/Files/images/naukoviy_vddl/ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ЧНТУ.jpg /Files/images/naukoviy_vddl/ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ.jpg /Files/images/naukoviy_vddl/НАУКОВІ ВИДАННЯ ЧНТУ.jpg /Files/images/naukoviy_vddl/УНІКАЛЬНА ЧЕРНІГІВЩИНА.jpg


Вітаємо Новомлинця Олега Олександровича

з обранням на посаду ректора Національного університету «Чернігівська політехніка»!

З повагою та найкращими побажаннями - Наукова бібліотека

ІНФОРМАЦІЯ ВІД КОМПАНІЇ CLARIVATE

З 1 грудня останні цього року вебінари українською. Реєстрацію відкрито. Необхідно перейти за посиланням та натиснути на Register і заповнити анкету. Передбачено сертифікат учасника за кожну тему окремо, тим хто прослухає більше 90 % вебінару.
 • 1 грудня 16:15–17:15 Робота у новій Web of Science Core Collection З нового року Web of Science змінює інтерфейс. Зміни не лише в дизайні але і у функціональності. Оглядовий вебінар по роботі з оновлений інтерфейсом Web of Science Core Collection. Базовий, розширений пошук, аналіз, уточнення та збереження результатів. Що за моєю темою друкують, в яких виданнях, які установи, які грантодавці фінансували ці дослідження. Відповіді на ваші запитання. Реєстрація
 • 3 грудня 16:15–17:15 Journal Citation Reports За даними Web of Science Core Collection для видань, що індексуються у Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index розраховується імпакт-фактор – показник впливовості видання. Як розраховується даний показник, які є варіації, що таке кваотить для чого (не) варто застосовувати. Journal Citation Reports - колекція видань з імпакт-фактором. Як знайти видання своєї предметної галузі, яка інформація доступна для всебічної оцінки жураналу, як зберегти список обраних видань, де опублікувати безкоштовно. Як перевірити який імпакт-фактор у видання, та чи індексується він у Web of Science Core Collection. Відповіді на ваші запитання. Реєстрація
 • 7 грудня 16:15–17:15 Світ наукових видань В світі нараховується більше 100 тисяч наукових видань. На що звертати увагу автору при виборі видання для публікації? Яка вартість публікації? Як і де знайти можливість опублікуватися безкоштовно. Про що говорять ISSN та doi. Що таке хижацькі видання, які види існують? Як їх розпізнати? Чим загрожує публікація в хижацькому виданні. Як перевірити індексацію видання у Web of Science Core Collection. Відповіді на ваші запитання. Реєстрація
 • 8 грудня 16:15–17:15 Новий інтерфейс Web of Science З 2021 року Web of Science буде у новому інтерфейсі та з новою функціональністю. Не змінним є 16 баз даних на платформі та аналіз якісної літератури. Як працювати з різними базами Medline, Derwent Innovation, RSCI, Web of Science Core Collection пошуки: базовий, розширений, за автором і у пристатейній бібліографії. Пошук та всебічний аналіз наукової літератури. Он-лайн демонстрація головного функціоналу платформи для впевнених користувачів та початківців. Відповіді на ваші запитання. Реєстрація
Інформаційні сайти

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Праці викладачів Національного університету "Чернігівська політехніка"

/Files/images/chntu/Савастєєва.jpgСавастєєва, О. М. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації : теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Савастєєва. - Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. - 358 с. : іл., табл.

Здійснений моніторинг стану міжбюджетних відносин в Україні. Представлені стратегічні пріоритети розвитку бюджетної політики на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації. Обґрунтована доцільність та формалізована змістовність авторської концепції бюджетної політики фінансового забезпечення розвитку регіонів України. Запропоновано модель формування та реалізації стратегії ресурсного забезпечення місцевих бюджетів територіальних громад. Обґрунтована необхідність запровадження комплексного науково-методичного підходу до інтегральної оцінки ефективності механізму регулювання організаційно-фінансового забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах міжбюджетних трансформацій. Формалізована змістовність інструментарію програмно-цільового формування місцевих бюджетів в умовах міжбюджетних трансформацій.

/Files/images/chntu/Реалізація потенціалу.jpgРеалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / М. М. Забаштанський, В. Г. Маргасова, О. І. Гонта та ін. ; за заг. ред. М. М. Забаштанського. - Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. - 463 с.

Монографія присвячена проблемам регулювання відносин, які виникають у процесі формування та використання економічного потенціалу національної економіки в умовах її структурної перебудови. Особлива увага приділена євроінтеграційним пріоритетам соціально-економічного розвитку України, формуванню та реалізації трудового потенціалу населення, використання інструментів маркетингу для інноваційного розвитку підприємств, формуванню та реалізації інноваційно-інвестиційної політики розвитку туризму, оптимізації та раціонального використання природоресурсного потенціалу, науковій та інтелектуальній діяльності, управлінню виробничими ресурсами на рівні держави, регіону та об'єднаних територіальних громад. Надано та обґрунтовано комплексні пропозиції щодо вирішення зазначених різнопланових питань.


ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

Голодомор 1932-1933 років – жахлива подія в історії людської цивілізації, яка залишила в Україні не тільки мільйони безіменних поховань, а й страшну духовну руїну. Як трагедія, масштаби якої неможливо збагнути, голод травмував націю, лишивши на її тілі глибокі соціальні, психологічні шрами, які вона носить до сьогодні.

Проект «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду» є одним із проектів Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Мета проекту – створення інтерактивної карти «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду» на основі архівних матеріалів та свідчень очевидців Голодомору 1932–1933 років.

/Files/images/chntu/свеча.jpg«Запали свічку» - акція, яка відбувається у День пам'яті жертв голодоморів, тобто у 4-ту суботу листопада щороку.

Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня.

В 2020 році День пам’яті жертв голодомору припадає на 28 листопада.


ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ

27 листопада - Всесвітній день інформації.

В наш час інформація відіграє визначальну роль в житті кожної людини, адже від рівня інформованості, рівня знань, залежить цінність її як спеціаліста і співробітника. Інформатика,а також предмети, пов’язані з інформаційними технологіями та комп’ютерною технікою, навчають цілеспрямованій роботі з інформацією і таким чином готують студентів до майбутньої професійної діяльності.

Також не треба забувати, що інформація у сучасному світі – це стратегічний ресурс. Спотворення інформації її викривлення може призвести до серйозних наслідків.

/Files/images/chntu/о.jpgБібліотека пропонує до перегляду:


НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Праці викладачів Національного університету "Чернігівська політехніка"

/Files/images/chntu/Сакун.jpgСакун, О. С. Теорія та практика формування інвестиційного ресурсу національної економіки : монографія / О. С. Сакун. - Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. - 299 с.

У монографії висвітлюються теоретичні і практичні аспекти формування інвестиційного ресурсу національної економіки. Обгрунтована необхідність формування інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки України. Розроблено концепцію формування та реалізації інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки України.

/Files/images/chntu/Романова.jpgРоманова, А. А. Туристична індустрія: стратегія розвитку та управління : монографія / А. А. Романова. - Чернігів : Брагинець О. В., 2018. - 399 с. : іл.

Монографія містить наукове обґрунтування стратегічного управління туристичною індустрією. Визначено теоретико-методологічні засади механізмів державного регулювання розвитку туристично-рекреаційної галузі. Досліджено світовий досвід стратегічного управління у туристичній сфері. Проведено аналіз методичних підходів до управління туристичною індустрією за кризових умов: нестабільного соціально-економічного становища, браку бюджетного фінансування, збройних конфліктів, репутаційних втрат тощо. Основний акцент зроблено на доцільності удосконалення економіко-правових механізмів стратегічного управління в туризмі та використання антикризових технологій державного регулювання туристично-рекреаційної сфери в Україні. Зроблено ряд практичних рекомендацій для суб'єктів туристичної діяльності.


БІБЛІОТЕЧНІ ВИДАННЯ

Інформаційно-бібліографічні покажчики містять частково анотовані огляди статей з періодичних видань, які бібліотека отримала за І-ІІІ квартали 2020 року.

/Files/images/bibliograf/анатпокажчик.jpg Покажчики призначені для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться періодичною пресою.

ПОВНИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ ПОКАЖЧИКІВ


Шановні користувачі Наукової бібліотеки НУ “Чернігівська політехніка”!

У нових реаліях, в умовах карантину, співробітники бібліотеки продовжують оперативне консультування з питань навчальної та науково-дослідної роботи:
 • визначення коду УДК: Лузіна Наталія Сергіївна, завідувачка сектором наукової бібліографії та інформаційного обслуговування (ibv138@gmail.com)
 • консультації з користування Базами Даних та пошуковими системами: Бистрова Ірина Федорівна, головний бібліотекар науково-методичного відділу (bib.zal2@gmail.com)
 • консультації щодо наукових видань НУ "Чернігівська політехніка": Мекшун Ірина Миколаївна, провідний бібліотекар науково-методичного відділу (nauk_visn@ukr.net )
 • консультації та допомога з пошуку матеріалів у БД УФД-Бібліотека (Електронна доставка документів): Лузіна Наталія Сергіївна, завідувачка сектором наукової бібліографії та інформаційного обслуговування (ibv138@gmail.com)
 • консультації зі створення авторських ідентифікаторів науковців (ORCID): Бистрова Ірина Федорівна, головний бібліотекар науково-методичного відділу (bib.zal2@gmail.com)
 • консультації зі створення авторських ідентифікаторів науковців (Publons): Друпп Ольга Володимирівна, провідний редактор (nauk_vist@ukr.net)
 • консультації з користування та завантаження матеріалів в Електронний архів НУ "Чернігівська політехніка": Сіденко Тетяна Анатоліївна, завідувачка науково-методичним відділом (library92@ukr.net)
 • консультації та довідки щодо перевірки навчально-наукових робіт НУ "Чернігівська політехніка" на академічне запозичення (плагіат): Щербань Галина Олександрівна, завідувачка сектром наукової інформації та наукового цитування (plagiat_stu@ukr.net)
 • довідки з організаційних питань: Мороз Наталія Вікторівна, директор бібліотеки (natmoroz@ukr.net )
 • консультації та довідки із загальних питань: library@ukma.edu.ua

Повний перелік послуг, що надає бібліотека, дивіться тут: http://library2.stu.cn.ua/naukova_diyaljnistj/


ЗАПРОШУЄМО НА АРТТЕРАПЕВТИЧНІ ЗУСТРІЧІ

 • Нова програма «Сучасний арттерапевтичний простір. Чернігів 2020» включає 12 арттерапевтичних зустрічей.
 • Арттерапія - неймовірна планета мистецтва, терапії і спільної творчості, яка перетворює людину і змінює її життя. Арттерапевтичні зустрічі – чудова можливість для кожного в ході творчої взаємодії з арттерапевтом відчути радість життя, пізнати себе, покращити психоемоційний стан, відновити сили і ресурси психіки.
 • Основні завдання арттерапевтичної програми: самопізнання, саморозкриття особистості; пошук нових ресурсів і можливостей; гармонізація внутрішнього світу; поліпшення психоемоційного фону; подолання тривожності; підвищення життєвого тонусу; розкриття творчих здібностей; формування адекватної самооцінки; корекція негативних переживань; тренування навичок конструктивної комунікації і командної взаємодії; допомога в соціалізації і адаптації до нових умов.
 • Під час реалізації програми будуть використовуватись наступні техніки і види арттерапії: ізотерапія, медитативний живопис, ігрова терапія, бібліотерапія, казкотерапія, кольорова терапія, колажування, фототерапія, етнотерапія.
 • Ведуча програми: Ольга Тимченко – к. психол. н., арттерапевт, керівник Чернігівського осередку ВГО «Арт-терапевична асоціація». Запис за тел.: 050 922 70 22.

БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ НА ВИСТАВКУ КАРТИН

/Files/images/chntu/Павленко.jpgУ зв'язку з карантином, з метою запобігання поширення короновірусної хвороби,
офіційне відкриття художньої виставки народного архітектора України, нашого земляка Павленка Володимира Володимировича відтерміновано,
проте роботи вже можна переглянути в читальному залі бібліотеки НУ "Чернігівська політехніка"
(вул. Шевченка 95, корпус 1, каб. 149).

БІБЛІОТЕКА ДЯКУЄ!

Здійснюйте добро, поки ви існуєте! (Д. Дідро)

Наукова бібліотека Національного університету «Чернігівська політехніка» висловлює щиру подяку авторам, співробітникам університету та студентам за видання, що надійшли до бібліотеки за I та IІ квартали 2020 року.


НОВЕ НА САЙТІ!

ВЕБНАВІГАТОР ПО САЙТУ БІБЛІОТЕКИ: ПРЕДМЕТНІ ГІПЕРПОСИЛАННЯ ЗА АБЕТКОЮ.

Запрошуємо до відвідування!


ДО ЮВІЛЕЮ УНІВЕРСИТЕТУ

Науковою бібліотекою підготовлено:

Національний університет «Чернігівська політехніка»: історія та сучасність: бібліограф. покажч. / уклад. : А. А. Савенко, Н. С. Лузіна. – Чернігів : Наукова бібліотека НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 125 с.

/Files/images/chntu/Указатель ЧНТУ.jpgБібліографічний покажчик «Національний університет «Чернігівська політехніка»: історія та сучасність» є зібранням описів статей та Інтернет-матеріалів, що висвітлюють історію створення та розвитку авторитетного навчального закладу Північного регіону України – Національного університету «Чернігівська політехніка».

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року – за абеткою публікацій.

В Інтернет-навігаторі матерали розташовані за хронологією. Добір матеріалів здійснено на основі Електронного каталогу Наукової бібліотеки НУ ЧП, Картотеки Історії НУ ЧП, сайту Національного університету «Чернігівська політехніка».

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, працівників бібліотек та архівів.


СВІТ ЩЕ ШИРШЕ ВІДКРИВАЄ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Скористайтесь вільним часом оптимально – для знань!

В умовах поширення пандемії коронавірусу все гостріше стає відчутною потреба в отриманні достовірної та якомога повнішої інформації. Звісно, найактуальнішою є інформація саме щодо COVID-19 та боротьби з ним. Але, звичайно, не лише вона. Адже переважна частина суспільства продовжує працювати, навчатися, самоудосконалюватися в різних сферах.

Необхідність дотримання карантинних обмежень кардинально змінила шляхи комунікації користувачів з бібліотеками, науковими та освітніми закладами. І при цьому аж ніяк не послабила цих зв’язків. Провідні видавництва, бібліотеки та університети з усього світу ще більш посилено працюють під час карантину, організовуючи та відкриваючи знання й інформацію для тих, хто її потребує.


ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ!

У зв'язку із складною ситуацією видавництво Springer Nature відкриває доступ до низки важливих підручників по всіх дисциплінах для підтримки вищих навчальних закладів у всьому світі. Більше інформації

/Files/images/bd/SN_logo.pngПерелік доступних книг можна знайти за посиланням

Залишайтеся вдома, бережіть себе та своїх близьких і користуйтеся ресурсами видавництва Springer Nature!


Побачив світ черговий номер «БІБЛІОКУР’ЄРА»

Науковою бібліотекою ЧНТУ випускається регіональне професійне видання – Інформаційний бюлетень «БІБЛІОКУР’ЄР».

/Files/images/bibliokurer/укр 1.jpgНовий випуск нашого бюлетеня містить інформацію щодо

періодичних видань, передплачених на 2020 рік.


РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
 • Корпус 1-4 (вул. Шевченка, 95)
 • Корпус 8 (вул. Козацька, 1)

Бібліотека обслуговує користувачів з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.

Останній робочий день місяця - санітарний день./Files/images/kodyi/nauk.bibl.jpgНаукова бібліотека ЧНТУ /Files/images/kodyi/nb.repoz..jpgЕлектронний архів ЧНТУ (IRChNUT) /Files/images/kodyi/nb.catalog.jpgЕлектронний каталог НБ ЧНТУ /Files/images/kodyi/nb.vrp.jpgВідкритий реєстр періодики НБ ЧНТУ /Files/images/kodyi/nb.unik.cher.jpgУнікальна Чернігівщина /Files/images/kodyi/nb.nauk._zbirn..jpgНаукові видання ЧНТУ /Files/images/kodyi/bibliocurer.jpgБібліокур’єр НБ ЧНТУ /Files/images/kodyi/навиг.ср..jpgТематичний навігатор

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.