Українські видання* в галузі хімічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 11.07.2017).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.

Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення (внесення змін) Бази даних
Адгезия расплавов и пайка материалов Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0136-173213.03.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України ISSN (Print) 0233-7657
ISSN (On-line) 1993-6842
06.03.2015 Scopus, SJR, Index Copernicus, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, DOAJ, elibrary.ru, РИНЦ, CrossRef, EBSCO , HINARI, Ulrich's Periodicals Directory, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Medical Journal Links, ВИНИТИ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Chemistry & Chemical Technology Національний університет «Львівська політехніка» ISSN (Print) 1996-4196 06.03.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ukrainica Bioorganica Acta Інститут молекулярної біології і генетики НАН УкраїниISSN (Print) 1814-9758Chemical Abstracts Service, DOAJ, EBSCO, Open J-Gate, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики України ISSN (Print) 2078-9912 12.05.2015 EBSCOhost, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (Print) 2306-871X
ISSN (On-line) 2313-4984
06.11.2014 BASE, Index Copernicus International, WorldCat, Chemical Abstracts (CA),Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія хімічна Львівський національний університет імені Івана Франка ISSN (Print) 2078-5615 12.05.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування Національний університет «Львівська політехніка» ISSN (Print) 0321-0499 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Одеського національного університету. Хімія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ISSN (Print) 2304-0947
ISSN (On-line) 2414-5963
07.10.2015 Index Copernicus Journals Master List, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Хімія» Kharkiv University Bulletin Chemical series Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ISSN (Print) 2220-637X
ISSN (On-line) 2220-6396
21.12.2015 DOAJ,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал органічної та фармацевтичної хімії Журнал органической и фармацевтической химии Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, МОЗ України, Національний фармацевтичний університетISSN (Print) 2518-154816.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Каталіз та нафтохімія Катализ и нефтехимия Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Національний університет «Львівська політехніка» ISSN (Print) 2412-4176 15.04.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1991-0290
ISSN (On-line) 2413-6166
11.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ISSN (Print) 1810-0546 07.10.2015WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ, EBSCO, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання хімії та хімічної технології Вопросы химии и химической технологии ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» ISSN (Print) 0321-4095
ISSN (On-line) 2413-7987
29.12.2014 Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, J-Gate, Реферативний журнал хімії, Open Academic Journals Index, Ulrich's Periodicals Directory, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Поверхня Поверхность Surface Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України-11.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Полімерний журнал Національна академія наук України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС)ISSN (Print) 1818-172411.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Наукового товариства ім. Шевченка Наукове товариство ім. Шевченка, Західний науковий центр НАН України та МОН України ISSN (Print) 1563-3950 21.12.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сверхтвердые материалы Надтверді матеріали Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН УкраїниISSN (Print) 0203-311911.07.2017Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google Scholar, INSPEC, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Современные проблемы физического материаловедения Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України-22.12.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український хімічний журнал Украинский химический журнал Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 0041-604511.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Функціональні матеріали Функциональные материалы Functional materials НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України ISSN (Print) 1027-5495
ISSN (On-line) 2218-2993
21.12.2015 SCOPUS, SJR, Chemical Abstract Service, DOAJ, VINITI, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія і технологія води Химия и технология воды Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України ISSN (Print) 0204-3556 21.12.2015 SCOPUS,Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія металів і сплавів Chemistry of Metals and Alloys Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України ISSN (Print) 1998-8079
ISSN (On-line) 1998-8087
29.12.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, фізика та технологія поверхні Химия, физика и технология поверхности Chemistry, Physics and Technology of Surface Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2079-1704
ISSN (On-line) 2518-1238
11.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrih's Periodicals Directory, JournalSeek, Chemical Abstracts, EBSCO (Academic Search), eLIBRARY.RU (РИНЦ), ВІНІТІ, УРЖ "Джерело"

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.

Кiлькiсть переглядiв: 76

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.