Українські видання* з фізико-математичних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 27.09.2021).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення
(внесення змін)
Категорія
Бази даних
Advances in Astronomy and Space Physics Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ISSN (print) 2227-1481 16.07.2018

Категорія "А"
Scopus, ADS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Algebra and discrete mathematics ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»ISSN (Print) 2415-721X24.10.2017

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus
Computational Problems of Electrical Engineering Національний університет «Львівська політехніка»ISSN (Print) 2224-0977
ISSN (On-line) 2309-4834
24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Journal of Mechanical Engineering Проблеми машинобудування Проблемы машиностроения Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН УкраїниISSN (Print) 2709-2984
ISSN (On-line) 2709-2992
24.09.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) та ін.
Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications (Вісник Дніпропетровського університету. Серія: моделювання) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (print) 2312-4547 ISSN (On-line) 2415-732517.03.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, MIAR, Registered Data Providers, Eurasian Scientific Journal Index, World Catalogue of Scientific Journals, BASE
Methods of functional analysis and topology Інститут математики НАН УкраїниISSN (Print) 1029-3531
ISSN (On-line) 2415-7503
16.07.2018

Категорія «А»
MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Photoelectronics. Фотоелектроніка Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН УкраїниISSN (Print) 0235 -243517.03.2020

Категорія "Б"
CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Theoretical and Applied Cybersecurity Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»15.04.2021

Категорія "Б"
Theory of Stochastic Processes Інститут математики НАН УкраїниISSN (Print) 0321-390004.04.2018

Категорія "А"
SCOPUS, MathSciNet, Zentralblatt, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Researches in Mathematics Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2664-4991
ISSN (On-line) 2664-5009
02.07.2020

Категорія "Б"
DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біофізичний вісник Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2075-3810
ISSN (On-line) 2075-3829
28.12.2019

Категорія "Б"
DOAJ, WorldCat, CAS (Chemical Abstracts Service), ResearchBib, Ulrichsweb, OAJI, BASE,Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Буковинський математичний журнал Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2309-400117.03.2020

Категорія "Б"
ZBMATH, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоніка інтелекту Бионика интеллекта Bionics of Intelligence Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0555-265611.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вібрації в техніці та технологіях Вінницький національний аграрний університетISSN (Print) 2306-874424.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Відбір і обробка інформації Information Extraction and Processing Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН УкраїниISSN (Print) 0474-866226.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпровського університету Серія: математика (Вісник Дніпропетровського університету Серія: математика) Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара ISSN (print) 9125-0912 13.07.2015 (зі змінами від 04.04.18 № 326)

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпровського університету Серія: механікаДніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

ISSN (print): 2312-2897 13.07.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, MIAR, Eurasian Scientific Journal Index, World Catalogue of Scientific Journals
Вісник Донецького національного університету Серія А: Природничі науки Донецький національний університет ISSN (print): 1817-2237 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Запорізького національного університету (Серія фізико-математичні науки) Computer Science and Applied Mathematics
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
ISSN (Print) 2413-6549
ISSN (On-line) 2518-1785
02.07.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-273x24.09.2020
Категорія "Б"
ADS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-227613.03.2017

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1684-156502.07.2020

Категорія "Б"
Zentralblatt MATH, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1812-540924.09.2020

Категорія "Б"
Zentralblatt MATH (zbMATH), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична Львівський національний університет ім. Івана Франка ISSN (print): 2078-374424.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія фізична Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 1024-588X
ISSN (On-line) 2078-7669
21.12.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»ISSN (Print) 2078-774X24.09.2020

Категорія "Б"
Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Математика, прикладна математика і механіка» Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 2221-5646
ISSN (On-line) 2523-4641
28.12.2019

Категорія "Б"
ZbMATH, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Радіофізика та електроніка» Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Radiophysics and Electronics» Харківський національний університет імені В.Н.КаразінаISSN (Print) 0453-804824.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Фізика» Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (Print) 2222-561717.03.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія фізико-математичні науки) Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького ISSN (print): 2076-585128.12.2019

Категорія "Б"
Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія: Прикладна математика. Інформатика) Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького ISSN (print): 2076-5886 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 0021-3470
ISSN (On-line) 2307-6011
06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), SCOPUS, INSPEC, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ
Геофізичний журнал Геофизический журнал Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН УкраїниISSN (Print) 0203-3100
ISSN (On-line) 2524-1052
24.09.2020

Категорія "А"
CrossRef, Web of Science Core Collection, РИНЦ, WorldCat Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Доповіді Національної академії наук України Доклады Национальной академии наук Украины. Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1025-6415 ISSN (On-line) 2518-153X04.04.2018

Категорія "В"
CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Електротехнічні та комп’ютерні системи Одеський національний політехнічний університетISSN (Print) 2221-3805
ISSN (On-line) 2221-3937
26.11.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, РИНЦ, ВІНІТІ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН УкраїниISSN (Print) 1812-9471
ISSN (On-line) 1817-5805
16.05.2016

Категорія "А"
SCOPUS, Web of Science, MathSciNet, eLIBRARY.ru,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), SCOPUS
Журнал нано- та електронної фізики Сумський державний університет ISSN (print): 2077-6772
ISSN (оnline): 2306-4277
11.07.2019

Категорія "А"
Scopus, EBSCO, ProQuest, Inspec, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і МС»ISSN (Print) 0868-691207.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал фізики та електроніки Журнал физики и электроники Journal of Physics and Electronics (Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка») Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)ISSN (Print) 2408-941917.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал фізичних досліджень Львівський національний університет ім. Івана Франка ISSN (print): 1027-4642
ISSN (оnline): 2310-0052
07.11.2018

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Доповіді Національної академії наук України Доклады Национальной академии наук Украины Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1025-6415
ISSN (On-line) 2518-153X
28.12.2019

Категорія "Б"
CrossRef, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дослідження в математиці і механіці Researches of Mathematics and Mechanics Одеський національний університет імені І. І. МечниковаISSN (Print) 2519–206X17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова
періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Збірник праць Інституту математики НАН України Інститут математики НАН УкраїниISSN (Print) 1815-291004.04.2018

Категорія "В"
MathSciNet, ZBMATH, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерія програмного забезпечення Національний авіаційний університет - 29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Карпатські математичні публікації Карпатские математические публикации Carpathian mathematical publications ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 2075-9827
ISSN (On-line) 2313-0210
15.03.2019

Категорія «А»
Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Ulrich’s Periodicals Directory (screenshot), DOAJ), Index Copernicus International, POL-index, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS, EBSCO’s database, Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar, CiteFactor, Global Impact Factor (GIF), WorldCat, Academic Journals Database, ROAD, ResearchBib
Кібернетика та комп'ютерні технології Cybernetics and Computer Technologies Кибернетика и компьютерные технологии Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, НАН УкраїниISSN (Print) 2707-4501
ISSN (On-line) 2707-451X
24.09.2020

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, ROAD, ResearchGate, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та обчислювальна техніка. Кибернетика и вычислительная техника. Cybernetics and computer engineering НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України ISSN (print) 0452-9910
ISSN (On-line) 2519-2205
24.09.2020

Категорія "Б"
Crossref, ULRICHSWEB, ROAD, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та системний аналіз. Кибернетика и системный анализ Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 0023-127415.03.2019

Категорія "А"
SCOPUS, INSPEC, Zentralblatt Math, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ACM Digital Library, Computer Science Index, CSA Environmental Sciences, EI-Compendex, Gale, INIS Atomindex, io-port.net, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кінематика і фізика небесних тіл Кинематика и физика небесных тел/Kinematics and physics of celestial bodies Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторіяISSN (Print) 0233-7665
ISSN (On-line) 2663-7715
15.03.2019

Категорія «А»
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Клінічна інформатика і Телемедицина Клиническая информатика и Телемедицина Clinical Informatics and Telemedicine Харківська медична академія післядипломної освіти, ГО «Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина», ТОВ «Інститут Медичної інформатики і Телемедицини»ISSN (Print) 1801-560309.02.2021

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерна математика. Компьютерная математика НАН України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України - 04.07.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерні технології друкарства Computer Technologies of Printing Українська академія друкарства-24.09.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Космічна наука і технологія Spase science and technology Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1561-8889
ISSN (On-line) 2518-1459
17.03.2020

Категорія "А"
Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання в економіці Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ «Інститут економіка та прогнозування НАН України», Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України-09.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання та комп'ютинг Mathematical Modeling and Computing Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 2312-9794
ISSN (On-line) 2415-3788
17.03.2020

Категорія "А"
SCOPUS, Index Copernicus,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 2308-587817.03.2020

Категорія "Б"
ResearchBib, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні машини і системи Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України ISSN (print) 1028-976302.07.2020

Категорі я "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні методи та фізико-механічні поля Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 0130-942015.03.2019

Категорія "А"
РБД "Україніка наукова", ВИНИТИ РАН, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Международный научный журнал «Прикладная механика» Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка» Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН УкраїниISSN (Print) 0032-824315.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Advanced Polymer Abstracts, Aerospace and High Technology Database, Aluminum Industry Abstracts та ін.
Металофізика та новітні технології Металлофизика и новейшие технологии Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України1024-180928.12.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Web of Science, Scopus, Chemical Abstracts, Eigenfactor score, Fiz Karlsruhe, INSPEC, EBSCO, Pascal, ВИНИТИ, eLIBRARY, Джерело, MedSci
Механіка та математичні методи Mechanics and Mathematical Methods Одеська державна академія будівництва та архітектуриISSN (Print) 2618-0650
ISSN (On-line) 2664-1364
26.11.2020

Категорія "Б"
WorldCat, Crossref, OUCI, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України15.03.2019

Категорія "А"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, VINITI, Math. Review, Applied mechanics Reviews, Scopus
Могилянський математичний журнал Mohyla Mathematical Journal Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 2617-7080
ISSN (On-line) 2663-0648
15.04.2021

Категорія "Б"
BASE,Crossref, Dimensions, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Google Scholar, Index Copernicus International, OpenAIRE Explore, Open Ukrainian Citation Index, Scilit, Semantic Scholar, SHERPA/RoMEO, Ulrichsweb, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1816-5230
ISSN (On-line) 2617-0795
17.03.2020

Категорія "А"
SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наука та інновації Наука и инновации Science and Innovation Національна академія наук УкраїниISSN (Print) 1815-2066
ISSN (On-line) 2413-497X
04.04.2018

Категорія "В"
Web of Science, CrossRef, Ulrich’s Periodical Directory, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» Ужгородський національний університетISSN (Print) 2616-770017.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»ISSN (Print) 2415-8038 13.07.2015

Категорія "Б"
BASE, OpenAIRE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Наукові вісті КПІ (Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute")
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
ISSN (print): 1810-0546
ISSN (On-line) 2519-8890
13.07.2015
(зі змінами від 24.05.18 № 527)

Категорія "В"
DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, WorldCat, J-Gate, Google Scholar, Chemical Abstracts Plus (CASSI), OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Open Academic Journal Index, AcademicKeys, ResearchBib,Turkish Education İndex,Eurasian Scientific Journal Index, Cosmos Impact Factor, Miar, WCOSJ, I2OR, Scholarsteer, SIS, IIJIF, InfoBase Index, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НаУКМА (Комп’ютерні науки) Національний університет «Києво-Могилянська академія» ISSN (print): 1996-5931
ISSN (оnline): 1996-5168
29.12.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НАУКМА (фізико-математичні науки) Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 1996-5931
ISSN (On-line) 1996-5168
07.10.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Нелінійні коливання. Нелинейные колебания. Nonlinear oscillations Інститут математики Національної академії наук УкраїниISSN (Print) 1562-307615.03.2019

Категорія "А"
MathSciNet, SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові нотатки Луцький національний технічний університет-26.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Одеські астрономічні публікації Odessa Astronomical Publications Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» при Одеському національному університеті імені І.І.МечниковаISSN (Print) 1810-421528.12.2019

Категорія "Б"
SAO/NASA Astrophysics Data System, Index Copernicus, Ulrich’s Periodical Directory, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання атомної науки і техніки Вопросы атомной науки и техники Problems of Atomic Science and Technology Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»ISSN (Print) 1562-601624.09.2020

Категорія "А"
Science Citation Index, Scopus, Journal Citation Reports/Science Edition, ВИНИТИ, Міжнародна база ядерних даних МАГАТЕ
Питання прикладної математики і математичного моделювання Вопросы прикладной математики и математического моделирования Problems of applied mathematics and mathematical modeling Дніпровський національний університет ім. Олеся ГончараISSN (Print) 2074-589317.03.2020

Категорія "Б"
BASE, Research Bible,
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Поверхня Поверхность Surface Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2617-5975
ISSN (On-line) 2617-5983
17.03.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Полімерний журнал Національна академія наук України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС)ISSN (Print) 1818-172426.11.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порошкова металургія Порошковая металлургия Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0032-479516.05.2016

Категорія "В"
Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины Proceeding of the Institute of Applied Mathematics and Mechanics NAS of Ukraine Національна академія наук України, Інститут прикладної математики і механіки НАН УкраїниISSN (Print) 1683-472015.04.2021

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці міжнародного геометричного центру Труды международного геометрического центра Proceedings of International Geometry Center Одеська національна академія харчових технологій, Благодійний фонд наукових досліджень «Наука»ISSN (Print) 2072-9812
ISSN (On-line) 2409-8906
24.09.2020

Категорія "А"
Scopus, CrossRef, Index Copernicus International, EBSCOhost, WORLDCAT, BASE, DOAJ, Ulrich's Periodicals Director, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикарпатський вісник НТШ (серія: Число) Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» ISSN (print) 2304-7399 02.07.2020

Категорыя "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладна радіоелектроніка. Прикладная радиоэлектроника. Applied Radio Electronics Академія наук прикладної радіоелектроніки, Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 1727-129004.04.2018

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні проблеми механіки і математики. Прикладные проблемы механики и математики. Applied Problems of Mechanics and Mathematics Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 1810-302224.09.2020

Категорія "Б"
РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми інформатизації та управління Національний авіаційний університетISSN (Print) 2073-475124.09.2020

Категорія "Б"
eLibrary.ru, Simle Search Metadata, WorldCat, Base, DRIVER, Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (print) 2079-1836 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело" ІПРІ НАНУ
Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in Programming Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН УкраїниISSN (Print) 1727-490709.03.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-3274
ISSN (On-line) 2313-688X
21.12.2015

Категорія "В"
Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRref, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, VINITI, Djerelo, UINC, Ukraininca Naukova, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, URAN, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектроніка та інформатика Радиоэлектроника и информатика Radioeleкtroniса i informaticа Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 1563-006428.12.2017

Категорія "В"
Index Copernicus, OAJI, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектронні і комп’ютерні системи Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»ISSN (Print) 1814-4225
ISSN (On-line) 2663-2012
27.09.2021

Категорія "А"
SCOPUS; DOAJ; Ulrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; ВІНІТІ, Index Copernicus; CiteFactor; AcademicKeys; Infobase Index; Google Scholar; Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіотехніка. Радиотехника. Radiotekhnika Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0485-897224.09.2020

Категорія "Б"
Index Copernicus, WorldCat, Research Bible, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіофізика і радіоастрономія Національна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзуISSN (Print) 1027-9636
ISSN (On-line) 2415-7007
17.03.2020

Категорія "Б"
Україніка наукова, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), eLIBRARY.ru
Радіофізика та електроніка Національна академія наук України, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН УкраїниISSN (Print) 1028-821X
ISSN (On-line) 2415-3400
17.03.2020

Категорія "Б"
Україніка наукова, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сверхтвердые материалы Надтверді матеріали/Journal of superhard materials Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН УкраїниISSN (Print) 0203-311915.03.2019

Категорія «А»
Thomson Reuters (Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition@, Material Science Citation Index@); Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google Scholar, INSPEC, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Одеський національний університет ім. І.І. МечниковаISSN (Print) 1815-745917.03.2020

Категорія "Б"
УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, VINITI, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системні дослідження та інформаційні технології. Системные исследования и информационные технологии. System research & information technologies Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ISSN (print) 2308-889302.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Іndex Copernicus, РИНЦ, DOAJ, ВИНИТИ РАН
Східно-Європейський журнал передових технологій Восточно-Европейский журнал передовых технологий Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр»ISSN (Print) 1729-3774
ISSN (On-line) 1729-4061
26.11.2020

Категорія "А"
Index Copernicus; РИНЦ; DOAJ; WorldCat; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; BASE; Electronic Journals Library, SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Східноєвропейський фізичний журнал East European Journal of Physics Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (оnline): 2312-4539 28.12.2019

Категорія "А"
UlrichswebTM Global Serials Directory, Research Bib, OAJI, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 2409-943016.05.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія ймовірностей та математична статистика Київський університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 0868-6904
ISSN (On-line) 1547-7363
04.04.2018

Категорія "В"
Scopus, Mathematical Reviews® (MathSciNet®) (AMS), Zentralblatt MATH (Springer), Statistical Theory and Method Abstracts (STMA), ВИНИТИ РАН, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія оптимальних рішень. Теория оптимальных решений Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України - 06.11.2014

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Термоелектрика Термоелектричество Journal of Thermoelectricity Національна академія наук України, Інститут термоелектрики НАН України та МОН УкраїниISSN (Print) 1726-771428.12.2017

Категорія "В"
eLibrary.ru, SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технічна механіка Техническая механика Technical Mechanics НАН України, Інститут технічної механіки НАН УкраїниISSN (Print) 1561-9184
ISSN (On-line) 2616-6380
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технология и конструирование в электронной аппаратуре Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика» (Міністерство промислової політики України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика»)ISSN (Print) 2225-5818
ISSN (On-line) 2309-9992
15.10.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Director, CrossRef, РИНЦ, DOAJ,
РБД «Україніка наукова»
Український антарктичний журнал Украинский антарктический журнал Ukrainian Antarctic Journal ДУ «Національний антарктичний науковий центр», Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»ISSN (Print) 1727-7485
ISSN (On-line) 2415-3087
09.02.2021

Категорія "Б"
Ulrich’s Periodicals Directory, ASFA, Biological Sciences, ROAD, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український журнал фізичної оптики Ukrainian journal of physical optics Інститут фізичної оптики ISSN (print): 1609-1833
ISSN (оnline): 1816-2002
07.11.2018

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Thomson Scientific: ISI Master Journal List, Science Citation Index Expanded (SCIE) and Web of Science (WoS), Scopus, Chemical Abstracts, Inspec, VINITI: Referativny Zhurnal, Djerelo
Український математичний вісник Украинский математический вестник. Ukrainian Mathematical Bulletin Інститут математики НАН України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Українське математичне товариствоISSN (Print) 1072-3374
ISSN (On-line) 1573-8795
15.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український математичний журнал Украинский математический журнал Ukrainian Mathematical Journal Національна академія наук України, Інститут математики НАН УкраїниISSN (Print) 0041-605304.04.2018

Категорія "А"
MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Український фізичний журнал Украинский физический журнал Ukrainian journal of physics Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН УкраїниISSN (Print) 0372-400X
ISSN (On-line) 2071-0194
ISSN 2071-0186 (Англійське видання)
07.11.2018

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управляющие системы и машины Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова ISSN (print): 0130-5395 12.05.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Успіхи фізики металів Успехи физики металлов Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1608-102116.05.2016

Категорія "А"
SCOPUS, Web of Science Core Collection — ESCI (Clarivate Analytics), Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus, eLIBRARY, ВИНИТИ, Джерело
Физика аэродисперсных систем Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ISSN (print)
0367-1631
15.10.2019

Категорія "Б"
РБД «Україніка наукова»,
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Сhemistry of Solid State ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 1729-4428 ISSN (On-line) 2309-858924.09.2020

Категорія "А"
Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing, Scopus, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика конденсованих систем Condensed Matter Physics Інститут фізики конденсованих систем НАН УкраїниISSN (Print) 1607-324X
ISSN (On-line) 2224-9079
24.05.2018

Категорія "А"
Web of Science Core Collection WoS (CC), Scopus, CAS, EBSCO Academic Search Premier, IET Inspec, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки «SPIE/Ukraine», ТОВ «Технологічний парк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка»ISSN (Print) 1560-8034 ISSN (On-line) 1605-658215.03.2019

Категорія "А"
SCOPUS, Web of Science, Ulrich Ulrichsweb, WorldCat, CrossRef, DOAJ, Index Copernicus International Journals, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика низьких температур Физика низких температур Fizika Nizkikh Temperatur Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН УкраїниISSN (Print) 0132-6414 ISSN (On-line) 1816-032815.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізико-хімічна механіка матеріалів Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН УкраїниISSN (Print) 0430-625215.03.2019

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Функціональні матеріали Функциональные материалы Functional materials НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН УкраїниISSN (Print) 1027-5495 ISSN (On-line) 2218-299318.12.2018

Категорія "А"
SCOPUS, SJR, Chemical Abstract Service, DOAJ, VINITI, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ISSN (print)
1816-1545
ISSN (On-line) 2617-5258
02.07.2020

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, фізика та технологія поверхні Химия, физика и технология поверхности Chemistry, Physics and Technology of Surface Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2079-1704
ISSN (On-line) 2518-1238
11.07.2019

Категорія "Б"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), JournalSeek, Chemical Abstracts, EBSCO (Academic Search), eLIBRARY.RU (РИНЦ), ВІНІТІ, в УРЖ "Джерело"
Штучний інтелект. Искусственный интеллект Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелектуISSN (Print) 1561-535907.10.2015

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Электронная микроскопия и прочность материалов Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України11.07.2016

Категорія "В"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України ISSN (print): 1818-331X
ISSN (оnline): 2074-0565
07.11.2018

Категорія "А"
Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO, SCOPUS, DOAJ

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України (2018)


Кiлькiсть переглядiв: 2783

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.