Наукові публікації та доповіді працівників Наукової бібліотеки


2023

Порядок перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на академічний плагіат у Національному університеті "Чернігівська політехніка" [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. Г. О. Щербань. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2023. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Бібліометрика української науки. Національний університет "Чернігівська політехніка" [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. Н. В. Мороз. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2023. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт студентам гуманітарного напряму навчання при перевірці на ПЛАГІАТ [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад.: Н. В. Мороз, Л. А. Селіверстова. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2023. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Культура цитування в наукових публікаціях. Самоцитування [Електронний ресурс] : [презентація ] / уклад. Н. В. Мороз. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2023. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Інструкція з редагування авторського профілю в Web of Science / уклад. І. Ф. Бистрова. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2023.

2022

Сервіси та публікаційні послуги наукової бібліотеки Національного університету "Чернігівська політехніка" [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. Н. В. Мороз. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Директор Наукової бібліотеки НУ «Чернігівська політехніка» Наталія Мороз дала інтерв’ю Remy Ienco з програми SESU/SUES: Support Ukrainian Editorial Staff. SUES – Підтримка української редакції – це ініціатива європейських організацій у науковій комунікації: IBL-PAN (PL), OPERAS (BE), DOAJ (UK), DOAB (NL), EIFL (NL), AEUP (FR), за підтримки групи із 30 французьких редакторів і видавців. Він спрямований на підтримку саме тих, хто працює над поширенням та комунікацією знань у науковому видавничому секторі, оскільки вони також є важливою складовою українського наукового життя та культури.

2021

Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. І. М. Мекшун. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Порядок перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на академічний плагіат у Національному університеті "Чернігівська політехніка" [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. Г. О. Щербань. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Пошукова система BASE (Bielefeld Academic Search Engine) [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. О. В. Друпп. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Видавництво Bentham Science [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. О. В. Друпп. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Видавнича служба Уран: проект «Наукова періодика України» [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад.: Т. В. Дейнека, Н. М. Юркіна. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Перевірка кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань на плагіат як складова системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. Н. В. Мороз. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Національні ресурси відкритого доступу: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Open Ukrainian Citation Index [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. Н. С. Лузіна. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

ScienceDirect – повнотекстова база даних [Електронний ресурс] : [презентація] / уклад. І. Ф. Бистрова. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. - Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Культура цитування в наукових публікаціях. Самоцитування [Електронний ресурс] : [презентація ] / уклад. Н. В. Мороз. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

Визначення імпакт-фактора та квартилю журналу [Електронний ресурс] : [презентація ] / уклад. І. Ф. Бистрова. – Чернігів : Національний університет "Чернігівська політехніка", 2021. - Електрон. дані (1 відеофайл PowerPoint).

2017

Gogol, Т. А. Development of informational and educational centers for the implementation of the modern educational process = Розвиток інформаційно-освітніх центрів для здійснення сучасного навчального процесу / Т. А. Gogol, E. Yu. Sakhno, N. V. Moroz // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 216- 218.

Школа бібліотечної інноватики : матеріали науково-практичних семінарів / уклад. : М. В. Мамоненкова, Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2017. – 134 c.

2016

Бистрова, І. Ф. Інтелектуально-культурологічне середовище університетської бібліотеки та його трансформація в умовах формування віртуального бібліотечного простору : [презентація до доповіді на Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу та наукової діяльності ВНЗ», Чернігів, 5-6 грудня 2016 р.] / І. Ф. Бистрова // Наукова бібліотека ЧНТУ. – 2016.

Бондар, С. Л. Сайт Наукової бібліотеки як інформаційно-освітній ресурс Чернігівського національного технологічного університету : [презентація до доповіді на Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу та наукової діяльності ВНЗ», Чернігів, 5-6 грудня 2016 р.] / С. Л. Бондар // Наукова бібліотека ЧНТУ. – 2016.

Гузь, К. П. Якість сайтів наукової періодики університету як основна вимога до розміщення журналів у міжнародних наукових базах даних : [презентація до виступу на Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу та наукової діяльності ВНЗ», Чернігів, 5-6 грудня 2016 р.] / К. П. Гузь, Н. М. Юркіна // Наукова бібліотека ЧНТУ. - 2016.

2015

Татаренко, Л. С. Наукова бібліотека ЧНТУ: досягнення та перспективи / Л. С. Татаренко // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С.4-7.

Мамоненкова, М. В. Університетська бібліотека: впровадження системи менеджменту якості / М. В. Мамоненкова // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С.7-23.

Примаченко, Н. О. Традиції та новації у відділі комплектування та наукової обробки документів / Н. О. Примаченко // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С.23-28.

Лузіна, Н. С. Бібліографічне обслуговування користувачів: нові форми і методи роботи у НБ ЧНТУ / Н. С. Лузіна // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С. 28.-36.

Шкребко, І. Б. Організація обслуговування користувачів у НБ ЧНТУ: історія і сучасність / І. Б. Шкребко // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С. 36-44.

Ільченко, І. О. Електронні ресурси та послуги - шлях актуалізації діяльності наукової бібліотеки сучасного університету / І. О. Ільченко // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С. 44-48.

Луговська, А. М. Інституційний репозитарій ЧНТУ: досвід роботи та перспективи розвитку / А. М. Луговська // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С. 48-53.

Рейваховська, Г. О. Фандрейзингова діяльність у інтелектуально-культурному просторі університетської бібліотеки / Г. О. Рейваховська // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С. 53-59.

Король, Г. В.Інформаційне забезпечення навчального процесу у секторі документів з гуманітарних дисциплін та соціальної роботи:стан та перспективи розвитку / Г. В. Король // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С. 64-69.

Маленкова, Ю. О. Правові аспекти регулювання діяльності бібліотеки / Ю. О. Маленкова // Бібліотека вищого навчального закладу як науковий та просвітницький центр у сучасному інформаційному середовищі : матеріали науково-практичної конференції / уклад. : Н. В. Мороз, Т. А. Сіденко. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – С. 69-76.

2014

Бевз І. В. Основи бібліотечно-бібліографічних знань. Практичні рекомендації для студентів всіх форм навчання / І. В.Бевз, Н. В. Мороз.– 3-е вид., перероб. - Чернігів: ЧДЕУ, 2014. - 28 с.

Мороз Н. В.Відкриті освітніресурси бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення наукової діяльності ВНЗ / Н.В. Мороз //Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності ВНЗ: матеріали науково-практичної конференції /[уклад.: Н. В. Мороз, Г. В. Макаренко]. – Чернігів: Наукова бібліотека ЧНТУ, 2014. – 80 с.

Мороз Н. В. Механізм розповсюдження наукових публікацій у глобальній науковій мережі (на прикладі наукових журналів ЧДІЕУ) / Н.В. Мороз // Бібліотеки ВНЗ: зміст та стратегія розвитку в інформаційному суспільстві : матеріали науково-практичної конференції, м. Одеса, 14-16 квітня 2014 р.

Сіденко Т. А. Управління бібліотекою - запорука її успішної діяльності / Сіденко Т.А. // Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності ВНЗ: матеріали науково-практичної конференції /[уклад.: Н. В. Мороз, Г. В. Макаренко]. – Чернігів: Наукова бібліотека ЧНТУ, 2014. – 80 с.

2013

Belinskay V.Institutional repository as research and educational area access mechanism / V. Belinskay, N. Moroz, A. Kundenko // Information Technologies, Management and Society. The 11th International Scientific Conference (April 18-19, 2013, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia). – Riga, 2013. – P.214-215.

Бєлінська В. М. Інституційний репозитарій, як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ/ В.М. Бєлінська, Н.В. Мороз // Вісник книжкової палати. - №8(205). - 2013. - С. 22-25.

Мазур Л. В. Востребованность и анализ подписки периодических изданий ЧГИЭУ / Л.В. Мазур // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. - №4(20). - 2013. - С. 195-201.

Мороз Н. В. Бібліометричний та наукометричний аналіз збірника наукових праць “Науковий вісник ЧДІЕУ” як один із критеріїв оцінки наукової діяльності вищого навчального закладу ЧДІЕУ / Н.В.Мороз, О.П. Баклажко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. - № 3(19). - 2013.

2012

Бевз І. В.Українська ментальність: бібліографічний огляд / І. В. Бевз // Перспективи, проблеми та інновації корпоративного співробітництва бібліотек : матеріали наук.-практ. on-line-конференції (м. Чернігів, 16 листопада 2012 р.) / уклад. І. В. Руднік; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНПУ ім. Т. Г Шевченка, 2012. – С. 8-12.

Макаренко Г. В. Два десятеліття книгозбірні [До 20-річчя бібліотеки ЧДІЕУ] // Деснянська првда. - 2012. - № 94. - С.2.

Макаренко Г. В. Індекси цитування як інструмент оцінки ефективності наукової діяльності: переваги та недоліки / Г. В. Макаренко // Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи, проблеми та інновації корпоративного співробітництва бібліотек" (16 листопада 2012 р. ЧДПУ)

Мороз Н. В.Инновационное научно-образовательное сотрудничество : преимущества и направления повышения эффективности реализации / Н. И. Холявко, Н. В. Мороз // Актуальные вопросы экономического развития : теория и практика : сборник научных статей. – Выпуск 1. – Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. - С. 88-91.

Мороз Н. В. Розвиток інформаційного простору як необхідна складова перетворень в національній економіці України / Н.В. Мороз // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: тези доповідей та виступів IV міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 15-16 листопада 2012 р. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. - С.51-52.

2011

Булдакова О. І. Особливості професійного розвитку бібліотекарів в інформаційному суспільстві / О. І. Булдакова // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011.- С. 6–11.

Виноградна С. О. Соціологічні дослідження книги і читання в Україні на прикладі філії № 2 НБ ЧДІЕУ / С. О. Виноградна // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 42-48.

Висоцька Т. Л. Книги та електронні ресурси: конкуренція або взаємодія / Т. Л. Висоцька // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 48–51.

Войтишенко Л. М.Инновационная ориентированность - залог успешной деятельности библиотек / Л. М. Войтишенко // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 11-17.

Карпенко Н. О. Індексування, анотування та реферування як види аналітико-синтетичної обробки документів / Н. О. Карпенко // Вузівська бібліотека у формуванні і розвитку освітнього і наукового середовища університетського комплексу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 1 листопада 2011 р.) / уклад. В. Л. Полешко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів: Наук. б-ка ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2011. – С. 49-55.

Кляпець А. І. Формування інформаційної культури студентів (з досвіду університетських бібліотек) / А. І. Кляпець // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 17-22.

Кудрявцева О. Д. Класифікація як методологія бібліографії / О. Д. Кудрявцева // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 51-56.

Макаренко Г. В. Аспекти наукової діяльності бібліотеки Чернігівського державного інституту економіки та управління / Г. В. Макаренко // Вузівська бібліотека у формуванні і розвитку освітнього і наукового середовища університетського комплексу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 1 листопада 2011 р.) / уклад. В. Л. Полешко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНПУ ім. Т. Г Шевченка, 2011. – С. 36-41.

Мартиненко О. В. Електронний каталог. Переваги машиночитаємої каталогізації. Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу / О. В. Мартиненко // Вузівська бібліотека у формуванні і розвитку освітнього і наукового середовища університетського комплексу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 1 листопада 2011 р.) / уклад. В. Л. Полешко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів : Наук. б-ка ЧНПУ ім. Т. Г Шевченка, 2011. – С. 25-29.

Навроцька З. М. Обзор периодических изданий по психологии отношений / З. М. Навроцька // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 56-65.

Полякова І. Ю. Вивчення думок користувачів про бібліотеку: результати анкетування користувачів / І. Ю Полякова // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 25–30.

Рубан А. М. Якість обслуговування читачів у Науковій бібліотеці ЧДІЕУ (на основі моніторингу) / А. М. Рубан // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 22-25.

Семирозум С. І. Розстановка бібліотечного фонду / С. І. Семірозум // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 30–34.

Ткаченко А. В.Трансформація професійного світогляду бібліотечних фахівців / А. В. Ткаченко //Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 4-6.

Халеп І. В. Книга як основний різновид видання / І. В. Халеп // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2011. - С. 34-42.

2010

Баклажко О. П. Пошукові запити користувачів та задоволення якістю електронних ресурсів: науково - соціологічне дослідження / О. П. Баклажко, А. М. Луговська // Питання інноваційного менеджменту технологічних процесів в бібліотеці вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 28 вересня 2010 р.) / уклад. Н. О. Пархоменко; відпов. ред. Л. С. Титаренко. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. - С. 44-48.

Бевз І. В. Бібліотечне обслуговування як процес спілкування (за підсумками анкетного опитування) / І. В. Бевз // Бібліотека вищого навчального закладу в епоху електронних комунікацій: матеріали регіон. міжвуз. наук. - практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2010 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2010. - С. 81-87.

Бєлінська В. М. Регіональна міжвузівська науково-практична конференція "Бібліотека вищого навчального закладу в епоху електронних комунікацій"/ В.М. Бєлінська // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка: зб. наук. праць. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. - № 4(8). – С. 208.

Белинская В. Новая жизнь ВУЗовской библиотеки / В. Белинская // Семь Дней. - 2010. - № 27. - С. 10.

Зайчикова Н. Виртуальная книжная выставка - новая форма популяризации документов / Н. Зайчикова // Семь Дней. - 2010. - №28. - С. 10.

Карпенко Н. О. Моніторинг запитів користувачів з метою задоволення інформаційних і освітніх потреб / Н. О. Карпенко // Бібліотека вищого навчального закладу в епоху електронних комунікацій: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2010 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2010.- С. 39–49.

Мороз Н.В. Web-сайт як засіб формування іміджу бібліотеки ЧДІЕУ, сучасний стан і можливості застосування / Н. В. Мороз // // Бібліотечні та інформаційні ресурси в сучасному освітньому просторі : матеріали X науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23 березня 2010 р.) / уклад. В. Л. Полешко, відп. ред. Г.Г. Макарова. - Чернігів, 2010. - С. 20-26.

Мороз Н. В. Глобальні тенденції і парадигмальні підстави нових моделей управління освітою і наукою // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків : матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2010 р.). – К.: Ательє “Поліграфічний комплекс”, 2010. - С. 82-84.

Прудникова І. М. Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві / І. М. Прудникова // Бібліотека вищого навчального закладу в епоху електронних комунікацій: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2010 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2010. - С. 13–22.

Сіденко Т. А. Знання - найважливіший фактор суспільного розвитку / Т. А. Сіденко //Бібліотека вищого навчального закладу в епоху електронних комунікацій: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2010 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2010. - С. 4-13.

Тестова Н. А. Формування книжкового фонду - запорука успішної роботи наукової бібліотеки ЧДІЕУ / Н. А. Тестова // Бібліотека вищого навчального закладу в епоху електронних комунікацій: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2010 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2010. - С. 60-67.

2009

Баклажко О. П. Досвід використання нових інформаційних технологій у бібліотеках / О. П. Баклажко // Бібліотечні та інформаційні ресурси в сучасному освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23 квітня 2009 р.) / уклад. В. Л. Полешко, відп. ред. Г.Г. Макарова. - Чернігів, 2009. - С. 32-37.

Бєлінська В.М. Регіональна міжвузівська науково-практична конференція "Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек" // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. - Випуск №3(4). - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - С. 170-173.

Бєлінська В. М. Бібліотека - соціально-значущий інформаційно-культурний центр / В. М. Бєлінська // Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2009 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. – С. 4-7.

Карпенко Н. О. Формування іміджу бібліотеки як складової бібліотечного маркетингу / Н. О. Карпенко // Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2009 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. – С. 44 - 48.

Мігаль І. І. Аналіз дослідження основних показників роботи відділу обслуговування Наукової бібліотеки ЧДІЕУ / І. І. Мігаль // Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2009 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 26-31.

Мороз Н. В. Перший зарубіжний досвід боротьби з плагіатом та його повного використання / Н. В. Мороз // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків : матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2009 р.). – К.: Ательє “Поліграфічний комплекс”, 2009. - С. 76-77.

Мороз Н. В. Обґрунтування проекту впровадження технології штрих-кодування бібліотечного фонду і відкриття нового читального залу / Н. В. Мороз // Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф., (м. Чернігів, 4 грудня 2009 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 18-26.

Сіденко Т. А. Бібліотека ХХІ століття - проблеми підвищення кваліфікації/ Т. А. Сіденко // Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2009 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009.- С. 49-58.

Ткач М. В. Бібліотекар і користувач: психологічні аспекти спілкування / М. В. Ткач// Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2009 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. – Чернігів, 2009. - С. 58-63.

Шарило С. Д. Наука і освіта: складові інноваційного розвитку країни / С. Д. Шарило // Бібліотека - інформаційний ресурс освіти: стан та перспективи розвитку вузівських бібліотек: матеріали регіон. міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2009 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 7-11.

2008

Бєлінська В. М. Історія створення і розвитку комп'ютерної бібліотеки ЧДІЕУ / В. М. Бєлінська // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. – С. 4-8.

Бистрова І. Ф. Попелюшка бібліотечного фаху / І. Ф. Бистрова // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 66-68.

Бондар С. Л. Методика бібліографічного інформування в бібліотеках вищих навчальних закладів / С. Л. Бондар // Модель сучасної вузівської бібліотеки ( присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009.- С. 27-36.

Мазур Л. В. Друкований каталог - важливе джерело інформації про бібліотечні фонди / Л. В. Мазур //Традиції, новації та удосконалення довідкового апарату бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 грудня 2008 р.) / за ред. Л. В. Шекери. - Чернігів, 2008. – С. 4-14.

Мазур Л. В. Друкований каталог - важливе джерело інформації про бібліотечні фонди / Л. В. Мазур // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 42-49.

Мартиненко О. В. На допомогу студенту: нові підходи у пошуку інформації / О. В. Мартиненко // Модель сучасної вузівської бібліотеки ( присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 54–55.

Мороз Н. В. Обеспечение сохранности электронных документов в библиотеках / Н. В. Мороз // Традиції, новації та удосконалення довідкового апарату бібліотеки вищого навчального закладу: матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 грудня 2008 р.) / за ред. Л. В. Шекери. - Чернігів, 2008. - С. 20–27.

Навроцька З. М. Довідково-бібліографічна місія бібліотеки / З. М. Навроцька // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009.- С. 36-41.

Радченко С. М. Роль та значення абонементу в бібліотечній структурі / С. М. Радченко // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р. ) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 61-65.

Сіденко Т. А. Бібліотечна технологія як об'єкт регламентації. Система менеджменту якості (на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2000) / Т. А. Сіденко //Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 8-16.

Соловей Л. М. Досвід роботи з користувачами-боржниками бібліотеки ЧДІЕУ / Л. М. Соловей // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 56–60.

Тестова Н. А. Теорія та практика ведення обліку документів, що вибувають з фонду бібліотеки / Н. А. Тестова // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 50-54.

Трофіменко І. М. Книгозабезпеченість - основний інструмент керування формуванням бібліотечного фонду / І. М. Трофіменко // Модель сучасної вузівської бібліотеки (присвячується 16-річчю з дня створення бібліотеки ЧДІЕУ): матеріали наук. - практ. конф. (м. Чернігів, 4 грудня 2008 р.) / уклад. В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. - Чернігів, 2009. - С. 6-26.

2000

Белинская В. Н. Библиотека без стен / В. Н. Белинская,Б. И. Суховирский // Фондовый рынок. - 2000. - № 9. - С. 25.

1998

Автоматизированные технологии, базы даннях и телекоммуникации в библиотеках / Б. И. Суховирский, В. П. Маслов, Є. А. Трапезникова, В. Н. Белинская, А. Г. Плевако // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. Материалы конференции. Т.1. - Судак: Крым - 98, 1998. – C. 253-256.


Кiлькiсть переглядiв: 2069

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.