Українські видання* з фізико-математичних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних

* які включенні, поновленні (внесенні зміни) у Перелік наукових фахових видань України (станом на 28.12.2017).

Друковане наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років від дати включення.


Назва видання / Засновник (cпівзасновники) ISSN Дата включення, поновлення (внесення змін)Бази даних
Advances in Astronomy and Space Physics Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ISSN (print) 2227-1481 21.11.2013Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Algebra and discrete mathematics ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»ISSN (Print) 2415-721X24.10.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Буковинський математичний журнал Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаISSN (Print) 2309-400111.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Біоніка інтелекту Бионика интеллекта Bionics of Intelligence Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0555-265611.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету Серія: моделювання Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ISSN (print): 2312-4547 13.07.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, MIAR, Registered Data Providers, Eurasian Scientific Journal Index, World Catalogue of Scientific Journals, BASE
Вісник Дніпропетровського університету Серія: математика Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ISSN (print): 9125-0912 13.07.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Дніпропетровського університету Серія: механіка Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ISSN (print): 2312-2897 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, MIAR, Eurasian Scientific Journal Index, World Catalogue of Scientific Journals
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка» Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараISSN (Print) 2408-941911.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Донецького національного університету Серія А: Природничі науки Донецький національний університет ISSN (print): 1817-2237 04.07.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Запорізького національного університету (Серія фізико-математичні науки) ДВНЗ «Запорізький національний університет» - 12.05.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1728-227613.03.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки Київський національний університет імені Тараса ШевченкаISSN (Print) 1812-540907.10.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична Львівський національний університет ім/ Івана Франка ISSN (print): 2078-3744 12.05.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Львівського університету. Серія фізична Львівський національний університет імені Івана ФранкаISSN (Print) 1024-588X
ISSN (On-line) 2078-7669
21.12.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія фізико-математичні науки) Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького ISSN (print): 2076-5851 12.05.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісник Черкаського університету (серія: Прикладна математика. Інформатика) Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького ISSN (print): 2076-5886 12.05.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ISSN (print): 2307-6011 06.11.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), SCOPUS, INSPEC, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ
Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН УкраїниISSN (Print) 1812-9471
ISSN (On-line) 1817-5805
16.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), SCOPUS
Журнал нано- та електронної фізики Сумський державний університет ISSN (print): 2077-6772
ISSN (оnline): 2306-4277
13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і МС»ISSN (Print) 0868-691207.10.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Журнал фізичних досліджень Львівський національний університет ім. Івана Франка ISSN (print): 1027-4642
ISSN (оnline): 2310-0052
13.07.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Дослідження в математиці і механіці Researches of Mathematics and Mechanics Одеський національний університет імені І. І. МечниковаISSN (Print) 2519–206X10.05.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Інженерія програмного забезпечення Національний авіаційний університет - 29.12.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та обчислювальна техніка. Кибернетика и вычислительная техника. Cybernetics and computer engineering НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України ISSN (print): 0452-9910 29.12.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Кібернетика та системний аналіз. Кибернетика и системный анализ Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН УкраїниISSN (Print) 0023-127421.12.2015SCOPUS, INSPEC, Zentralblatt Math, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ACM Digital Library, Computer Science Index, CSA Environmental Sciences, EI-Compendex, Gale, INIS Atomindex, io-port.net, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Комп’ютерна математика. Компьютерная математика НАН України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України - 04.07.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання в економіці Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ «Інститут економіка та прогнозування НАН України», Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України-09.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичне моделювання та інформаційні технології Mathematical Modeling and Computing Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 2312-9794
ISSN (On-line) 2415-3788
11.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні машини і системи Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України ISSN (print): 1028-9763 06.11.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Математичні методи та фізико-механічні поля Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 0130-942021.12.2015РБД "Україніка наукова", ВИНИТИ РАН, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Международный научный журнал «Прикладная механика» Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка» Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН УкраїниISSN (Print) 0032-824324.10.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Advanced Polymer Abstracts, Aerospace and High Technology Database, Aluminum Industry Abstracts та ін.
Металофізика та новітні технології Металлофизика и новейшие технологии Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України1024-180916.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Web of Science, Scopus, Chemical Abstracts, Eigenfactor score, Fiz Karlsruhe, INSPEC, EBSCO, Pascal, ВИНИТИ, eLIBRARY, Джерело, MedSci
Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України24.10.2017Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, VINITI, Math. Review, Applied mechanics Reviews, Scopus
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1816-523016.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» Ужгородський національний університет-07.10.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» - 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ISSN (print): 1810-0546 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), WorldCat, OpenAIRE, РІНЦ, EBSCO
Наукові записки НаУКМА (Комп’ютерні науки) Національний університет «Києво-Могилянська академія» ISSN (print): 1996-5931
ISSN (оnline): 1996-5168
29.12.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Наукові записки НАУКМА (фізико-математичні науки) Національний університет «Києво-Могилянська академія»ISSN (Print) 1996-5931
ISSN (On-line) 1996-5168
07.10.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Одеські астрономічні публікації Odessa Astronomical Publications Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» при Одеському національному університеті імені І.І.МечниковаISSN (Print) 1810-421511.07.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Питання прикладної математики і математичного моделювання Вопросы прикладной математики и математического моделирования Problems of applied mathematics and mathematical modeling Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара - 12.05.2015 Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Порошкова металургія Порошковая металлургия Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниISSN (Print) 0032-479516.05.2016Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Праці міжнародного геометричного центру Труды международного геометрического центра Proceedings of International Geometry Center Одеська національна академія харчових технологій, Благодійний фонд наукових досліджень «Наука»ISSN (Print) 2072-9812
ISSN (On-line) 2409-8906
13.03.2017CrossRef, Index Copernicus International, EBSCOhost, WORLDCAT, BASE, DOAJ, Ulrich's Periodicals Director, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикарпатський вісник НТШ (серія: Число) Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» ISSN (print): 2304-7399 29.09.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Прикладні проблеми механіки і математики. Прикладные проблемы механики и математики. Applied Problems of Mechanics and Mathematics Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН УкраїниISSN (Print) 1810-302221.12.2015РБД "Україніка наукова", Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ISSN (print): 2079-1836 12.05.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ "Джерело" ІПРІ НАНУ
Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in Programming Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН УкраїниISSN (Print) 1727-490709.03.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університетISSN (Print) 1607-3274
ISSN (On-line) 2313-688X
21.12.2015Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRref, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, VINITI, Djerelo, UINC, Ukraininca Naukova, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, URAN, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіоелектроніка та інформатика Радиоэлектроника и информатика Radioeleкtroniса i informaticа Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 1563-006428.12.2017Index Copernicus, OAJI, CiteFactor, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіотехніка. Радиотехника. Radiotekhnika Харківський національний університет радіоелектронікиISSN (Print) 0485-897228.12.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Радіофізика і радіоастрономія Національна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзуISSN (Print) 1027-9636
ISSN (On-line) 2415-7007
11.07.2017Україніка наукова, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), eLIBRARY.ru
Радіофізика та електроніка Національна академія наук України, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН УкраїниISSN (Print) 1028-821X
ISSN (On-line) 2415-3400
11.07.2017Україніка наукова, УРЖ «Джерело», Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Одеський національний університет ім. І.І. МечниковаISSN (Print) 1815-745921.12.2015УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, VINITI, Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Системні дослідження та інформаційні технології. Системные исследования и информационные технологии. System research & information technologies Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ISSN (print): 2308-8893 06.11.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, Іndex Copernicus, РИНЦ, DOAJ, ВИНИТИ РАН
Східно-європейський фізичний журнал East European Journal of Physics Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаISSN (оnline): 2312-4539 13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН УкраїниISSN (Print) 2409-943016.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Теорія оптимальних рішень. Теория оптимальных решений Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України - 06.11.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Термоелектрика Термоелектричество Journal of Thermoelectricity Національна академія наук України, Інститут термоелектрики НАН України та МОН УкраїниISSN (Print) 1726-771428.12.2017eLibrary.ru, SCOPUS, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Технология и конструирование в электронной аппаратуре Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика» (Міністерство промислової політики України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика»)ISSN (Print) 2225-5818
ISSN (On-line) 2309-9992
11.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Ulrich's Periodicals Director, CrossRef, РИНЦ, DOAJ
Український журнал фізичної оптики Ukrainian journal of physical optics Інститут фізичної оптики ISSN (print): 1609-1833
ISSN (оnline): 1816-2002
04.07.2014 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Thomson Scientific: ISI Master Journal List, Science Citation Index Expanded (SCIE) and Web of Science (WoS), Scopus, Chemical Abstracts, Inspec, VINITI: Referativny Zhurnal, Djerelo
Український фізичний журнал Украинский физический журнал Ukrainian journal of physics Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН УкраїниISSN (Print) 0372-400X
ISSN (On-line) 2071-0194
ISSN 2071-0186 (Англійське видання)
11.07.2017Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Управляющие системы и машины Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова ISSN (print): 0130-5395 12.05.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Успіхи фізики металів Успехи физики металлов Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН УкраїниISSN (Print) 1608-102116.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Scopus, eLIBRARY, ВИНИТИ, Джерело
Физика аэродисперсных систем Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ISSN (print): 0367-1631 06.11.2014Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Сhemistry of Solid State ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ISSN (Print) 1729-4428 ISSN (On-line) 2309-858921.12.2015Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing, Scopus, DOAJ, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки «SPIE/Ukraine», ТОВ «Технологічний парк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка»ISSN (Print) 1560-8034 ISSN (On-line) 1605-658221.12.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізика низьких температур Физика низких температур Fizika Nizkikh Temperatur Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН УкраїниISSN (Print) 0132-6414 ISSN (On-line) 1816-032816.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Функціональні матеріали Функциональные материалы Functional materials НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН УкраїниISSN (Print) 1027-5495 ISSN (On-line) 2218-299321.12.2015SCOPUS, SJR, Chemical Abstract Service, DOAJ, VINITI, УРЖ «Джерело» ІПРІ НАНУ, CrossRef, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ISSN (print): 1816-1545 25.04.2013 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Хімія, фізика та технологія поверхні Химия, физика и технология поверхности Chemistry, Physics and Technology of Surface Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН УкраїниISSN (Print) 2079-1704
ISSN (On-line) 2518-1238
16.05.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), JournalSeek, Chemical Abstracts, EBSCO (Academic Search), eLIBRARY.RU (РИНЦ), ВІНІТІ, в УРЖ "Джерело"
Штучний інтелект. Искусственный интеллект Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелектуISSN (Print) 1561-535907.10.2015Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Электронная микроскопия и прочность материалов Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України11.07.2016Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)
Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України ISSN (print): 1818-331X
ISSN (оnline): 2074-0565
13.07.2015 Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), EBSCO, SCOPUS, DOAJ

Вибірка інформації по науковим галузям здійснена працівниками НБ ЧНТУ.


Якщо Ви хочете внести зміни в дані про свій журнал, будь ласка, надішліть електронного листа на пошту bibliograf101@ukr.net


Кiлькiсть переглядiв: 561

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.