А"
BASE, РИНЦ, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ukrainica Bioorganica Acta Інститут молекулярної біології і генетики НАН УкраїниISSN (Print) 1814-9758Категорія "В"Chemical Abstracts Service, DOAJ, EBSCO, Open J-Gate, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики України ISSN (Print) 2078-9912 12.05.2015

Категорія "В"
EBSCOhost, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2306-871X
ISSN (On-line) 2313-4984
06.11.2014

Категорія "В"
BASE, Index Copernicus International, WorldCat, Chemical Abstracts (CA),Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ХіміяКиївський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-220917.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія хімічна Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2078-561517.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування Національний університет «Львівська політехніка» ISSN (Print) 0321-0499 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Хімія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ISSN (Print) 2304-0947
ISSN (On-line) 2414-5963
11.07.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus Journals Master List, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Хімія» Kharkiv University Bulletin Chemical series Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2220-637X
ISSN (On-line) 2220-6396
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Доповіді Національної академії наук України Доклады Национальной академии наук Украины Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1025-6415
ISSN (On-line) 2518-153X
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, УРЖ «Джерело»
Журнал органічної та фармацевтичної хімії Журнал органической и фармацевтической химии Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, МОЗ України, Національний фармацевтичний університетISSN (Print) 2518-154828.12.2019

Категорія "Б"
WorldCat, Ulrichsweb, BASE, CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Каталіз та нафтохімія Катализ и нефтехимия Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Національний університет «Львівська політехніка» ISSN (Print) 2412-417602.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1991-0290
ISSN (On-line) 2413-6166
16.07.2018

Категорія "А"
SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2414-026028.12.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: хімія Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2223-172204.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові вісті КПІ (Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute")
Національнийтехнічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ІгоряСікорського»
ISSN (Print) 1810-0546 07.10.2015
(зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ, EBSCO, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання хімії та хімічної технології Вопросы химии и химической технологии ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» ISSN (Print) 0321-4095
ISSN (On-line) 2413-7987
16.07.2018

Категорія "А"
SCOPUS, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, J-Gate, Реферативний журнал хімії, Open Academic Journals Index, Ulrich's Periodicals Directory, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Поверхня Поверхность Surface Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2617-5975
ISSN (On-line) 2617-5983
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, УРЖ "Джерело", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Полімерний журнал Національна академія наук України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС)ISSN (Print) 1818-172411.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порошкова металургія Порошковая металлургия Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0032-479515.03.2019

Категорія «А»
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Наукового товариства ім. Шевченка Наукове товариство ім. Шевченка, Західний науковий центр НАН України та МОН України ISSN (Print) 1563-3950 21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сверхтвердые материалы Надтверді матеріали Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН УкраїниISSN (Print) 0203-311911.07.2017

Категорія "В"
Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google Scholar, INSPEC, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современные проблемы физического материаловедения Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України-22.12.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретична й експериментальна хімія Теоретическая и экспериментальная химия Teoreticheskaya i eksperimentalnaya khimiya Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України15.03.2019

Категорія "А"
Thomson Reuters (Chemistry Citation Index, Current Abstracts, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Science Citation Index Expanded), Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Google Scholar, INIS Atomindex, OCLC ArticleFirst Database, OCLC FirstSearch Electronic Collections Online, SCOPUS, Summon by Serial Solutions, TOC Premier, ВИНИТИ, РИНЦ, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український хімічний журнал Украинский химический журнал Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 2708-1281
ISSN (On-line) 2708-129X
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика і хімія твердого тіла Physics and Сhemistry of Solid State ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 1729-4428
ISSN (On-line) 2309-8589
02.07.2020

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus
Функціональні матеріали Функциональные материалы Functional materials НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України ISSN (Print) 1027-5495
ISSN (On-line) 2218-2993
21.12.2015

Категорія "А"
SCOPUS, SJR, Chemical Abstract Service, DOAJ, VINITI, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія і технологія води Химия и технология воды Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України ISSN (Print) 0204-3556 21.12.2015

Категорія "В"
SCOPUS,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія металів і сплавів Chemistry of Metals and Alloys Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України ISSN (Print) 1998-8079
ISSN (On-line) 1998-8087
17.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, технологія речовин та їх застосування Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2617-7307
ISSN (On-line) 2664-1569
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Crossref, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, фізика та технологія поверхні Химия, физика и технология поверхности Chemistry, Physics and Technology of Surface Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2079-1704
ISSN (On-line) 2518-1238
11.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrih's Periodicals Directory, JournalSeek, Chemical Abstracts, EBSCO (Academic Search), eLIBRARY.RU (РИНЦ), ВІНІТІ, УРЖ "Джерело"

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 1355

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.