СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАУКОВЦЯ

СИСТЕМИ УНІКАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ. ІДЕНТИФІКАТОР ЦИФРОВОГО ОБ'ЄКТА DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER). ІНДЕКС ХІРША (H-ІНДЕКС). ЯК ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, В ЯКИХ ПРАЦЮВАВ АВТОР?


/Files/images/bibliograf_2/astro11.jpgПроблема точної ідентифікації автора наукової роботи не є новою у світі. Більшість імен протягом життя можуть змінюватися, хибно транслітеруватися. Щодня свій науковий доробок публікують у різноманітних наукових виданнях десятки науковців з однаковими прізвищами у різних країнах. До того ж, у міжнародних журналах наші автори іноді публікуються під різними варіантами свого прізвища (наприклад, Oliynyk, Oliinyk, Oliynik). Через це при підрахунку цитувань робіт вчених міжнародними наукометричними базами виникає чимало плутанини та помилок. Вирішенням проблеми є використання унікального ідентифікатора авторів-науковців (unique author identifier).
ID науковця дозволяє:
· легко встановити, хто є автором конкретного документу;
· точно виміряти цитованість робіт окремих дослідників;
· полегшує процес оцінки продуктивності та впливовості конкретного автора;
· спрощує обробку та зберігання даних в одному місці;
· покращує видимість публікацій автора у глобальній мережі.

Існують різні системи унікальних ідентифікаторів науковців: міжнародні та національні, мультидисциплінарні та галузеві. Пропонуємо огляд декількох з них, що завоювали прихильників серед науковців світу.

AuthorClaim - мультидисциплінарний відкритий реєстр унікальних ідентифікаторів вчених.
 • Розроблений на базі даних RePEc спеціалізований сервіс RePEc Author Service орієнтовано, насамперед, на авторів-економістів, відповідно, AuthorClaim популярний серед авторів-науковців економічних дисциплін.
ResearcherID - глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Thomson Reuters.
 • Доступна інтеграція з популярною системою управління бібліографічною інформацією EndNote та з платформою Web of Science, причому профіль автора в ResearcherID може містити інформацію не лише про документи, індексовані Web of Science.
Scopus Author ID. Для авторів, які опублікували більше однієї статті, у Scopus створюються індивідуальні облікові записи - профілі авторів з унікальними ідентифікаторами авторів (Author ID).
 • Ці профілі надають таку інформацію, як варіанти імені автора, перелік місць його роботи, кількість публікацій, роки публікаційної активності, галузі досліджень, посилання на основних співавторів, загальна кількість цитувань на публікації автора, загальна кількість джерел, на які посилається автор, індекс Хірша автора тощо. База даних надає користувачам можливості використання унікальних ідентифікаторів авторів для формування пошукових запитів та налаштування сповіщень (електронною поштою або через RSS) щодо змін у профілях авторів. Можливості пошуку авторів та обмеженого перегляду їхніх профілів доступні без наявності передплати на базу даних Scopus засобами Scopus Author Preview.
ORCID – це відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув'язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих ідентифікаторів.
 • ORCID унікальний завдяки своїй незалежності від наукових дисциплін і національних кордонів, а також взаємодії з іншими системами ідентифікації. Основною метою введення системи ORCID є можливість ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та прізвищами. Ідентифікатор представляє собою 16 -значне число, унікальне для кожного автора. Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, його електронну адресу, назву організації та його дослідницької діяльності. ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих даних і надає відповідні інструменти для управління рівнем приватності даних. Структура ідентифікатора ORCID: ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, узгоджений із стандартом ISO (ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X , що представляє число 10. ORCID ID відображається як адреса виду http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx .На сьогодні членами ORCID є близько 300 організаций, у тому числі чимало авторитетних университетів та наукових видавництв. До речі, ORCID - одна з небагатьох систем, що дозволяє пов'язати різні унікальні ідентифікатори автора. Це є важливим, враховуючи кількість систем ідентифікації й те, що автор може бути зареєстрований у декількох з них. Інструкція для реєстрації в системі ORCID знаходиться тут. Особливостям роботи з авторським профілем ORCID, поєднанню облікового запису ORCID з базами даних та з авторськими колекціями електронного архіву ЧНТУ IRChNUT був присвячений практичний семінар "Ефективне використання мережевих ресурсів для підвищення індексу цитувань: ORCID + IRChNUT" для науковців та аспірантів Чернігівського національного технологічного університету.

ІНДЕКС ХІРША (H-ІНДЕКС)

Індекс Хірша (h-індекс) - наукометричний показник, запропонований в 2005 році аргентино-американським фізиком Хорхе Хіршем з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

/Files/images/naukova_dyalnst/индекс.jpgІндекс Хірша пропонувався як кількісна характеристика продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або наукової спільноти країни в цілому, що оцінюється за кількістю публікацій і цитувань цих публікацій.

Індекс Хірша був розроблен як альтернатива класичним «індексам цитованості» - сумарному числу посилань на роботи вченого. Критерій заснован на сукупному обліку числа публікацій дослідника і числа цитувань цих публікацій. Вчений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються як мінімум h раз кожна.

Наприклад, h-індекс дорівнює 10. Це означає, що вченим було опубліковано щонайменше 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів. При цьому кількість робіт, процитованих менше число раз, може бути будь-яким, і воно не дає вкладу в індекс Хірша. Таким чином, для досягнення високого індексу Хірша недостатньо мати багато публікацій і навіть високий індекс цитованості, а важливо, щоб частіше цитувалася як можна більша кількість опублікованих робіт. Тобто, h-індекс - це спроба дати комплексну оцінку одночасно числу публікацій вченого і їх цитованості (якості). Індекс Хірша був придуманий, як уніфікована оцінка ефективності праці вченого незалежно від сфери його досліджень.

Індекс Хірша може обчислюватися з використанням як безкоштовних загальнодоступних наукометричних баз даних в Інтернеті, так і баз даних з платної підпискою (наприклад, Scopus або ISI Web of Science). Однак платні бази даних часто теж розміщують h-індекс вчених у вільному доступі. Індекс Хірша, підрахований для одного і того ж науковця з використанням різних баз даних, буде різний - як і інші наукометричних характеристики. Він залежить від кількості наукових публікацій автора в виданнях, що увійшли до обраної бази даних. Крім того, індекс Хірша може обчислюватися з урахуванням і без урахування самоцитування; передбачається, що відкидання посилань авторів на власні статті дає більш об'єктивні результати. Наприклад, в рейтингу вчених України за індексом Хірша виконується підрахунок по базі даних Scopus з відкиданням самоцитування всіх авторів (тобто цитування статті 1 в статті 2 цієї статті не враховується, якщо хоча б один автор входить одночасно в список співавторів обох статей).

Як обчислити даний індекс самостійно?

Треба надати порядкові номери (1, 2, 3, 4 і т.д.) всім статтям автора в конкретній базі даних за певний проміжок часу, починаючи від моменту публікації, в порядку зменшення цитованості. Результати записуються у вигляді пари чисел - «порядковий номер - цитованість». Наприклад,

 • 1 стаття - 9 цитувань
 • 2 стаття - 7 цитувань
 • 3 стаття - 6 цитувань
 • 4 стаття - 5 цитувань
 • 5 стаття - 2 цитування
 • 6 стаття - 0 цитувань

Тобто, в першому рядку буде робота автора з найбільшою цитованістю, а в останній - з найменшою. Потім послідовно, починаючи з першої, виявляємо рядок, в якій цитованість менше її порядкового номера. У наведеному прикладу- це рядок № 5. Цей рядок і всі наступні після нього видаляються зі списку.

Залишаються чотири позиції:

 • 1 стаття - 9 цитувань
 • 2 стаття - 7 цитувань
 • 3 стаття - 6 цитувань
 • 4 стаття - 5 цитувань
 • Номер останньго рядка - 4. 5 -це і є індекс Хірша. Висновок: у автора є чотири статті, які мають цитованість 5 і вище (ця і три попередні)

Безумовно, чим вище індекс Хірша - тим краще. Для підвищення його значення необхідні наступні умови:

 • активна публікація нових статей на актуальні наукові теми;
 • кожна нова стаття повинна становити значний інтерес для наукової спільноти.
 • статті повинні бути розміщені у авторитетних наукових виданнях.

Хірш-індекс виділяє стабільних вчених, що публікують багато цікавих робіт. Високим цей показник буде для тих, у кого достатньо публікацій і вони активно цитуються іншими вченими. Але h-індекс не може перевищувати загальної кількості опублікованих статей автора.

Щоб підвищити індекс Хірша необхідно:
 • Публікувати оригінальні статті високої наукової значущості.
 • Намагатися публікувати як свої статті, так і наукові статті в співавторстві з авторитетними вченими.
 • Публікувати статті не тільки в національних фахових журналах, а й в англомовних виданнях , що входять до міжнародних баз даних (Scopus, Web of Science).
 • Обмінюватися посиланнями зі своїми колегами.
 • Обов'язково перевіряти правильність написання особистих даних при подачі заявки на публікацію статті.
 • Уважно стежити за індексацією Вашої статті в різних базах.
Корисні посилання:

DOI (digital object identifier) ​​- ідентифікатор цифрового об'єкта, який присвоюється науковим статтям і збірникам.

/Files/images/bd/дои.jpgУ DOI може входити різна інформація, наприклад, адреса статті в Інтернеті (URL - Uniform Resource Locator), назва статті, автор, інформація про видання та інші метадані, які Ви повинні ретельно заповнити і перевірити ще раз при додаванні статей і збірок в Open Journal Systems.

C ідентифікаторами цифрових об'єктів (DOI) наукові журнали мають набагато більше шансів бути включеними та індексуватися в авторитетних міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science! Докладніше...

 • Правильні заголовки статей в DOI: міняємо назви
 • Чому не можна зволікати з призначенням DOI?
 • Для чого потрібно додавати DOI в бібліографічні списки?
 • Скільки коштує DOI?
 • OJS: присвоюємо DOI статей і випусків
 • Як отримати DOI? Контракт з CrossRef та багато іншої корисної інформації

ЯК ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, В ЯКИХ ПРАЦЮВАВ АВТОР?

Знаходимо профіль потрібного автора (наприклад https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103209478) і в Author details натискаємо на вкладку Author history. Поряд з переліком видань, у яких публікувався автор (Source name), Ви побачите й стовпець Related affiliation. (Інформація від Elsevier Ukraine)


Кiлькiсть переглядiв: 6263

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.