ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


/Files/images/bibliograf_2/википедия.jpgВІКІПЕДІЯ

/Files/images/bibliograf_2/д.jpg ОНЛАЙН-СЕРВИС для оформлення наукових робіт відповідно до вимог ВАК України

Цей портал присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні Ваших публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт! За допомогою VAK.in.ua Ви можете швидко та легко оформити Ваш "Список використаних джерел".


/Files/images/vikladach/ші МАЙБУТНЄ.jpgШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ МАЙБУТНЄ ОСВІТИ

Відео курсу, що реалізується у співпраці ГО «Прогресильні» та Експертного комітету з питань розвитку ШІ при Мінцифрі.

Опановуємо інструменти майбутнього вже зараз.


/Files/images/na_dopomogu_naukovtsyu/МОН.jpgБЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-РЕСУРСИ

Видавництва: Oxford University Press - Reading Circles, Oxford University Press, Pearson, MM Publications, National Geographic Learming, Cambridge University Press: Summer Camps Pack, EyesOpen video, Cultural video Project, Корпусу Миру США в Україні, Hueber, Express Publishing, MM Publications, Cambridge School Shakespeare, Macmillan Life Skills; Освітньо-методичний центр Пірсон-Дінтернал).


/Files/images/na_dopomogu_naukovtsyu/Наука та метрика.jpgНАУКА ТА МЕТРИКА

Перше періодичне видання в Україні, головною ціллю якого є створення інформаційного простору для розвитку та взаємодії у сфері наукометрії та науки, а також інформування вчених про всі події та новини у цій галузі.

Журнал "Наука та метрика" публікує статті журналістів, інтерв’ю та думки експертів, які щоденно працюють у наукометричній сфері та формують її зміст та значення. Буде корисним вченим, викладачам, редакторам наукових видань, аспірантам, студентам та іншим учасникам науково-публікаційного процесу, для яких важливо слідкувати за прогресом і тенденціями у цій сфері. Журнал виходить два рази на рік з 2019 року у паперовому та електронному вигляді. Кожний вчений може завантажити видання на сайті, підписавшись на журнал.


UKRAINIAN RESEARCH INFORMATION SYSTEM

Проєкт створення Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS» (Ukrainian Research Information System) має на меті проведення моніторингу науково-технічної діяльності працівників наукових і освітніх установ України та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у науковій сфері в питаннях використання матеріальних та фінансових ресурсів, як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих установ, чи наукових підрозділів.

Інформація про проведені наукові роботи часто розпорошена у різних електронних системах (зокрема, комерційних Scopus, Web of Science та інституційних, тематичних репозитаріях тощо), що є перешкодою для прийняття обґрунтованих рішень в процесі управління науковою діяльністю установи, чи країни в цілому. Для розв’язання цієї проблеми сьогодні у світі застосовують Current Research Information Systems (CRIS) – інформаційні системи для зберігання, поширення та управління даними про наукові дослідження. Докладніше...


НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ – загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.

Основною метою Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, нау-ково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.


DIRECTORY OF OPEN ACCESS REPOSITORIES, OPENDOAR

Каталог сховищ із відкритим доступом (Directory of Open Access Repositories, OpenDOAR) – вебсайт, що базується у Великій Британії.

Містить записи про репозитарії відкритого доступу, дозволяє шукати їх та сортувати за певними параметрами. Станом на початок 2023 року у каталозі зареєстровано 110 українських інституційних репозитаріїв, серед яких і Електронний архів НУ “Чернігівська політехніка“ (IRChNUT)


БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність.


"НАУКОВЦІ України" – новий інформаційний блок порталу "НАУКА України: доступ до знань".

НОВИЙ СЕРВІС НАУКОВИХ МЕТАДАНИХ ORCID та DOI на порталі НБУВ

Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського доповнено новим онлайновим сервісом для науковців України. Проведена інтеграція пошукових профілів науковців України з відкритими метаданими агентства CrossRef – агрегатора і реєстратора DOI.


/Files/images/bd/передф.jpgНАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

МІСІЯ: Сприяння підвищенню якості освіти задля сталого розвитку українського суспільства та добробуту населення.

Медіатека електронних засобів навчання


УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ

Система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України.


СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Соціальні мережі для наукових працівників [Електронний ресурс] // Бібліокур’єр : інформаційний бюлетень Наукової бібліотеки ЧНТУ. – Чернігів, 2017. - № 2-3 (19). –– С. 2-3. – Режим доступу : http://bit.ly/2rSzj34

Соціальні мережі для наукових працівників - необхідна складова професійного розвитку. Це інтерактивні майданчики для представників наукової спільноти з широкими можливостями для обміну думок, пошуку і створення груп зі схожими науковими інтересами, розміщення своїх публікацій і інтеграції в наукове життя академічної спільноти. Унікальне джерело інформації про наукові конференції і додаткові можливості для представників академічної спільноти. Існує ціла група спеціалізованих соціальних мереж, призначених для використання науковими працівниками.


МЕНЕДЖЕРИ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОРГАНАЙЗЕРИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Бібліографічний менеджер — це програмне забезпечення, яке допомогає збирати, зберігати та обробляти літературні посилання. Програмне забезпечення дає можливість переглядати і сортувати зібрані посилання на різні записи (автор, дата публікації, ключові слова і тощо), а також створювати бібліографію в різних стилях і додавати ті чи окремі назви на них.

Корисні посилання:


ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ ЛАТИНИЦЕЮ

Кабінет міністрів України своєю Постановою від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею.

ОНЛАЙН-СЕРВІС ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕКСТУ ЛАТИНИЦЕЮ згідно з офіційними вимогами Кабінету Міністрів України.

ФУНКЦІОНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СКОРОЧЕННЯ за вимогами ДСТУ 3582:2013.


/Files/images/bibliograf_2/иссл.jpg
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Колекція цифрових інструментів розроблена, щоб допомогти вченим знайти та ознайомитися з мільйонами наукових статей. Пошукові системи і довідники допоможуть Вам швидко знайти Ваші статті і залишатися в курсі нових надходжень. Інструменти візуалізації полегшують процес читання, допомагаючи Вам зручно гортати сторінки.

 • Вивчення літератури
 • Зв'язок з експертами і дослідниками
 • Рішення повсякденних завдань
 • Інструменти для написання робіт
 • Публікація
 • Оцінка результатів досліджень

/Files/images/na_dopomogu_naukovtsyu/сокращение.jpgСПИСОК НАЙПОПУЛЯРНІШИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ПОСИЛАНЬ:

/Files/images/na_dopomogu_naukovtsyu/удк.jpgУНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК)

— бібліотечна класифікація документів./Files/images/bd/JEL-Code-Guide.jpgJEL Classification

Наукові статті в галузі економіки прийнято класифікувати відповідно до класифікації Американської економічної асоціації, так званої класифікації JEL за абревіатурою журналу, який видається асоціацією Journal of Economic Literatureruen. Класифікація, зокрема, використовується EconLitruen - базою даних економічних публікацій з 1886 року. Класифікація включає 20 основних категорій. Будь-яка основна категорія включає категорії другого рівня, які, в свою чергу містять категорії третього рівня.


ГЕНЕРАТОРИ ПОСИЛАНЬ

Сьогодні за допомогою численних безкоштовних онлайн-генераторів цитат, бібліографічних позицій, пристатейних списків літератури можна без особливих зусиль створювати і конвертувати посилання практично в усі відомі міжнародні формати (стилі) цитування.

 • VAK.IN.UA – портал, присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України.
 • BIBME – генератор цитувань (стилі APA, Chicago).
 • CITATION MACHINE – генератор посилань і посібник з цитувань (стилі APA, MLA, Chicago).
 • CITEMAKER – підготовка бібліографії та списку літератури (стилі MLA, APA, Harvard, Oxford, Chicago).
 • GRAFIATI – онлайн-генератор посилань (стилІ APA, Harvard, Chicago та ін.)
 • CITETHISFORME – генератор посилань (стилі MLA, APA, Harvard).
 • CITEFAST – генератор цитат (стилі APA, MLA, Chicago).
 • CHEGG – генератор цитат (стилі APA, MLA, Chicago, Harvard та ін.).
 • CITATION GENERATOR – генерує посилання (стиль APA).
 • MYBIB – генератор посилань (Harvard, APA та ін.).
 • ONAFT4Ref – сервіс для автоматизованого оформлення бібліографічних посилань та бібіліографічного опису за повним переліком наукових робіт, завдяки зручному інструментарію та адаптивності під будь-які пристрої.
 • RESEARCHOMATIC – програма для цитування джерел у всіх основних стилях (Chicago. APA, Oxford, MLA та ін.).

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ВЕБ-РЕСУРС НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ Національного університету "Чернігівська політехніка"
"Унікальна Чернігівщина":

БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ:
 • тематичний добір літератури
 • визначення індексів УДК, JEL
 • присвоєння авторського знаку

Замовити добірку (присвоєння індексу, авторського знаку) Ви можете особисто у відділах бібліотеки або надіславши запит на електронну адресу:

 • Відділ інформаційно-бібліографічної роботи (корпус 1, кім. 150), Е-mail : ibv138@gmail.com;
 • Відділ документів з соціально-правових наук (корпус 8, кім. 104 ), Е-mail : galuzevijviddil@gmail.com

Для якісного виконання бібліотекарем Ваших запитів необхідно заповнити бланки:


РЕЙТИНГ НАЙКРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) — глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником їх досягнень у галузі освіти і науки. Розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds(QS). QS World University Rankings вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Розроблено в 2004 році Quacquarelli Symonds спільно з британським виданням Times Higher Education. До 2010 року був відомий як The World University Rankings. З 2010 року єдиний рейтинг розділився на два:

 • видання Times Higher Education випускає рейтинг кращих університетів світу The World Reputation Rankings спільно з агентством Thomson Reuters;
 • Quacquarelli Symonds продовжує випускати рейтинг під назвою QS World University Rankings.

Рейтинг оцінює університети за наступними показниками:

 • активність і якість науково-дослідної діяльності,
 • думка роботодавців та кар'єрний потенціал,
 • викладання та інтернаціоналізація.

Ці показники охоплюють ключові стратегічні місії університетів світового значення, за які вони відповідають перед учасниками процесу: академічною спільнотою, роботодавцями, учнями та їх батьками. Щорічно в дослідженні оцінюються понад 2500 вищих навчальних закладів по всьому світу. За його підсумками складається рейтинг 500 кращих університетів світу, а також рейтинги університетів з окремих дисциплін. Рівень досягнень університетів оцінюється на підставі результатів комбінації статистичного аналізу діяльності навчальних закладів, аудійованих даних (включаючи інформацію за індексом цитування з бази даних Scopus найбільшої в світі бібліометричної бази даних наукових публікацій), а також даних глобального експертного опитування представників міжнародної академічної спільноти і роботодавців, які висловлюють свої думки про університети.


Кiлькiсть переглядiв: 3711

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.