НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

Государственный стандарт "ГОСТ 7.1: 2006. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" - регламентирующий документ для оформления библиографических списков, списков использованной литературы, списки литературы в научных работах и тому подобное.

Стандарт не распространяется на библиографические ссылки.

Примеры оформления информации об издании в списках литературы согласно этому стандарту можно найти по ссылке.

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Стандарт является регламентирующим документом для оформления библиографических ссылок и библиографических списков ссылок в научных работах. Он устанавливает виды библиографических ссылок, правила и особенности их составления и размещения в документах.

ДСТУ 8302: 2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» не заменяет ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" (ГОСТ 7.1-2003, IDT), но он позволяет значительно упростить заключения перечней ссылок.

Стандарт распространяется на библиографические ссылки в опубликованных и неопубликованных документах независимо от носителя информации. "Список литературы" (как части справочного аппарата) приводят в форме библиографической записи (ГОСТ 7.1: 2006).

Примеры оформления и библиографических ссылок в соответствии с этим стандартом можно найти по ссылке


МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження вимог до оформлення дисертації".

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації. Зокрема, вимоги до оформлення титульного аркуша, оформлення анотації, основної частини, обсягу основного тексту, розділів дисертації, оформлення списку використаних джерел тощо. МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. На вибір можна використовувати Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або один з 11 міжнародних стилів цитуваня (MLA style, APA-1,2, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, Springer MathPhys Style), віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

На сайті Української бібліотечної асоціації опубліковано «Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах». До цього рекомендованого переліку включено 9 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень:

 • IEEE style (інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології)
 • AIP style (фізика)
 • Chicago style: Author-Date (фізичні, природничі та суспільні науки)
 • ACS style (хімія та інші природничі науки)
 • Vancouver style (медицина та фізичні науки)
 • APA style (суспільні науки)
 • Chicago style: Notes and Bibliography (гуманітарні науки)
 • Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки)
 • MLA style (гуманітарні науки)

Рекомендації стануть у нагоді всім, хто готує статтю для публікації в міжнародних наукових журналах та українським виданням, які працюють над зміною власних вимог до оформлення публікацій.


МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ

: методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково- технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах для різних галузей знань. Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. Рекомендовано до друку Президією Української бібліотечної асоціації, протокол №7 від 26 вересня 2016 р.


БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК: экономия времени и недопущение ошибок!

Сервис позволяет правильно оформить библиографические записи, автоматически переводя их в вид, соответствующий требованиям:

 • ДСТУ 8302:2015 (действующий стандарт в Украине)
 • ГОСТ 7.1:2003 (действующий стандарт в России)
 • АРА 5-ое издание
 • MLA 7-ое издание
 • ISO 690
 • Chicago 16-ое издание

Важный момент: сервис имеет возможность осуществлять экспорт в форматы Microsoft Word. Кроме этого в сервисе реализована автоматическая транслитерация:

 • с украинского (Национальный стандарт) на английский язык
 • с русского (ISO 9 (ГОСТ 7.79—2000) система Б)

ГЕНЕРАТОРЫ ССЫЛОК

Сегодня с помощью многочисленных бесплатных онлайн-генераторов цитат, библиографических позиций, пристатейных списков литературы можно без особого труда создавать и конвертировать ссылки практически во все известные международные форматы (стили) цитирования.


СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

ДСТУ 3582:2013 Информация и документация. Библиографическое описание. Сокращение слов и словосочетаний на украинском языке. Общие требования и правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)


Кол-во просмотров: 1278

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.